Projev Viktora Orbána k maďarským zemědělcům – II.

(První část projevu je zde)

Mezi lety 2010 a 2020 vzrostla produkce maďarského zemědělství o 29 procent. Za našich předchůdců klesla o 20 procent a za nás vzrostla o 29 procent. V letech 2010 až 2021 se přidaná hodnota na hektar zvýšila o 45 procent. Ziskovost maďarského zemědělství se v letech 2010 až 2021 více než zdvojnásobila. Pro srovnání vám mohu říci, že to byl nejlepší výsledek v celé Evropské unii – i když je pravda, že jsme začínali z nejnižšího bodu. V roce 2010 mohli zemědělci na nákup nových strojů vynaložit 40 miliard forintů, zatímco v roce 2020 to bylo 256 miliard forintů. A prognózy ukazují na další nárůst. Máme program Moderní města zaměřený na venkovská města. Na jejich rozvoj v letech 2021-22 vynaložíme více než 600 miliard forintů a tříletý rozpočet programu Maďarské vesnice činí přes 600 miliard forintů. Počet zemědělců hospodařících na státní půdě se během toho období zvýšil 15x. Maďarský zemědělský vývoz se oproti loňskému roku – přesněji řečeno oproti roku 2020 – zvýšil o 10 procent.

Situace v Maďarsku je nyní taková, že maďarská země je v maďarských rukou, a to proto že jste za posledních třicet let žádné vládě nedovolili prodat maďarskou půdu. Ještě si vzpomínám, když levice (rozuměj globalistické síly s liberálním přístupem k ekonomickým otázkám) chtěla prodávat půdu. Traktory na protestech a všechno ostatní – pamatuje si každý na ty staré dobré časy? Mnozí z nás, kteří jsme zde dnes přítomni, jsme byli u toho, když jsme museli použít sílu, abychom zabránili prodeji maďarské orné půdy cizincům. To se nám podařilo. Jménem Maďarska bych vám chtěl poděkovat, že jste to nikdy nedovolili; protože maďarští zemědělci znají jednoduchou pravdu, že kdo vlastní půdu, vlastní i zemi. Proto musí být půda v maďarských rukou.

…kdo vlastní půdu, vlastní i zemi. Proto musí být půda v maďarských rukou.

Je důležité říci také několik slov o tom, jak si stojíme z hlediska schopnosti venkova udržet obyvatelstvo. Nejsme na tom dobře. I když se to v jednotlivých regionech liší, značná část maďarského venkova ztratila schopnost udržet si obyvatelstvo a není schopna udržet si tam mladé lidi. Mnoho mladých lidí se stěhuje do velkých měst – většinou do hlavního města – a někteří odcházejí do zahraničí. Myslím, že je k tomu nevede smysl pro dobrodružství – i když někteří z nich určitě ano. Pravdou ale je, že je tam nemá co udržet. Proto je v nadcházejícím období velmi důležité, abychom ve spolupráci s vámi umožnili venkovu udržet mladé lidi doma. Východisko není špatné, protože jsme Maďaři; a většina Maďarů je nejšťastnější, když se v životě prosadí ve své rodné zemi.

Chtěl bych tedy jen říci, že naše výchozí pozice není vůbec špatná, protože jsme Maďaři; a po několika dobrodružných letech – všichni si to můžeme pamatovat z vlastního života – se i mladí vracejí domů a navazují na nit života, kterou viděli u svých rodičů a prarodičů. To je výchozí bod duchovního charakteru maďarského národa. Udržet si naše mladé lidi tedy není nemožné. Pravdou však je, že k tomu musíme ve všech 151 okresech na venkově zpřístupnit všechna civilizační zařízení a možnosti, které jsou k dispozici ve městech. Bez nich lidé ve svých domovských oblastech nezůstanou.

Musíme vytvořit pracovní příležitosti, které nabízejí perspektivu slušného živobytí. Ty by neměly být příliš daleko od místa, kde lidé žijí.

Musíme vytvořit pracovní příležitosti, které nabízejí perspektivu slušného živobytí. Ty by neměly být příliš daleko od místa, kde lidé žijí. Potřebujeme odpovídající zdravotní péči a dobré školy. Pokud možno v každé oblasti by měly existovat místní základní školy a někde kvalitní školy pro vyšší ročníky. Ty musí dětem poskytnout konkurenceschopné znalosti, aby mohly pokračovat na dobrých středních školách. Potřebujeme zařízení pro volný čas, sportovní haly, kulturní centra a knihovny; potřebujeme také investice do infrastruktury, dobré silnice a cyklostezky. Protože žijeme v moderním světě, potřebujeme také přístup k internetu. Tento bláznivý svět rozhodl, že máme dva životy, skutečný a virtuální, a mladí lidé rádi tráví čas v obou. Mladí lidé by tedy měli mít možnost zapojit se nejen do reálného, ale i do virtuálního světa, aniž by se museli odstěhovat z místa, kde žijí. Chci tím říci, že se v této dohodě zavazujeme zajistit, aby dospělí ani studenti nemuseli cestovat více než jednu hodinu denně, aby mohli vést život evropské kvality a měli přístup ke službám evropské kvality. Je to velký závazek, ale je to možné – ve skutečnosti je to nevyhnutelná nutnost.

