Případ Breivik a kontrola zbraní

Jedním z nejzajímavějších aspektů případu Breivik je to, o čem se zatím vůbec nepíše. Jak je možné, že po tom všem je tolik Evropanů ochotno věřit, že zákaz nošení zbraní je dobrý.

 

Přitom stačí shrnout základní fakta.

  1. Norská vláda lidem brání, aby si na svou obranu pořizovali zbraně.

  2. Tatáž vláda ovšem není schopna zabránit, aby se ke zbraním občas nedostali zločinci, šílenci a fanatici (to není divné, to nedokáže žádná vláda na světě).

  3. Norští občané jsou tedy něco jako králíci. Kdykoliv se objeví grázl podobný Breivikovi, může je zabíjet po libosti a má jistotu, že nenarazí na odpor. Breivik „popravil“ 77 lidí. Kdyby měl chuť, mohl bych jich zabít několikanásobně více.

  4. V současné době je před soudem. I kdyby dostal nejvyšší možný trest, nestráví ve vězení víc než asi 15 let.

  5. Během té doby bude v bezpečí a teple. Bude se mu dostávat pravidelné stravy a lékařské péče. Podstatnou část času bude trávit posilováním a studiem knih o zbraních a výbušninách.

  6. Až vyjde z vězení, obstará si znovu zbraň a zase se pustí do střílení králíků (pardon, řádných norských občanů).

  7. Jediná naděje spočívá v tom, že jej ve vězení ubijí jiní kriminálníci.

Tam až dospěl politický režim založený na chorobné nedůvěře ke svobodným občanům a na fobii z toho, že by se snad lidé mohli ubránit sami.

Ale k otázce z úvodu. Jak je možné, že tolik inteligentních lidí věří, že bez zbraní je bezpečněji? Přitom stačí srovnat Švýcarsko, kde najdete armádní kulomet v každé rodině, a Rusko, kde je držení zbraní zakázáno. Kde je bezpečněji?  Nebo si přečíst nějakou studii na toto téma (dobré shrnutí můžete najít v knize Johna Lotta The Bias against guns). Možných vysvětlení je řada, ale podstatnou roli nesporně hraje tradice a třídní struktura. Obyvatelé většiny evropských zemí jsou vychováváni jako potomci nevolníků, zatímco třeba Američané a Švýcaři jsou vychováváni jako svobodní lidé.

Pro ty, koho zajímá i pohled z druhé strany, přinášíme stručný výtah z nedávno zveřejněného blogu Newta Gingriche:

Právo vlastnit zbraň je základní lidské právo

Právo vlastnit zbraň přímo vychází z přesvědčení, že každý člověk má právo bránit svůj život a svou svobodu. To je právo, které lidem nedává vláda. Je to právo, které mají od přirozenosti, že chcete-li, od Stvořitele.  S tímto právem souvisí také právo či mravní povinnost pokusit se o svržení každé skutečně tyranské vlády.

Kdyby bylo toto právo vlastnit zbraň všeobecně respektováno, bylo by znásilňováno méně žen. Bylo by vražděno méně dětí. Nebyla by vypalována města. Nedocházelo by k masakrům a masovému znásilňování. Každý tyran by si své činy dvakrát rozmyslel, kdyby věděl, že jsou lidé ozbrojeni a že vědí o svém právu se bránit.

Jak je možné, že zločinci mají zbraně a vlády přesto chtějí obyvatele svých zemí připravit o možnost bránit se?

Ale nejde jen o obranu proti diktaturám. Mnoho lidí je v situaci, kdy jim vláda prostě nemůže zajistit bezpečnost. Od nebezpečných čtvrtí v USA až po ty části světa, kde vládne bezpráví, gangy, bandy místních vojevůdců – tam všude je vlastnictví střelných zbraní jedinou možností, jak si zajistit bezpečnost.

Jak je možné, že zločinci mají zbraně a vlády přesto chtějí obyvatele svých zemí připravit o možnost bránit se? V OSN je v současné době dokonce projednávám návrh konvence o zamezení přístupu k malým střelným zbraním. Je to proto, že bohaté elity žijící v izolovaných čtvrtích svou vlastní bezpečnost zajistit dokáží a na ostatních jim nezáleží.

Spojené státy Americké by měly navrhnout opačný krok. Předložit návrh smlouvy, která zaváže všechny vlády světa neomezovat přístup svých lidí ke zbraním. Takový krok by byl výrazem víry ve slušnost a úsudek milionů lidí celého světa, a zároveň výrazem ochoty respektovat jejich základní práva. Z omezení přístupu ke zbraním mají prospěch pouze zločinci a diktátoři.

 

 

Původně publikováno 3. 5. 2012 na hampl.blog.vsem.cz. Převzal též server neviditelnypes.lidovky.cz.