Glosy za leden 2019

31. 1. 2019

Eroze svobody projevu pokračuje. Tentokrát odsouzení (zatím nepravomocné) člověka, který nazval fašistku Kláru Kalibovou “smradlavou k…ndou”. Jen by mě zajímalo, jestli byla u soudu prováděna pachová zkouška.

31. 1. 2019

Ve Frýdku-Místku možná bude legrace. Ale cosi mi říká, že k tamním sluníčkům nemusíme cítit stejný respekt jako k fanouškům Baníku. 🙂

Eurabia: Bude zítra na Hamplovi ve Frýdku-Místku bitka se sluničkáří??

Doplnění: Když vám zavolá kamarád a nabídne, že v případě problémů někam dojde s vámi, není to nikdy špatný pocit. Ale když je ten kamarád David Bohbot, je to ještě něco úplně jiného.

Internetová prezentace Davida Bohbota.

31. 1. 2019

Na příkladu Venezuely můžeme dobře vidět, že surovinové bohatství není výhoda, nýbrž prokletí. Místní lidé se nenaučí pracovat a podnikat, protože mají pocit, že mohou žít z toho, co je v zemi. A navíc přitahujete agresory z celého světa.

30. 1. 2019

Ve vystoupení na masarykovské konferenci jsem věnoval tomu, jaké státy dokážou obstát v situaci vážných ohrožení. Řekl jsem tam mimo jiné:

Stát by měl být natolik malý, aby bylo možné udržet státní správu natolik jednoduchou a malou, aby byla kontrolovatelná. V opačném případě začne byrokratický aparát dříve či později pracovat proti vlastním lidem.

Velikost je podstatná také proto, aby vládnoucí mocenská a finanční elita pořád zůstala natolik malou, že nebude schopna vytvořit vlastní svět s vlastní kulturou, vkusem a morálkou. Z toho vyplývá nejen požadavek na poměrně malý stát, ale také požadavek na to, aby zapojení do mezinárodních struktur bylo jen omezené. Jinak i v malé zemi hrozí, že někteří občané fakticky nebudou občany svého národního státu, nýbrž občany korporace Microsoft nebo neziskovky typu Lékařů bez hranic či Otevřené společnosti. Pokud takoví lidí – fakticky už patřící jinam – získají významná postavení v podnicích, médiích, univerzitách či státní správě, má to srovnatelné dopady jako vojenské dobytí státu.

Petr Hampl: Co odlišuje odolné státy od bezbranných

30. 1. 2019

Kde mizí svobodná diskuze, tam mizí i schopnost myslet, napsal Thilo Sarrazin. Perfektně to dokládá poslední kousek západoevropských levicových intelektuálů – manifest “Bojuj za Evropu”. Celý ten manifest sestává z obratů překopírovaných z programů vlasteneckých hnutí. Jenže ti intelektuálové jim podle všeho ani nerozumí. Proto ti stejní lidé, co do nás hučí, že se Evropa musí přizpůsobit migrantům, zároveň volají po “ochraně dědictví dědictví Erasma, Danteho, Goetha a Komenského.” Co tedy platí? Chceme evropskou tradici zachraňovat nebo ji nahradit nějakou jinou? Ani na tak jednoduchou otázku nedokážou profesionální intelektuálové odpovědět. Jenom vrší fráze a vrší fráze.

Analytici Institutu Václava Klause jsou přesní, když mluví o “neuvěřitelně hysterickém myšlenkovém paskvilu.”

Stanovisko IVK: Intelektuálové opět selhali

29. 1. 2019

Knize Prolomení hradeb věnoval tentokrát pozornost server Duch doby spojený s poměrně sympatickým (ale zcela nepraktickým a nerealistickým, jak to tak bývá) utopickým modelem “zdrojové ekonomiky”. Nicméně lidé to jsou velmi milí, a pořád platí, že i chybná myšlenka, když se o ní vede poctivá diskuze, může být nakonec cestou k něčemu velkému.

Proč západní civilizace podléhá islámu a jaká je naděje na její záchranu aneb Prolomení hradeb (kniha)

30. 1. 2019

Ve vystoupení na masarykovské konferenci jsem věnoval tomu, jaké státy dokážou obstát v situaci vážných ohrožení. Řekl jsem tam mimo jiné:

Stát by měl být natolik malý, aby bylo možné udržet státní správu natolik jednoduchou a malou, aby byla kontrolovatelná. V opačném případě začne byrokratický aparát dříve či později pracovat proti vlastním lidem.

