Projev Viktora Orbána k maďarským zemědělcům – I.

Dobré ráno, dámy a pánové.

Rád vás opět vidím. A je také dobré, že je tu tolik nových tváří. Jsem rád, že je tu tolik mladých lidí. To je důkaz – lepší důkaz než jakýkoli politický projev – toho, že venkov a zemědělství nepatří minulosti, ale budoucnosti. Nezáleží na tom, kolik projevů o tom proneseme, pokud tu s námi nebudou mladí lidé. Ale teď jsou. Děkujeme, že jste přišli a přejeme vám hodně úspěchů – nejen ve volbách, ale i po zbytek života. Ať se i z vás stanou úspěšní maďarští zemědělští podnikatelé.

To i můj názor. Obvykle o tom nemluvím, ale tady snad mohu zmínit, že jsem první premiér od pádu komunismu, který pochází z vesnice. Pro mladé lidi musí být obtížné dívat se zpět, protože když je někomu řekněme dvacet, představuje naše vládní období většinu jeho života. Vůbec bych se nedivil, kdyby se nás takoví mladí lidé nabažili. Je však velmi důležité jim vysvětlit, že v politice jsou důležité rebelie a nové začátky, ale stejně tak důležitá je kontinuita. Protože pokud mladí lidé nebudou pokračovat v tom, co začali jejich rodiče a prarodiče, pak se celý národ, celá země ocitne ve velmi hlubokých problémech. Upřímně doufám, že se V Maďarsku vytvoří tradice, v níž budou politické postoje rodin dlouhodobě stabilní a spolehlivé. Kdy bude pro lidi naprosto samozřejmé volit tu nebo onu stranu, protože ta strana patří k jejich životu, a volili ji i jejich rodiče a prarodiče. Doufám tedy, že se mladí zemědělci nejen začlení do profesionálního světa zemědělství, ale že najdou své místo i v politické tradici maďarského zemědělství. Kdyby se toto setkání konalo před šedesáti nebo sedmdesáti lety, pak by to byla konference malozemědělců a my bychom spolu hovořili pod logem Strany malozemědělců. Žijeme však v moderním světě a mnoho věcí – včetně stran – se změnilo. Přesto je pro mladé lidi důležité vědět, že tradice, která byla tradicí jejich prarodičů a praprarodičů – politická tradice Strany malorolníků – se dnes jmenuje Fidesz – Maďarská občanská aliance.

Dámy a pánové,

Přípravy na volby zastínila válečná mračna. Nemůžeme mávat vlajkami jako obvykle, protože se zároveň obáváme o Maďary, kteří jsou tam na druhé straně hranice. Máme obavy o nevinné lidi, kteří umírají ve válce. A máme také obavy o sebe, protože nevíme, jaké důsledky to všechno bude mít pro naše životy.

…existuje pro nás pouze jeden možný úhel pohledu a my se na věci můžeme dívat pouze jedním prizmatem: maďarským. Co je v této situaci v našem zájmu?

Válku samozřejmě odsuzujeme – zvláště když je tady, hned vedle. Odmítáme násilí a stojíme společně s našimi spojenci. To vše je důležité. Pro Maďarsko je však prioritou číslo jedna zůstat mimo tento ozbrojený konflikt. Každou válku lze a je třeba analyzovat z mnoha různých hledisek. Než se však rozhodneme, existuje pro nás pouze jeden možný úhel pohledu a my se na věci můžeme dívat pouze jedním prizmatem: maďarským. Co je v této situaci v našem zájmu? Co je v této situaci v zájmu Maďarů v Karpatské kotlině? Jak jste se mohli přesvědčit, v uplynulých dnech vláda neudělala jediný špatný krok a neuděláme ho ani v následujících obtížných týdnech. I v těch nejtěžších chvílích dokážeme zachovat klid a nebudeme nahrazovat náš pohled na válku – prizma, kterým se na válku díváme my Maďaři – žádnými jinými cizími názory sugerovanými ze zahraničí.