Nyní mi dovolte říci několik slov o souvislosti mezi zemědělstvím a suverenitou venkova. Válka během jediného dne odvedla pozornost od pandemie. Nebylo by však správné na zkušenost s pandemií jen tak zapomenout. Pandemie nám totiž ukázala, jak je důležitá národní soběstačnost. Často se říká, že žijeme v globalizovaném světě, ale národní nezávislost je přesto mimořádně důležitou hodnotou. Kdysi jsme si mysleli, že globalizaci nelze zastavit, že postupně převálcuje venkovský životní styl, menší sídla a národní státy a že se nakonec sjednotíme ve velkém světovém státě. Pandemie tento horečnatý sen – a opravdu myslím, že to byl jen horečnatý sen – zcela vymazala.

bude Maďarsko jedním z budoucích vítězů, pokud budeme tyto dvě suroviny, půdu a vodu, moudře využívat a vybudujeme odolné a soběstačné národní hospodářství.

Nelze podceňovat nezávislost a soběstačnost v průmyslu ani v zemědělství, protože na něm závisí náš život. Proto je pro nás důležité, abychom měli hospodářskou politiku, která se nesnaží pouze o integraci maďarské ekonomiky a maďarského zemědělství do globálních dodavatelských řetězců, ale která se zaměřuje i na soběstačnost. – ať už jde o výrobu vakcín, zemědělství, potravinářství či energetice. V této souvislosti je velmi důležité, abychom se vzdali v minulosti rozšířeného přesvědčení, že Maďarsko je zemí bez přírodních zdrojů. Možná tak tomu bylo dříve, když byly za suroviny považovány pouze rudy, plyn a ropu. Nyní se rýsuje jiný svět a my můžeme půdu a vodu považovat za suroviny, které jsou přinejmenším stejně důležité jako ty, které potřebuje ke svému fungování průmysl. Proto jsem přesvědčen, že kromě účasti na světovém obchodu bude Maďarsko jedním z budoucích vítězů, pokud budeme tyto dvě suroviny, půdu a vodu, moudře využívat a vybudujeme odolné a soběstačné národní hospodářství.

Rád bych nyní krátce promluvil o dalších třech aspektech suverenity.

Energetická suverenita. Nesmíme dopustit, aby nám tito jemní, stříbřití měšťáci vymlouvali výstavbu Paksu II [bloků jaderné elektrárny]. To nesmíme dopustit, protože bez levné a dostupné energie nemůže být maďarské zemědělství konkurenceschopné. A pokud nepostavíme naši jadernou elektrárnu, pokud neobnovíme a neposílíme tu stávající, pokud zůstaneme trvale závislí na dovozu energie, zaplatíte za to.

Druhou důležitou otázkou suverenity – která je vám zdánlivě vzdálená – je otázka měnového či bankovního systému. Domnívám se, že jste nám již v roce 2010 svěřili svou důvěru, protože jsme se zavázali převzít nejméně 50 % maďarského finančního a bankovního systému do maďarského vlastnictví. Byl to krásný, vlastenecký, jasný, srozumitelný a důležitý závazek, který byl složitější než něco, co lze řešit obušky. A v Maďarsku jsme se konečně dostali k tomu, že většina bankovního systému je v maďarských rukou. Toho se nesmíme vzdát, a proto vás žádám, abyste podporovali ta vládní opatření, která jasně směřují ke zvýšení procenta maďarského vlastnictví v bankovním systému. Vzhledem k tomu, že Maďarsko financujeme státními cennými papíry, považuji za velmi důležité, abyste drželi státní cenné papíry. Platíme vyšší úrok, než jaký byste získali z jiných finančních produktů na trhu. Je rozdíl, komu tento úrok dáváme: zahraničním institucionálním investorům, fondům, jako jsou ty, které řídí George Soros ; nebo strýčkovi Józsi Kovácsovi a strýčkovi Lugosimu odvedle, kteří si kupují některé státní cenné papíry ze svých malých peněz a mají z nich stálý příjem. Vyzývám vás, abyste si koupili státní cenné papíry. Všichni tady jsou poctiví zemědělci. Podívám se na čísla a z nich vyplývá, že pod matracemi je schovaná spousta peněz. Je správné, že věříte v hotovost, a je dobré držet peníze doma, ale čísla jsou stále vyšší, a proto bych vás chtěl požádat, abyste to – i ve vlastním zájmu – přehodnotili a pokusili se část peněz držených doma přesměrovat do cenných papírů garantovaných státem. Bude to dobré pro vás a také pro nás.

…v Maďarsku jsme se konečně dostali k tomu, že většina bankovního systému je v maďarských rukou. Toho se nesmíme vzdát,

Třetí otázkou suverenity, kterou musíme zmínit, je otázka demografie. Je velmi důležité, abychom si zachovali zdravý úsudek. Děti nejsou jen jednotky: pokud nemáme dostatek vlastních, nepřivážíme si jednoduše další odjinud. Přesněji řečeno, křesťanské děti nelze nahradit dospělými muslimy. Taková je situace, nechoďme kolem horké kaše. Protože to je otázka, která trápí svět. A ne každý na ni dokáže odpovědět tak dobře jako my: ne každý stojí oběma nohama tak pevně na zemi jako my. Proto vás jako zástupce maďarského venkova žádám, abyste podpořili demografickou politiku vlády, která pomáhá mladým lidem vychovat co nejvíce dětí; protože jen maďarské děti budou schopny udržet Maďarsko maďarskou zemí.

(dokončení zde)