Druhý pohled z 31.5.: Ke světovému dni obezity

Všechno nejlepší ke světovému dni obezity! Já se svým metrákem mezi oslavence zcela jistě patřím, ale to nic nemění na tom, že je to celé ukrutná pitomost.

Někdo preferuje to a někdo zase ono. Módní vlny přicházejí a odcházejí. Někomu vadí kila navíc na zdraví a někomu ne. Nicméně není žádná silná statistická evidence, že by lidé s nadváhou byli nemocnější. Až na nadváhu zcela morbidní.

Kromě toho se každých pár let mění norma, co už je obezita, a přibývá aktivistů za domněle zdravý životní styl. Jako bychom neměli dost skutečných problémů.

O svobodě jako politickém programu

Všimli jste si, kolik politických hodnot a hesel bezmyšlenkovitě opakujeme po nějakých předchůdcích? A všimli jste si, že ta hesla v nás vyvolávají vznešený pocit prostě proto, že to jsou hesla naší strany? Skutečný obsah dávno ztratila.

Třeba svoboda jako politický slogan či bod politického programu. To má smysl tam, kdy jsou povolována nějaká náboženská vyznání, do té doby zakázaná. Nebo to má smysl tam, kde je rušena instituce nevolnictví a lidé mají reálnou možnost uživit se jinde než na panském nebo v panských fabrikách.

Nicméně v naprosté většině historických situací nic takového není. Vlády jednají rozumně nebo nerozumně. Ze státních i soukromých aktivit mají prospěch někdy ti, někdy oni. Ale není to otázka svobody.

Nakonec to dostalo tu podobu, že podle výrazem „svoboda“ se rozumí korporátní zisky. A za tím je nesmírně komplikovaná teorie, že když BlackRock zvýší zisky, je to tím, že miliony spotřebitelů si mohou svobodně vybrat produkty firem vlastněných BlackRockem, takže jejich zisk je vlastně měříkem naší svobody. Samozřejmě to je kolosální nesmysl, nicméně lidé pronášející ta slova cítí podobnou vznešenost, jakou cítí jiní, když volají po jaderné válce nebo jiní, když zachraňují svět před očkováním.

A za tím je svět, kde se zoufalí korporátní úředníčci hrbí před o něco vyššími korporátními úředníčky a děsí se, že nedosáhnou naplánovaného zvýšení zisku. Se svobodou to nemá nic společného.