Musíme posoudit, jaký dopad bude mít válka na Maďarsko, a to nejen z vojenského a vyššího geopolitického hlediska, musíme také posoudit, jaký dopad bude mít na hospodářství a na naše zemědělství. Je velmi důležité, aby se nyní a v následujících měsících vládě podařilo přijmout taková rozhodnutí, která zabrání tomu, aby Maďaři museli za tuto válku platit. Jak víte, již se objevila banka, která se nedokázala vyrovnat s tlakem, v důsledku čehož utrpělo mnoho Maďarů ztráty. Včera jsem měl dlouhé jednání s guvernérem Národní banky a mohu vás ujistit, že maďarský bankovní systém, maďarský finanční systém je stabilní. Není pochyb o tom, že článek, který nyní praskl, byl tím nejslabším, nejslabším místem maďarského finančního systému. Zbytek pod tlakem vydrží, ale je to varovné znamení, že válka může mít důsledky v nečekaných oblastech.

…máme zájem na co nejrychlejším obnovení míru – nejen proto, že nám to diktuje srdce, protože jsme dobří lidé, ale také proto, že nám to diktují naše kapsy.

Maďarsko vybudovalo otevřené obchodní vztahy: nikdo nebyl naším nepřítelem, všude jsme chtěli získávat přátele, s každým jsme chtěli obchodovat, vítali jsme investice zde a také jsme chtěli investovat jinde. Měli jsme tedy zájem na svobodném a snadno přístupném světě. Není to jen instinktivní, protože Maďaři jsou svobodymilovný národ, ale také proto, že nám to diktuje naše kapsa: je pro nás dobré, když můžeme obchodovat, podnikat a investovat. To bude, dámy a pánové, stále obtížnější, protože svět se stává napjatějším; není to doba snadného přístupu, budování vztahů, ale doba, kdy určité dřívější příležitosti končí. Musíme proto přizpůsobit celou naši maďarskou zahraničněobchodní strategii – jejíž důležitou součástí je zemědělský zahraniční obchod – současné situaci. Učiníme tak v nejbližších dnech. Tato válka může naše možnosti pouze omezit a způsobit nám hospodářské ztráty. To také jasně ukazuje, že máme zájem na co nejrychlejším obnovení míru – nejen proto, že nám to diktuje srdce, protože jsme dobří lidé, ale také proto, že nám to diktují naše kapsy. Také maďarské zemědělství má elementární zájem na co nejrychlejším obnovení míru a na tom, abychom získali zpět alespoň část trhu, o který nás připravila válka.

Další velkou hrozbou, které čelíme, je problém sankcí. Když o nich slyšíte v televizi, nepůsobí tak děsivě. Ale tyto sankce jsou jiné než ty dřívější. Sankce, které Západ nyní uvaluje na Rusy, budou bolet i nás. Budeme-li mít štěstí, budou nás bolet méně, ale o tom nikdo nemůže říct nic jistého. Můžeme očekávat mezinárodní sankce proti Rusku, zemi, která válku začala. Důsledky těchto sankcí pocítí i Západ; a protože Maďarsko je součástí Západu, pocítíme je i my. Nejdůležitější je zajistit, aby z politiky sankcí byla vynechána energetika; už tak jste v problémech a celé maďarské národní hospodářství je v problémech kvůli rostoucím cenám energií. Podařilo se nám před nimi ochránit rodiny, protože je chrání systém úlev na účtech za energie pro domácnosti. To však neplatí pro podniky, které na tuto situaci doplácejí, protože jsme schopni poskytnout určitou pomoc nebo ochranu jen těm nejmenším. To je špatné, ale je tu ještě něco horšího: nedostatek energie. V takovém případě by se namísto prostého zdražení zastavila celá ekonomika – nebo její určité segmenty. Proto je v zájmu všech, aby Západ uvaloval pouze takové sankce, které neovlivní bezpečnost našich dodávek energie a nevyženou ceny energií do nebeských výšin. To není nemožné. V tomto ohledu se nemohu odvolávat na paměť mladých lidí, ale někteří z nás zde přítomných jsou již v pokročilejším věku. Když se nad tím zamyslíte, chytře jsme se dokázali udržet mimo konflikt v roce 1999, kdy na našich jižních hranicích probíhala válka. I tehdy jsme měli otevřená srdce, pomohli jsme každému, kdo přišel přes hranice, ale nepodlehli jsme žádným západoevropským – či spíše americkým – požadavkům, které by nás tlačily do války v sousední zemi. Takže v roce 1999 se nám podařilo zůstat mimo tuto válku. Pak přišel konflikt na Krymu v roce 2015, první ukrajinsko-ruská válka, a i do té se nám podařilo nevstoupit. Podařilo se nám zformovat politiku sankcí tak, aby maďarská ekonomika toto období přežila bez většího otřesu, ne-li zcela bez úhony.

