Obávám se, že v další fázi se začnou přepisovat učebnice dějepisu

Historická paměť o druhé světové válce začíná trpět Alzheimerem. „Vytváří se obraz, podle kterého bylo hlavními událostmi druhé světové války to, že Češi brutálně ubližovali Němcům a Rusové zase brutálně ubližovali Čechům,“ říká v rozhovoru pro Sputnik známý český sociolog Petr Hampl.

 

Japonský list Asahi Šimbun nedávno zveřejnil článek s odkazem na výzkum, podle kterého 48 % Japonců a 54 % Němců si 70 let po válce myslí, že se během soudního řízení vyskytly problémy, ale procesy byly potřebné. Druhá nejrozšířenější odpověď v Japonsku zněla, že to byl nespravedlivý soud, kde vítězové jednostranně soudili poražené země. Znamená to, že historická paměť ve světě začíná mizet?

Petr Hampl: Druhá světová válka skutečně začíná být vnímána jako něco na způsob napoleonských válek, jako záležitost nějaké jiné historické epochy. Nedivme se tomu, odstup 70 let je hodně. V lidském životě to jsou tři generace. Ani většina dnešních dědečků tu dobu už nezažila.

Myslím, že v České republice se neobjevuje pocit, že by byl Norimberský pocit nespravedlivý. Většina dnešních lidí vůbec neví, že se nějaký Norimberský proces odehrál.

Lze postavit rovnítko mezi vytěsňováním norimberského procesu a růstem neonacismu v Evropě? Na Ukrajině nebo v Pobaltí se dějí zvláštní věci…

Petr Hampl: Neznám situaci na Ukrajině a v Pobaltí tak dobře, abych se k nim mohl vyjadřovat. Ale mohu říct, že v České republice ani okolních zemích žádný růst neonacismus nevidíme, a že to ani nehrozí. Dnešní hrozbou je islám, nacismus je v naší části světa muzeální záležitost.

Dnešní hrozbou je islám, nacismus je v naší části světa muzeální záležitost.

Jaká je situace s historickou pamětí v České republice? U nás je teď módní hovořit o americkém osvobození a sovětské okupaci…

Petr Hampl: Víte, s pamětí národů je tomu podobně jako s pamětí jedinců. Máme tendenci vzpomínat selektivně a připomínat si hlavně ty věci, které jsou v souladu s naším momentálním postojem. Když jsme se s někým zadobře, vzpomínáme na skvělé okamžiky, které jsme s ním prožili. Když se s ním pohádáme, v té stejné společné historii nám tanou na mysli chvíle, kdy byl nesnesitelný.

Ti intelektuálové, kteří dnes ovládají česká média, mají za to, že by bylo dobré, aby Česká republika zanikla jako samostatný stát a aby byla včleněna do velkého útvaru řízeného Německem. Dívají se tedy na dějiny takovými očima. Snaží se nacházet cokoliv, co by jim takový pohled ospravedlnilo a snaží se vytěsňovat události, které s takovým pohledem nejsou v souladu.

Ale nemůžete národy posuzovat podle médií. Nemáme ještě reprezentativní výzkumy, ale podle kusé evidence se zdá, že normální lidé tím nejsou příliš ovlivněni.

Neobáváte se, že v Česku se opět začnou přepisovat dějiny tak, aby odpovídaly “generální linii výstavby demokracie”?

Petr Hampl: K přepisování dějin už v českých zemích dochází! Jak už jsem řekl, nemá to tu podobu, že by se říkaly vyložené lži. Vypadá to spíš tak, že o některých událostech se mlčí a jiné se zdůrazňují nebo zveličují. Vytváří se tak obraz, podle kterého bylo hlavními událostmi druhé světové války to, že Češi brutálně ubližovali Němcům a Rusové zase brutálně ubližovali Čechům. Samozřejmě to je naprosto absurdní, nicméně v médiích se s tím obrazem setkáváme stále častěji. A obávám se, že v další fázi se začnou přepisovat školního dějepisu.

Publikováno 26. 4. 2015 na serveru www.sputniknews.com