Velikost je podstatná také proto, aby vládnoucí mocenská a finanční elita pořád zůstala natolik malou, že nebude schopna vytvořit vlastní svět s vlastní kulturou, vkusem a morálkou. Z toho vyplývá nejen požadavek na poměrně malý stát, ale také požadavek na to, aby zapojení do mezinárodních struktur bylo jen omezené. Jinak i v malé zemi hrozí, že někteří občané fakticky nebudou občany svého národního státu, nýbrž občany korporace Microsoft nebo neziskovky typu Lékařů bez hranic či Otevřené společnosti. Pokud takoví lidí – fakticky už patřící jinam – získají významná postavení v podnicích, médiích, univerzitách či státní správě, má to srovnatelné dopady jako vojenské dobytí státu.

Petr Hampl: Co odlišuje odolné státy od bezbranných

30. 1. 2019

Kde mizí svobodná diskuze, tam mizí i schopnost myslet, napsal Thilo Sarrazin. Perfektně to dokládá poslední kousek západoevropských levicových intelektuálů – manifest “Bojuj za Evropu”. Celý ten manifest sestává z obratů překopírovaných z programů vlasteneckých hnutí. Jenže ti intelektuálové jim podle všeho ani nerozumí. Proto ti stejní lidé, co do nás hučí, že se Evropa musí přizpůsobit migrantům, zároveň volají po “ochraně dědictví dědictví Erasma, Danteho, Goetha a Komenského.” Co tedy platí? Chceme evropskou tradici zachraňovat nebo ji nahradit nějakou jinou? Ani na tak jednoduchou otázku nedokážou profesionální intelektuálové odpovědět. Jenom vrší fráze a vrší fráze.

Analytici Institutu Václava Klause jsou přesní, když mluví o “neuvěřitelně hysterickém myšlenkovém paskvilu.”

Stanovisko IVK: Intelektuálové opět selhali

29. 1. 2019

Knize Prolomení hradeb věnoval tentokrát pozornost server Duch doby spojený s poměrně sympatickým (ale zcela nepraktickým a nerealistickým, jak to tak bývá) utopickým modelem “zdrojové ekonomiky”. Nicméně lidé to jsou velmi milí, a pořád platí, že i chybná myšlenka, když se o ní vede poctivá diskuze, může být nakonec cestou k něčemu velkému.

Duch doby: Proč západní civilizace selhává

29. 1. 2019

29. 1. 2019

Nové mládežové hnutí za Evropu s červenými šátky tak nějak nepřekvapuje.

Ten obrázek je samozřejmě starší. Ale zpráva o proevropské organizaci mladých lidí s červenými šátky se objevila před pár dny.

28. 1. 2019

28. 1. 2019

Když někdo nedokáže najít silný argument, zpravidla se obrací k přirovnání, což mu umožní mluvit o něčem úplně jiném. Dobře to vidíme v posledních hodinách, kdy se snažíme najít odpověď na jednoduchou otázku:

JE SVOBODA OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY VÍCE OHROŽENA TÍM, ŽE KORPORACE FACEBOOK CÍLENĚ MĚNÍ POLITICKÉ PROSTŘEDÍ NEBO JE SVOBODA OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY VÍCE OHROŽENA TÍM, ŽE KORPORACE FACEBOOK NEBUDE SMĚT OVLIVŇOVAT JEJICH DISKUZE?

Všimněte si, že úplně všichni (!), kdo mají proti Klausovu návrhu námitky, neodpovídají na tuhle otázku, ale věnují se něčemu úplně jinému. Někdo vypráví o hospodě, někdo o Haló novinách, někdo řeší otázky definice velké firmy… Docela obyčejně proto, že žádná rozumná námitka neexistuje. Tedy kromě té, že potřebujeme centrálně řízenou společnost a že potřebujeme centrálně řízené myšlení a že přesně to nám facebooková cenzura zajistí. Takže, kdo že je tady socialista?

28. 1. 2019

Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým Stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády, odvozující svoje oprávněné pravomoci ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoji pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí.

Jak se autoři této deklarace dívali na ochranu korporátního vlastnictví? Tak, že když se korporace přestala chovat rozumně, její majetek prostě naházeli do moře.

To jen pro připomenutí a pro úplnost.

27. 1. 2019

V souvislosti s dnešní debatou připomínám svůj starší článek o tomtéž:

Korporace přijde zvenčí s velkými penězi, snadno získá faktický monopol na komunikační platformu a začne měnit politické poměry v zemi. O tom přece společenská smlouva vůbec nebyla! Když se psaly a schvalovaly příslušné zákony, myslelo se na podnikání a ne na převýchovu obyvatel. Entita Facebook prostě vypověděla společenskou smlouvu a je čas začít diskutovat o tom, za jakých okolností budou obyvatelé České republiky ochotni ji tolerovat, a jak budou vypadat nové zákony, které upraví její fungování.

