Potřebujeme silný národní stát, včetně silné role v ekonomice

První část překladu rozhovoru, který tento týden publikoval slovinský měsíčník DEMOKRACIJA.

Můžete nám na začátek říct něco o sobě a své práci, případně o tom, kteří myslitelé a autoři vás nejvíce ovlivnili?

Jsem plně kvalifikovaný sociolog, který pracuje mimo univerzitní prostředí. Je to vlastně návrat k tomu, čím měla sociologie původně být. Měla pomáhat normálním lidem orientovat se v pochopení některých souvislostí, které jim unikly. Dnes to znamená umět čelit manipulaci velkých médií, ale i manipulaci konspiračních příběhů.

Pokud jde o vlivy, jde o kombinaci anglosaského a středoevropského myšlení. Takže Karl R. Popper, Charles W. Mills, Peter Berger, Thomas Luckman, Charles Murray, Christopher Lash. Sleduji také vašeho Slavoje Žižeka. Jeho myšlenky mi nejsou příliš blízké, ale oceňuji způsob, jakým se dokázal prosadit v anglosaském světě.

Dnes to znamená umět čelit manipulaci velkých médií, ale i manipulaci konspiračních příběhů.

Nedávno jste vydal velmi zajímavou knihu s názvem “Prolomení hradeb”, která se zaměřuje na islamizaci Západu a na nové “elity”, které tuto kolonizaci Evropy a Západu podporují. Můžete nám jen stručně přiblížit témata, kterými se kniha zabývá, a říci nám, co je hlavním důvodem, proč současné elity, které nazýváte “novou aristokracií”, podporují masovou migraci?

Kniha odpovídá na tři klíčové otázky. Za prvé. Proč se Západ přestal bránit a nechal se bez odporu islamizovat? Za druhé. Proč se to stalo právě v posledních desetiletích? Vždyť ještě v 80. letech západ ve střetu civilizací jednoznačně dominoval. Za třetí. Proč je mezi společenskými třídami takový rozdíl v postojích? A vlastně proč se elity chovají tak podivně? Je přece historicky normální, že ten, kdo má ve společnosti nejvíce výhod, má největší motivaci ji bránit. Nyní vidíme pravý opak. Ti, kdo mají největší prospěch, nejvíce nenávidí.

Můj závěr je, že klíčovým rozdílem oproti jiným obdobím je složení mocenské a finanční elity. Byly doby, kdy se vládnoucí třída skládala převážně z válečníků. Pak byla silně zastoupena podnikateli. Dnes jsou to byrokraté. Ve státní správě, v korporacích, v médiích a na univerzitách, v církvích. Na vrchol se dostali díky tomu, že uměli nejlépe intrikovat a hrát mocenské hry, vyhovět, pochlebovat nadřízeným a manipulovat s podřízenými. Vyhýbali se otevřeným konfliktům. Nepřitahovat příliš pozornosti. Vyžaduje to kombinaci vysoké inteligence, intrikánství a zbabělosti. Silné osobnosti jsou vytlačovány. Podívejte se, jací lidé dnes řídí Evropskou komisi. Kdo řídí Německo a Francii. Ale stejný lidský typ řídí největší korporace a největší vydavatelské domy. Jak by takoví lidé mohli bránit vlastní civilizaci?

Názorně to ukazují nedávné události v USA i jinde. Bývaly doby, kdy ctižádostivé elity soutěžily o to, kdo je nejlepší v boji s mečem. Nyní soutěží o to, kdo nejlépe políbí boty černým gangsterům. To je nová aristokracie.

Bývaly doby, kdy ctižádostivé elity soutěžily o to, kdo je nejlepší v boji s mečem. Nyní soutěží o to, kdo nejlépe políbí boty černým gangsterům.

Jak byste popsal svůj politický nebo “ideologický” vývoj? Možná byste nám mohl říci, kdy a za jakých okolností jste si poprvé začal všímat, že západní společnosti čelí vážnému nebezpečí, o kterém mainstream nemluví?

To je lépe popsáno v knize, která na Prolomení hradeb navazuje. Jmenuje se Cesta z nevolnictví, a v angličtině zatím neexistuje. Chce-li civilizace přežít, musí být zastaveny mechanismy, které vytvářejí nadnárodní elitu zcela odtrženou od občanů jednotlivých národů, ubožáckou a zbabělou zároveň. To znamená rozbít nadnárodní korporace a vrátit většinu ekonomických aktivit na národní a místní úroveň. Vrátit politickou moc na národní úroveň. Obnovit podporu národní kultury. Každá země potřebuje vlastní obranu a kontrolu vlastních hranic. Bez toho naše civilizace zanikne – stejně jako nyní mizí původní kultury a původní národy ve Velké Británii, Švédsku a jinde. Riziko, že budeme následovat osud amerických indiánů, je velmi vysoké.

S tím souvisí i můj ideologický posun. Prošel jsem vlastně stejným vývojem, jako mnoho vzdělaných příslušníků mé generace. V 90. letech jsme byli nadšeni neregulovaným globálním volným trhem, mnozí z nás ostatně pro nadnárodní korporace pracovali. Stále jasněji se však ukazovalo, že se svět nechová podle modelu liberální ekonomie. Místo bohatnutí přišlo zbídačování a postupný úpadek většiny oblastí života. Hlavním impulsem však byly migrační vlny a agresivní chování muslimských komunit v Evropě. Je zřejmé, že současné západní společnosti tomu nejsou schopny čelit. Že Evropané směřují ke kolektivní sebevraždě. Že pokud si chceme zachovat životy a svobody, potřebujeme oživit silné národní cítění. K tomu potřebujeme silný národní stát, včetně silné role v ekonomice.