Výchova dětí v Čechách

Odpovědi na otázky časopisu Svět ženy

Souhlasíte s názorem, že despekt a vulgární chování teenagerů k učitelům jim dnes komplikuje práci ve školách? A co je podle vás příčinou? Pomohly by lepší výukové programy?

Nemá smysl vymýšlet sofistikované výukové programy, pokud žáci nejsou ochotni spolupracovat.

Hlavní příčinou tohoto průšvihu je absence donucovacích prostředků. Každé společenství, každá parta a každý kolektiv má nějaké nástroje pro vynucování pravidel. V zaměstnání vám hrozí vyhazov, jinde vám hrozí třeba vyloučení z oddílu. To nemusí znamenat, že se tím často vyhrožuje. Stačí, že všichni vědí, že taková možnost existuje. Když nástroje sociální kontroly zmizí, každé společenství se rozpadá.

Zvýšení platů nepomůže, pokud učitelé nebo ředitelé nebudou mít k dispozici dostatečně účinné kázeňské prostředky.

Jenže co má k dispozici dnešní škola? Že špatných známek si žáci nic nedělají, vyhazov není prakticky možný, jiné tresty jsou zakázány. Učitelům nezbývají než podpásové metody typu tichého zesměšňování, které jsou pro osobnost žáka děsivě destruktivní. Nebo jim nezbývá než rezignovat.

A co horšího, prázdný prostor vyplňuje moc kolektivu, part a samozvaných vůdců.

Jde jen o fakt, že chybí pedagogické (špatně placené) osobnosti, nebo je na vině i liberální rodinná výchova?

Zvýšení platů nepomůže, pokud učitelé nebo ředitelé nebudou mít k dispozici dostatečně účinné kázeňské prostředky.

Liberální rodinná výchova může hrát roli. Ale je na škole, aby s tím počítala a poradila si s tím.

Není náhodou, že koncept výchovy bez fyzických trestů vesměs prosazují „odbornice“ a aktivistky, které samy nemají děti.

Byl byste pro vrácení výprasků na školách (někteří zoufalí učitelé o tom diskutují)?

Vrátit se do dob, kdy se žáci vraceli ze školy s podlitinami, to prostě není možné. Ať to bylo dobré či špatné, dnešní společnost by to neunesla. Na druhou stranu, je hloupé hystericky reagovat na každou facku. Někdy se tím vyřeší víc než hodinovým kázáním. Není náhodou, že koncept výchovy bez fyzických trestů vesměs prosazují „odbornice“ a aktivistky, které samy nemají děti.

Obrátil bych ale pozornost k poněkud opomíjené metodě, která bývá hodně účinná a zdravá, zejména u chlapců. A to jsou kliky, dřepy a další fyzické cviky. 200 nebo 300 dřepů žádnému klukovi neublíží, umožňuje to vyventilovat přebytečnou energii a neničí to to sebevědomí. Navíc, fyzická kondice dnešních dospívajících je tristní, takže je tu další důvod pro podporu takových metod.

Je-li problém i v rodinách a rodiče se dívají na pedagoga se stejnou neúctou, jakou projevují jejich děti, co z těchto studentů odmítajících soustředěnou práci v hodinách, úctu ke starším a nerespektujících odborné autority podle vás vyroste? Není to trochu hrozba pro společnost?

Ano, zvyšuje se riziko, že z nich vyrostou sobečtí hajzlíci a pro společnost to skutečně představuje hrozbu. Jak můžete čekat, že takoví lidé budou jednat poctivě i tam, kde to není výhodné? Jak můžete čekat, že budou bojovat za svou vlast?

Publikováno v časopise Svět ženy