Diskuze o imigrantech – komentáře

Michal Berg, člen představenstva Strany zelených

Debata o uprchlické krizi ukazuje, jak brutálně se v posledních týdnech a měsících posunuje ochota veřejného prostoru akceptovat dříve neakceptovatelné. Možná nejsme daleko od okamžiku, kdy se atmosféra v naší společnosti přiblíží tomu, co zde bylo před první světovou válkou. Jen židovské nepřátele a uprchlíky jako zdroj všeho zla nahradí muslimové.

Pokud nebudou politické či kulturní elity radikální názory jasně odsuzovat a namísto snahy zmírňovat napětí a obavy české společnosti budou mlčet, pak to množství lidí, kteří se začnou nejen verbálně , ale i dalšími kroky přidávat k čistě rasistickým a násilnickým skupinám, bude růst.

Odpovědnost za to mají jak politici, tak další vlivné osobnosti veřejného života. A to nejen ti, kteří vystupují na demonstracích se šibenicemi. Pokud nebudou politické či kulturní elity radikální názory jasně odsuzovat a namísto snahy zmírňovat napětí a obavy české společnosti budou mlčet, pak to množství lidí, kteří se začnou nejen verbálně , ale i dalšími kroky přidávat k čistě rasistickým a násilnickým skupinám bude růst.

Stejně jako někteří politici, i média se snaží touto vlnou přiživit; nakonec mnohá jsou v krizi. Již léta postupující bulvarizace zejména soukromých masmédií dostala nový zásobník munice a tam, kde nestačí tradiční média, pomůže síla sociálních sítí a internetu. Přidáme-li si k tomu prokázané proputinovské propagandistické nástroje, je výsledkem hořký koktejl, který může každou chvíli vybuchnout. Pak ovšem budeme mít asi jiné problémy než, kdo a jak přispěl do vyeskalované debaty.

 

Petr Hampl, sociolog, místopředseda Bloku proti islámu

Česká veřejnost je naprosto jednotná v tom, že odmítá přijímat islmské imigranty. Televizní záběry různých demonstrací mohou vytvářet dojem rozdělené společnosti, ale výsledky výzkumů jsou jednoznačné. Proimigrační skupiny jsou početně v zásadě zanedbatelné. Nedokázalo to změnit ani několik měsíců intenzivní propagandy na všech televizních stanicích a ve velkých médiích.

Na rozdíl od západoevropských zemí, v České republice je možné vést svobodnou diskuzi a obhajovat i ta stanoviska, která neodpovídají požadavkům multikulturalismu a politické korektnosti.

Proč tak jednoznačný konsensus vznikl a proč se v tom české prostředí tak lidé od západní Evropy? Faktorů je celá řada, ale můžeme z nich vybrat následující.

Na rozdíl od západoevropských zemí, v České republice je možné vést svobodnou diskuzi a obhajovat i ta stanoviska, která neodpovídají požadavkům multikulturalismu a politické korektnosti. Obyvatelé českých zemí se velmi neradi smiřují s omezeními svobody projevu.

Zatím co v západní Evropě byla islámská přítomnost postupně budována během desítek let, v ČR vzniká v podstatě skokově. Lidé tedy mají lepší možnost všimnout si změny a reagovat.

Zatímco třeba ve Francii a Německu je atmosféra formována strachem z dalších útoků, takže se lidé neodvažují formulovat myšlenky kritické vůči islámu, česká diskuze toto omezení nemá.

A tím asi nejdůležitějším faktorem je, že se v českém prostředí našli lidé, kteří projevili dost odvahy a odhodláni udělat z islámské imigrace politické téma. To nás spojuje s Nizozemím, Saskem a v posledním době i Rakouskem, ale odlišuje nás třeba od Francie či Velké Británie.

Evropské noviny