Druhý pohled z 14.5.: Kalifat.de

Možná jste se už dočetli o tom, že členka německé televizní rady prohlásila, že budoucností Německa je kalifát. Je ale dobré dát informaci do kontextu.

Khola Maryam Hübschová je etnicky poloviční Němka, vystudovala psychologii na vysoké škole, pracovala v prestižních novinách jako Frankfurter Allgemeine Zeitung, je členkou komise pro mezináboženský dialog a je všeobecně uváděna jako příklad umírněné integrované muslimky. Neprošla v poslední době výraznou konverzí, prostě jen usoudila, že už není zapotřebí skrývat, jak to vidí.

Kalifát, to jsou popravy odpadlíků od víry. Šikanování nevěřících. Přísné tresty za rouhání. Zákaz takového umění a vědy, které podle nějakého fanatického magora neodpovídají požadavkům ranně středověkých spisů. Přísný dohled náboženské policie nad osobními životy lidí. A také zánik tradiční rodiny, protože ta je zcela neslučitelná s islámským rodinným právem. K tomu Německo spěje a podle Kholy Maryam Hübschové je to dobře. A také to, že úzká vrstva nejbohatších si ve svých sídlech v tichosti ponechá dosavadní životní styl.

Ještě zajímavější ale je, co následovalo. Myslíte, že se ozvali nějací umírnění muslimové, že chtějí demokracii a lidská práva? Ani náhodou. Nebo se ozval nějaký politik, že bude bránit demokracii? Nebo nějaké sdružení svobodomyslných intelektuálů? Jen pár okrajových alternativních médií.

Khola jen řekla něco, co všichni věděli.

Pro nás to otevírá otázku, jak dlouho může přežít maličká sekulární země vedle obrovského muslimského Německa. Jak ukazuje příklad Izraele, ono to jde, když se vyvine dostatečné úsilí a postupuje se dostatečně chytře. Jenže to by musely být úplně jiné společenské a politické poměry.

Ekonomie, věda a magie

Tomáš Doležal je jako ekonom téměř neznámý, což je škoda. Pro ty, kdo jeho ekonomické myšlenky neznají. Což jsem byl donedávna i já. V delším rozhovoru se zabýváme výzkumnými metodami používanými současnou liberální ekonomií a shodujeme se na tom, že se nejedná o vědeckou disciplínu. Na okraj poznamenávám, že jedna věc vykřikovat, že nevědecké je všechno, s čím nesouhlasím, a druhá věc je zkontrolovat, zda ten obor vyhovuje určitým předem daným kritériím vědecké práce.

Dospíváme také k tomu, že všechny ekonomické problémy českých zemích jsou řešitelné. Muselo by se k nim ovšem přistupovat racionálně a k jejich řešení by musela být politická vůle.