Rigorózní práce o popperovské metodologii

Filosof vědy a sociolog Karl R. Popper se proslavil především svým pojmem otevřená společnost (kterým rozuměl přesný opak toho, co pod tímto označením propaguje finanční spekulant a mecenáš extrémní levice Georg Soros).
 
Mnohem zajímavější je však jeho metodologie. V tomto případě se jedná o soubor pravidel, která umožňují třídit teorie a jednoznačně oddělit vědecké teorie, které mohou být testovány a lze jim přičítat určitou míru spolehlivosti, od různých zábavných a poutavých vyprávění, u nichž není možné určit, zda odpovídají realitě.
 
Žijeme v době, kdy je společnost doslova zamořena takovými vyprávěními, kdy stoupenci každého z nich nárokují, aby stát podnikl tu nebo onu akci a kdy tyto akce založené na směsi pocitů, pověr, izolovaných pozorování i otevřených lží stále více omezují možnost žít normálním pokojným životem.
 
Popperova metodologie nám v této situace dává jednoznačný nástroj pro oddělení mytologických vyprávění (například legenda o příjmové nerovnosti mezi pohlavími nebo legenda o globálním oteplování) od skutečných vědeckých teorií.

Práce Metodologie sociálních věd v pojetí Karla R. Poppera je ke stažení zde.