Nejdůležitější je zajistit, aby z politiky sankcí byla vynechána energetika; už tak jste v problémech a celé maďarské národní hospodářství je v problémech kvůli rostoucím cenám energií.

v řeči čísel to znamená, že maďarský vývoz zemědělského a potravinářského průmyslu směřující do Ruska představuje 2 % celkového maďarského zemědělského vývozu, zatímco vývoz na Ukrajinu představuje 1,8 %. Dohromady tedy oba tyto vývozy stále nedosahují 5 procent. Pět procent je samozřejmě z hlediska zemědělského vývozu hodně, ale je to únosné. Mohu tedy říci, že expozice maďarského zemědělského sektoru vůči trhům obou válčících zemí je omezená – je únosná a zvládnutelná. Na straně dovozu je to obtížnější. Suroviny dovážené z Ruska, včetně umělých hnojiv a krmiv, tvoří 7 % našeho celkového dovozu. Přitom dovoz z Ukrajiny představuje 8,4 procenta. Dohromady tedy tyto dva dovozy představují více než 15 procent našeho celkového dovozu. Tato válka ovlivňuje 15 procent našeho dovozu. To je hodně. Není tak snadné se proti tomu chránit. Dále je zde otázka energií, jejichž ceny stoupají a jsou započítány do cen zboží a surovin dovážených ze zahraničí. I to nám způsobuje ztráty – když ne přímo, tak alespoň nepřímo. A je tu ještě jedna věc, které musíme věnovat pozornost: výkyvy směnných kurzů. Každý vidí, že od začátku války dochází k velkým výkyvům středoevropských měn, a je jasné, že to můžeme kompenzovat nanejvýš částečně.

Dovolte, abych mladým lidem připomněl rozměry hrozeb, jakým bude maďarský venkov čelit, pokud se k tomu dostane levicová (rozuměj globalistická s liberálním ekonomickým programem – pozn. PH) vláda. To není politická rétorika. To je skutečné nebezpečí.

Kdykoli je u moci levicová (liberálně-globalistická) vláda, produkce a výkonnost maďarského zemědělství vždy klesá.

