Evropané latinos

Celý život jsem pyšně ohrnoval nosík nad latinoameričany. Jak nejsou na pořádnou práci, chybí jim houževnatost, nemají zájem o vzdělání atd. a proto jsou chudí a v té chudobě zůstanou už navždycky. Až po posledních událostech jsem si musel konečně přiznat, že je to úplně jinak.

Latinská Amerika má tu smůlu, že se nachází v zóně vlivu USA. To znamená, že cokoliv vyrobíte, vynaleznete nebo vypěstujete, přijdou Američané (ti z USA) a vezmou vám to. Cokoliv se najde pod zemí, zase přijdou ti stejní Američané a vezmou si to. Když děláte problémy, tak vás zabijou. To je celé. A pak pronášejí dlouhé projevy a píšou tlusté knihy o morálních základech kapitalismu a výhodách volného trhu. Že prý, kdybyste se víc snažil, měl byste se lépe. Blbost! Kdybyste se víc snažil, víc by vám toho vzali. A do toho řádění band s nejrůznějšími ideologiemi, kterým stačí být zadobře s americkými tajnými službami a můžou si dovolit naprosto cokoliv.

Není divu, že v takových podmínkách převáží kultura zaměřená na okamžitou radost a okamžitý prožitek. Užít si dobrého pití, zábavného tance, lehkovážného chování… nemá smysl nic budovat, když vám všechno vezmou. Ti, kdo se o něco snažili, ti už jsou mrtví nebo museli odjet do jiné části světa.

Naše životy pro ně nemají ani takovou hodnotu jako životy jejich domácích mazlíčků. Američané se k nám začali chovat stejně, jako se chovají k latinos.

Pro každého je tím budíčkem něco jiného. Pro mě jím byl předvčerejší americký útok na plynovod svého spojence – Německa. Německo svěřilo Američanům svou ochranu a ochránci se „odvěčili“ teroristickým útokem na plynovod, který znamená, že na začátku zimy jsou desítky milionů lidí odříznuty od zdrojů energie, bez jakékoliv možnosti náhradního řešení. Bude to mít dramatický dopad na jejich životy a desetitisíce z nich zemřou na podchlazení nebo na nemoci, které z toho vyplývají. A to všechno jenom proto, aby si pár amerických korporací mohlo zvednout zisky a pár manažerů vyplatit bonusy! Naše životy pro ně nemají ani takovou hodnotu jako životy jejich domácích mazlíčků. Američané se k nám začali chovat stejně, jako se chovají k latinos.

Teď už se dívám na dění v latinské Americe jinak. A mám určité pochopení pro to, že když někdo obdivuje  nějakého vraždícího magora jen proto, že se postavil na odpor utlačovatelům z USA. Protože to je ta nejdůležitější věc. I pro nás to začíná být ta nejdůležitější věc.

4 komentáře: „Evropané latinos

 • 30. 9. 2022 (9:00)
  Trvalý odkaz

  Dík, skvělý a velmi silný text.

  Podívejme se na to jinak.
  Co se stane, když mezinárodní koalice rozvrátí blízký východ a po krachu a návratu domů, se vrhnou do východních stepí a lesů civilizovat barbary? Vznikne řád německých rytířů…
  Po vyčerpání možností k expanzi, došlo k vnitřní optimalizaci, kdy se lidé učili za použití tehdy nejmodernější technologie vraždit své soukmenovce a přivlastnit si jejich majetek, pokud je k tomu rozumný ideologický důvod (selské a náboženské války).
  Pak dvě stě let žoldnéřství a v jeho rámci export přes Atlantik hájit zájmy krále Jiřího…
  A pak nová země, nový život. (omezil jsem to na Němce, protože ti jsou ze všech evropských národů nejšílenější, ale tohle platí pro národy Evropy, tak pro část osídlení severní Ameriky).

  Co to udělalo se “sociálním genofondem” nás, bílých lidí? Během evoluce zakrněla pokora a soudnost, hypertrofovala agresivita, dravost. USA jsou zemí ďábla, protože jsou dítě Evropy.

 • 29. 9. 2022 (16:36)
  Trvalý odkaz

  Jedním z oblíbených triků je tvrdit, že národy Jihu jsou líné, a tím zdůvodňovat, proč jsou chudé, a vůbec k ničemu. Např.
  1. Venezuela je chudá, lidé se bouří. Je to všechno diktátorům! Potřebují demokracii! Hm. Pokud se nemýlím, ti hodní páni z té nejmenované země jim “zmrazili” (čti “ukradli”) 30 miliard dolarů. Myslím, že pro takovou Venezuelu je to dost, že.
  2. Moje vlastní zkušenost. Byl jsem ve fabrikách v Itálii, ve Španělsku, ve Francii. Lidi tam makali jako u nás, něco měli lepší, něco horší. Viděl jsem to i na Sardinii, a to už je dost na jihu, že.

 • 28. 9. 2022 (20:38)
  Trvalý odkaz

  Myslím si, že první část neobstojí. Otázka je, jestli je současná latinskoamerická mentalita starší než závislost na USA, nebo je tomu naopak.
  Americký ekonom Thomas Sowell ve své knize “Wealth, Poweverty and Politics” popisuje, jak latinskoamerické státy v 19. století lákaly migranty z Německa a severní Itálie kvůli jejich pracovitosti. Ti vpodstatě od nuly vybudovali tamní průmysl, přičemž ani vzor jejich úspěchu s tamní mentalitou nehnul. Jako příčiny vidí dobyvatelskou kulturu přivezenou Španěly (dobyvatel nepracuje, pracují poražení) a dále otrokářství, které učinilo vykonávání některých profesí (dříve vyhrazených otrokům) společensky neúnosným.

  • 28. 9. 2022 (21:58)
   Trvalý odkaz

   Myslím, že Thomas Sowell je přesně ten ty konzervativce, který je ochoten obhajovat jakoukoliv špínu, pokud slouží ziskům amerických korporací. Když jsem ten článek psal, měl jsem na mysli jiné autory, ale Sowella tam můžeme zařadit taky.

   Mimochodem, když se nad tím pořádně zamyslíte, uvidíte, že uvedený příklad Sowellovu tezi vyvrací. Kdyby byla problémem tamní kultura, tak by se němečtí farmáři museli prosadit a jejich příchod by musel změnit situaci (s tím, že ti Němci by se stali základem vyšší třídy). Jenže ono se to nestalo. To znamená, že musí existovat nějaká vnější síla, která brání, aby se racionální pracovní zvyklosti prosadily.

Komentáře nejsou povoleny.