Petr Hampl: Facebook Corporation, svoboda a společenská smlouva

27. 1. 2019

VK mladší předvedl, že naprosto přesně rozumí tomu, co je lidská svoboda a jak ji chránit.

Pokud si založíte svou sociální síť, budete ji provozovat se svými přáteli a zákazníky, a třeba tak i vydělávat peníze, nikdo vám do toho nemá co mluvit. Od toho si platíte vládu, aby tuto svobodu chránila.
Pokud se stanete tak velkým, že můžete měnit politické poměry v zemi a ohrožovat svobodu ostatních, budete podroben regulacím. Pochopitelně, ochrana lidské svobody je přece to nejdůležitější.
Každý si může vybrat, jestli zůstane malým nebo vyroste nad tu mez. Máme přece svobodu.

Je to jednoduché, jasné a v naprostém souladu s celou západní tradicí občanských svobod. Zároveň to perfektně odděluje ty, který skutečně záleží na lidské svobodě od těch, kdo pod tím slovem rozumí jen panování korporací nad masami otroků. Všimněte si, jak mnoho těch, kdo dnes hájí “svobodu” korporace Facebook zničit českou demokracii, kolik z nich horovalo pro uvěznění a zabití Tommyho Robinsona.

V souvislosti s dnešní debatou připomínám svůj starší článek o tomtéž:

Korporace přijde zvenčí s velkými penězi, snadno získá faktický monopol na komunikační platformu a začne měnit politické poměry v zemi. O tom přece společenská smlouva vůbec nebyla! Když se psaly a schvalovaly příslušné zákony, myslelo se na podnikání a ne na převýchovu obyvatel. Entita Facebook prostě vypověděla společenskou smlouvu a je čas začít diskutovat o tom, za jakých okolností budou obyvatelé České republiky ochotni ji tolerovat, a jak budou vypadat nové zákony, které upraví její fungování.

Petr Hampl: Facebook Corporation, svoboda a společenská smlouva

27. 1. 2019

Po úspěšných zásazích v Jugoslávii, Iráku, Lybii, Sýrii a Afghánistánu se Západ rozhodl vylepšit poměry ve Venezuele. Všichni soudní lidé vědí dopředu, jak to dopadne.

27. 1. 2019

Američany to v Aghánistánu přestalo bavit. Vypadá to, že od příštího týdne se bude bojovat o Prahu ve Venezuele.

Jo, a mezitím v Americe přibývá úvah o tom, že je čas rozpustit NATO. Ale to jejich českým patolízalům raději neříkejte.

27. 1. 2019

Když před 5000 lety probíhalo “sjednocení Egypta”, nechal vítěz vykastrovat všechny muže v poražené zemi. Obyvatelstvo pak dílem vymřelo, dílem ženám nezbylo, než se obrátit na vítěze. Etnická situace se změnila tak, že měl vítěz naprostou jistotu, že už nikdy nemůže dojít k povstání ani jinému zvratu situace.

V zásadě totéž probíhá v současné době. S tím rozdílem, že kastrace mužů v podmaněné evropské populaci je společenská a psychická. Předpokládaný výsledek stejný.

Kdo pomůže jednomu chlapci stát se chlapem, zachrání svět.

PostMilennial.com: The American Psychological Association goes to war against boys and men

27. 1. 2019

Salman Rushdie podepsal petici proti “evropským populistům”, kteří ho už desíty let chrání před jeho souvěrci. Podepsal ji spolu s liberálními intelektuály prosazujícími islamizaci Evropy. Pamatujme si to, až dojde na příští jednání s umírněnými muslimy.

26. 1. 2019

Tohle je důležité všem dnešním “bojovníkům proti komunismu” znovu a znovu připomínat. Dnešní kavárna a tzv. demokratické strany jsou radikálnějšími marxisty než byli klíčoví představitelé předlistopadového režimu.