Teď se nevracím do opravdu starých časů, kdy vyprazdňovali sedlákům stodoly a konfiskovali jim půdu. Mluvím o období od roku 1990, kdy za levicově-liberálních vlád klesl objem maďarské zemědělské produkce celkem o 20 procent. Každý, kdo vidí svou budoucnost v zemědělství, by to měl mít na paměti. Kdykoli je u moci levicová (liberálně-globalistická) vláda, produkce a výkonnost maďarského zemědělství vždy klesá. To platí nejen pro prvovýrobu, ale také pro potravinářský průmysl. V letech 2004-2010 klesla produkce potravinářského průmyslu o 16 %. Zemědělská produkce klesla o 20 % a produkce potravinářského průmyslu o 16 %. Nemyslím, že při takové zemědělské politice byste si mohli slušně vydělat a uživit své – doufejme, že početné – rodiny. Jen si to, milí mladí lidé, spočítejte: kdyby v příštích čtyřech letech produkce maďarského zemědělství opět klesla o 20 procent a produkce potravinářského průmyslu o 16 procent, kolik z toho by připadlo na vás? Sotva byste se udrželi v podnikání. Je v našem základním zájmu, dámy a pánové, je to základní zájem maďarského venkova a maďarského zemědělství, aby se levice a levicoví liberálové – klidně a bez zdvižených pěstí – drželi dál od maďarské zemědělské politiky a od vládních křesel v Maďarsku.

(pokračování zde)

Přeloženo a zkráceno z blogu About Hungary.

4 komentáře: „Projev Viktora Orbána k maďarským zemědělcům – I.

 • 4. 4. 2022 (15:18)
  Trvalý odkaz

  Pane Hampl, nemám rád cenzuru a USraelské špiónování.. Měl by jste vědět, že při otevření vaší stránky se v pozadí aktivují tak zvané “addons”, které se dají přirovnat agentům, kteří sledují a vyhodnocují například “návštěvnost a kdo ví co. ” vaší stránky/ vaší domény,… Mohl by jste si to i sám zjistit a ověřit někde v kavárně v internetu, kdyby jste si vyvolal vaší stránku a měl aplikaci (firewall, IPblocker,..apod), která vám ukáže, které internetové “addons” jsou v pozadí aktivované a pravděpodobně jste si je sám na tu vaší stránku neprogramoval? Ve vašem případě to jsou:
  https://s.w.org/
  https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A400%2C600&ver=2.0.8
  https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/id
  https://yt3.ggpht.com/ytc/AKedOLRhUyc2KDO3WGhxVt8OKUd_jlbXzstgxwTY3L6-8g=s68-c-k-c0x00ffffff-no-rj
  https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js
  https://www.youtube.com/s/player/449ea0a5/player_ias.vflset/de_DE/embed.js
  Pozdravy, váš čtenář, který bojuje proti té současné diktatuře. Není to jenom informace pro vás, ale třeba i ksčm má také tento sajrajt ve stránce. Bylo by dobré si toto lépe hlídat a blokovat, jako třeba Wikipedia je celkem čistá.;-)

 • 29. 3. 2022 (11:45)
  Trvalý odkaz

  K poznámce pana Hampla:

  Neříkali vám náhodou většinu života, že rozhodování se má dít ve prospěch požadavků trhu a ziskovosti? To je rozdíl mezi zemí, kde záleží na místních lidech a zemí orientovanou na cizí zisky a cizí války.

  Nějakou dobu po Brexitu (touhle dobou už měla být Británie dávno zkrachovalou zemí, pamatujete jak nám to říkali horem dolem? Možná by stálo za to udělat nějakou rešerši, kdo to tehdy hlásal a co hlásal a co hlásá dnes). Takže krátce pro Brexitu jsem zaregistroval poznámku nějakého bankéře z Londýna v důchodu, který řekl – je pravda, že Brexit přinese nějaké snížení HDP. Ale ti co pro Brexit hlasovali by z něj stejně nic neměli.

  Praxe ukazuje, že teorie o tom že neomezený růst majetků zisků těch nejbohatších převážně zahraničních elit se blahodárně promítne do života zbytku společnosti nefunguje.

 • 28. 3. 2022 (5:59)
  Trvalý odkaz

  Ke glose: Po Mnichově (27. 3. 2022)

  K tomuhle: “Oligarcha Lukačovič napsal před pár dny na twitter, že každý, kdo by chtěl rusko-ukrajinskou dohodu je „stejná lidská zrůda, která za protektorátu kolaborovala s fašisty.“ V tom to je. Nesmíte se dohodnout, nesmíte ukončit boje, musíte se zabíjet až do úplného zničení. Ideálně do úplného zničení obou stran a vyhlazení zúčastněných národů. Kdo se tady začíná podobat Adolfu Hitlerovi?”

