Slovník arabsko-izraelských vztahů

Civilista – tím výrazem je myšlen každý arabský nebo perský muslim, a to i v případě, že je součástí vojenské jednotky a je momentálně zapojen do vojenské operace. Dokonce i v případě, že je arabskými zdroji označován za bojovníka. Každé zabití muslima je tedy zabitím civilisty.

Naproti tomu Žid není nikdy civilistou. Dokonce i židovské batole je ozbrojeným agresorem, a má se s ním zacházet odpovídajícím způsobem.

Genocida Palestinců – tento výraz označuje, že Židé se zlovolně brání tomu, aby byli po právu mučeni, zabiti, případně prodáni do otroctví.

Koncentrační tábor – každá země, ze které vás nechtějí pustit do Izraele bez bezpečnostního prověření.

Kolonialismus – tradičně se tím myslelo, že ústřední mocnost vytváří soustavu podřízených osad, případně podřízených států. Izrael samozřejmě nic takového nevytváří a nemá žádné takové ambice. V jeho případě se výrazem kolonialismus myslí to, že brání vlastní hranice

Mučedník – zločinec, který podřezal několik bezbranných lidí

Nemocnice – vojenská základna, která byla dobyta izraelskou armádou

Objektivní informace – válečnická propaganda džihádu. V arabštině se používá výraz „takíja“. Jejím hlavním cílem je obelstít něvěřící.

Odborník na blízký Východ  – kdokoliv, kdo je ochoten šířit džihádistickou propagandu. Často je to obchodník nebo konzultant poskytující služby radikálním muslimským skupinám.

Osvobození Palestiny – dobytí Izraele, s tím, že jeho obyvatelé budou pobiti nebo prodáni do otroctví.

Okupace  – stav, kdy Izraeli sice neprovádějí okupaci, ale brání vám, abyste na ně stříleli rakety, upalovali je zaživa, unášeli je atd. Každý správný odborník na blízký východ (viz předcházející heslo) uzná, že něco takového je naprosto nesnesitelné.

Samostatný stát – takový stát, ze kterého je možné útočit na Izrael, aniž by měl Izrael možnost se bránit.

Urážka náboženství  – cokoliv, čeho se dopustí nemuslimové. Naproti tomu třeba zhanobení hrobů židovských patriarchů není urážkou náboženství.

Válečný zločin – jakákoliv vojenská akce proti muslimům.

Zajatec – v případě arabských muslimů je „zajatcem“ míněn někdo, kdo si odpykává trest za vraždu, přičemž byl odsouzen v řádném procesu před nezávislým soudem. V případě Židů je zajatcem někdo, kdo byl přepaden a unesen.