Tomáš Měšťan: R.I.P. Luděk Munzar

Asi nejvýraznější jeho postava byla v seriálu rodinné ságy “Synové & dcery Jakuba Skláře”. Jistě, byla v tom propaganda režimu, (nicméně dnešní propaganda je mnohem invazivnější a tupější) ale i přes to, ten seriál měl svoje klady. Minimálně tři:

1) rodina je základ, děj se co děj
2) bez práce, nejsou koláče
3) vztah k místu kde žiju, k národu, k vlasti

Dnešní seriály kde se producírují transky, na místo kde ty postavy žijí se plive, a za práci je považováno vyplnění formuláře žádosti o grant, jsou směšné a trapné…Je zjevné, že již skoro není scénáristů, herců a režisérů, kteří by uměli udělat normální seriál nebo film…

P.S. Jeho rozhlasová tvorba se řadí k tomu nejlepšímu, co kdy Československý & Český rozhlas měl, o divadle ani nemluvě, například role Bláhy v Našich Furiantech, která byla bezkonkurenční v jeho podání.

25. 1. 2019

Čeští daňoví poplatníci si budou platit 100 nových úředníků, aby sem mohli dovážet víc Ukrajinců, snižovat české platy a zvyšovat kriminalitu. To nevymyslíš. Jaký je rozdíl mezi takovou vládou a okupační správou?

25. 1. 2019

Pár obrázky se ještě vracím ke středečnímu mejdanu. A hlavní závěry?
1) Hampl je ve formě, baví ho život, baví ho vytáčet sluníčkáře a udělá všechno pro to, aby dobytí 10milionové České republiky bylo nekonečně obtížnější než dobytí Německa a Francie dohromady. “Chtěl bych Vám popřát k Vašim hezkým mladistvým narozeninám, ať se svými postoji zůstáváte u nás tak viditelným, jako dosud,” napsal VK starší. A taky, že jo!
2) Kdo se na Slamník nedostal, ať si udělá čas v sobotu 10. srpna. Chystáme ještě mnohem lepší rebelskou party.
3) Na české vydání knihy Tommyho Robinsona Enemy of the state se vybralo víc než 10 tisíc. O dalším postupu budou informovat přímo Naštvané matky.

Jo, a ta skvělá kapela si říká Blackies a jsou z Mladé Boleslavi.

25. 1. 2019

Dobrý premiér by se neptal, jak dostat Apple do Prahy, ale co brání tomu, aby byly české firmy stejně úspěšné.

25. 1. 2019

Tohle je generální ředitel firmy, která svět obohatila o reklamu proti “toxické maskulinitě”. Lidé, co to připravili, vděčí za své teplá místečka pouze a výhradně schopnosti podlézat tomuto pánovi. A on zase za své místo vděčí pouze a výhradně schopnosti s nimi manipulovat. Je zapotřebí vysvětlovat něco dalšího? Potřebujeme teorie o temných silách v pozadí?

Vrozené předpoklady asi hrají roli, ale nejsou výhradně určující. Dost možná, že kdyby se téhle bytosti dostalo správného zacházení, do dvou let by se dokázal stát drsným chlapem a zabijákem. Ale bolelo by ho tak, že zvláště v první fázi by bylo velmi vysoké riziko úplného zhroucení nebo sebevraždy. A za jiných podmínek by dokázal být perfektně fungujícím donašečem ve vyhlazovacím táboře. Možná by přežil jako jediný.

Dokud budou elity formovány sklobetonovými centrálami, ministerstvy a univerzitami, nemáme ve válce civilizací nejmenší šanci.

24. 1. 2019

23. 1. 2019

Základní body rozumné hospodářské politiky:

a) téměř neomezená svoboda podnikání,
b) ochrana živností a malých firem před velkými, a českých před zahraničními,
c) právo na práci (v tom starém komunistickém smyslu).

23. 1. 2019

Analýza švýcarského ekonoma Bruno Freye: Lidé, kteří se vzdají své svobody či životního stylu, aby získali více peněz, moci, vyšší životní úroveň, lepší bydlení apod., jsou v naprosté většině případů zklamáni. I když uspějí, budou se cítit jen nepatrně lépe než na začátku.

23. 1. 2019

J. X. Doležal před pár lety napsal, že si má Hampl připravit kapesníček. Až ho JXD potká na ulici, plivne mu na pleš. Včera jsem nastoupil do vlaku, a koukám, kdo tam nesedí. JXD! Sednu si tedy k němu do čtyřky, připomenu starý slib a čekám, co bude. Prý už je to dávno, vlastně si nepamatuje, co napsal, a vůbec. Vždyť ani pořádně neví, kdo jsem.

Škoda, mohla být legrace. Tak doufám, že až někde potkám Jana Rejžka nebo ředitele Liberálního institutu Martina Pánka (oběma cosi drobného dlužím), budou v lepší formě.