  Ono nejde o mezinárodní politiku. Je o to, že Lukačevič (a kavárna) používá momentálně v mezinárodní politice stejné vzorce, jako v té domácí.

  Ta nesmiřitelnost, to je znak naší české politiky a rozdělené společnosti.

  Společnosti, kterou nerozděloval Zeman, ale jejíž rozdělení bylo vnitřní a Zeman fungoval jen jako ukazatel.

  Hluboké rozdělení, jehož základem jsou zcela nekompatibilní názory na vidění situace u nás – a ty jsou zde od revoluce.

  To se táhne už od dob socialismu. Stačilo se podívat na diskuse o socialismu. Nostalgici režimu vzpomínali, jak bylo dobře a oběti, jak bylo zle. Pak přišla revoluce a situace se překlopila. Objevil se Havel a Charta. Oficiálnímu vyprávění se nedá věřit, nevydrží to bližší zkoumání.

  Můžete jen věřit oficiální verzi nebo to celé zavrhnout. (stejně jako za socialismu) – Diskuse se nepřipouští, protože pak by se to všechno drolilo a zhroutilo. – Jak jde třeba veřejně debatovat o dílčí věci, jestli byl Havel víceméně smažka závislá na lécích nebo ne. – To okamžitě rozboří jeho mýtus, stejně jako další otázky jako proč je všechny StB nezlikvidovala jako všechny ostatní. Jak vlastně jejich “odboj” fungoval a co měli a co ostatní ne. Jaktože k Balkónu Melantrichu pouštli estíbýci vybrané mluvčí. Jaktože nejsou nikde vidět ti skutečně zmlácení na národní třídě a tak dále, a tak dále.

  Díky sametovému podvodu jsme stavěni do situace, kdy můžeme režimu jen nábožensky/fanaticky věřit nebi mu naopak nevěřit vůbec.

  Nelze říkat tohle udělali dobře chartoidi, tohle komunisté – protože to by už chartoidy zničilo. (Třeba i poznámka, že spousta z nich SOUČASNĚ BYLA KOMUNISTY) – Samozřejmě, obráceně je to dost podobné. Polední vesnická pipka, co se přidala ke komunistům, bude dodnes donekonečna omílat, jak dostala od komunistů byt a nebude to nikdy schopna propojit s tím, že někdo kvůli tomu musel do lágru, jiný nesměl studovat, další přišel o výsledek celoživotního snažení a bude se to snažit nějak okecat, jedno jak, ale prostě socík byl skvělej a nic jiného nelze říct.

  Chybí tam ten střed. Chybí tam ta racionalita.

  Pipka i Lukačevič jsou oba dva stejní extrémisté. Jde to snadněji přepólovat než změnit vzorec k něčemu vyváženějšímu, protože můžete patřit tam či tam, ale se snahou o vyváženost nebudete patřit jinam. – Proto taky Zeman otočil o 180 stupňů a prohlásil Putina rovnou za šílence – nějaké uznání alespoň některých legitimních nároků Ruska by mu nijak nepomohlo. Byl by sám. (Ale státník).

  Pořád nás dohání to, co se zanedbalo v letech 1989 a 1948, kdy se lidem nechtělo dost myslet a radši situaci řešili zkratkovitě a na něčí úkor.

  Jinde to mají na jiná témata. Viz BLM a rasová otázka v USA. Viz problémy s islámem v západní Evropě.

  • 28. 3. 2022 (9:40)
   Trvalý odkaz

   Místy pravda a místy výmysly,takový článek je na nic.Nic neřeší,omílá a převrací historické děje.

Komentáře nejsou povoleny.