Viktor Lošťák: Zdravice pro ustavující sněm Alternativy pro ČR

Vážené dámy, vážení pánové,

uběhlo osm měsíců od chvíle, kdy jsem předával jednomu z nás, doktoru Petru Hamplovi, výroční cenu iniciativy Spravedlivé město. Získal ji za to, zač by si ji zasloužil každý, koho zde dnes potkávám. Bylo to ocenění za zvednutí vlny. Za úsilí, za energii, osobní nasazení, za překonání mnoha překážek, za sílu znovu se postavit po nevyhnutelných pádech, za to vše, co jste udělali, abyste zvedli očistnou vlnu svobody.

Dnes musíme znovu, pro další generaci, obhájit svobodu.

V roce 1971 Ronald Reagan vyslovil čtyři slova, jež se zapsala do historie. V pouhých čtyřech slovech zachytil svůj základní politický princip, svůj způsob, jak porazit totalitarismus; vyjádřil v nich esenci svobody a amerického republikánství, té báječné přímočarosti, tvrdosti, neústupnosti a neotřesitelného sebevědomí. Jeho čtyři slova se později stala známá pod názvem Reaganova doktrína. Byla to vítězná doktrína, i když trvalo ještě téměř dvacet let, než se jím zdvižená vlna svobody převalila světem, smetla zlo totalitarismu a pro jednu generaci zachránila svět demokracie.

Dnes musíme znovu, pro další generaci, obhájit svobodu. Už nás nečeká dvacetiletý boj, i díky vám. Jsme už dál než na konci začátku, naše pravda už je samozřejmá. I díky vám už nepřátelům svobody spadla maska, díky vám už každý vidí, že nepřítel je stejný jako tehdy. Znovu stojí svoboda proti totalitarismu, individualismus proti kolektivismu, demokracie proti tyranii. A i díky vám dnes vlna, kterou jste roky pomáhali zvedat, lomcuje základy evropského politického kontinentu.

Každý už vidí, že za bojem proti nenávisti je cenzura, za neziskovou úlisností hlad po moci, za moralizováním povýšenost, za hesly pravdy a lásky jen lži a nestoudné elitářství.

Převzali jsme iniciativu. Každý už vidí, že za bojem proti nenávisti je cenzura, za neziskovou úlisností hlad po moci, za moralizováním povýšenost, za hesly pravdy a lásky jen lži a nestoudné elitářství. Vlna svobody otřásá Rakouskem, vzpíná se ve Francii, jako tsunami se převalila přes břehy Británie. A bude se valit dál, hnaná stejnou touhou jako v době prezidenta Reagana, stejnou vůlí, odhodláním a neporazitelným sebevědomím, které se stejně jako tehdy vejdou do čtyřech slov.

My vyhrajeme, oni prohrají.