22. 1. 2019

Právo na zapojení do „řádně regulované domobrany“ patří mezi nejzákladnější občanské svobody. Bez tohoto práva jsou i právo na život, svobodu a majetek jenom hesla bez jakékoli síly. Když lidé nemají dostatečnou moc, aby si své životy, svobody a majetky uhájili – a to i proti vlastní vládě – potom jsou závislí na libovůli panstva, a není možné mluvit o žádných právech.
Nicméně je tu ještě jeden významný pozitivní efekt. Ve světě, kde jsou preferovanými hodnotami zbabělost, ubožáctví a ochota podřídit se komukoliv a čemukoliv vytváří domobrany kus světa, kde jsou pěstovány staré ctnosti jako odvaha, zdravá agresivita, houževnatosti a odhodlání. Lidé, co jim takové vlastnosti chybí a co je ani nechtějí pěstovat, se tomu budou posmívat, ale to je normální.

Zemská domobrana: Nejsme kluci hrající si na vojáčky

22. 1. 2019

Proč se ze Skautů stali Antiskauti a jaký další vývoj můžeme očekávat.

21. 1. 2019

Vládní zpráva o zahraničních investicích obsahuje jednu velmi zajímavou informaci. V České republice je tomu tak, že v technologicky velmi pokročilých sektorech jsou realizovány činnosti s nižší přidanou hodnotou než jinde. Co to znamená?

Můžeme si to představit třeba tak, že Češi vyrábí klobásy a jsou v tom skvělí. Pak ale nějakou chytrou hlavu napadne, že „musíme udržet konkurenceschopnost“ a „soustředit se na pokročilé technologie.“ Masokombinát se tedy zavře a místo něj tu zřídí pobočku výrobce raketoplánů. Vláda za to zaplatí miliardy, novináři jásají, jenže Češi v té továrně na raketoplány jenom zametají dvůr. Místo výroby párků můžeme dosadit třeba libovolnou strojařskou nebo stavební výrobu. Pořád platí , že byly opuštěny činnosti, kde Češi uměli něco jedinečného, a byly nahrazeny pomocnými pracemi nebo výrobou jednoduchých dílů. Ti stejní lidé z vládních úřadů a poradenských firem pak českým lidem radí, že „musí zvýšit produktivitu práce.“ Jenže jak můžete zvýšit produktivitu práce, když vám nedovolí dělat nic jiného než zametat dvůr.

Mimochodem, už v 80. letech zjistil Peter L. Drucker, že nové technologie jsou nesmyslně přeceňované. Jejich přínos je mnohem nižší, než to vypadá v novinových článcích. Mnohdy nižší než pořádně prováděná tradiční práce. Jenže na tradiční poctivé práci se neuživí tisíce poradců, neproudí na ni granty a neposkytuje dost příležitostí pro vládní programy. Tak se podporují novinky až do úplného vyčerpání země. Až do zániku výrob a znalostí, jejichž tradice sahá až do 19. století a které přežily i komunistický režim.

Správně by bylo nechat firmy na pokoji, ať si vyrábí, co chtějí, neplést se jim do práce, a chránit český trh před zahraničními predátory. To by stačilo.

20. 1. 2019

Lidská sexualita je z principu asymetrická. Stejně jako sexualita všech primátů. Každý zákon či předpis regulující sexuální chování, který přistupuje k ženám i mužům stejně, je v lepším případě hloupý, v horším případě tyranský a ubližující všem.

Martin Konvička:

Zajímavý textík Vendy Řeháka ukazuje, k jakým absurditám vede dnešní “feministická” NEOPURITÁNSKÁ politika … ale i vymiškování evropského muže, který z té politiky neví, čí je.

Co se stalo: Slečna, už od pohledu takové drzé pískle, se nacucala jak kanál, a pak se na ubikacích vlezle vinula ke kolegům. Musela u toho být dobře zoufalá, protože soldateska její pokusy nekvitovala s nadšením a poslala ji spát. Jenže ráno to kluci řešili jako “obtěžování” a ptají se, proč není buchta kázeňsky potrestána, když oni by za stejné chování byli.

V normálním světě (když pominu, že slečny v armádě by nejspíš byly ubytovány jinde, než gentlemani) by se to nejspíš obešlo pár veselými hláškami u snídaně (“no ty jsi teda vypadala…”). Možná by se jí ujal někdo z vojínů (který by se nebál, že ho ráno ona napráší za “znásilnění”). Mančaft by ovšem stejně (hláškami u snídaně) srovnal i přebravšího, leč neškodícího vojína (kdo se ve stavu “na káry” nikdy nechoval jako debil, nikdy nebyl na káry). No a pokud by vojín škodil přes míru, tak by se zase nedivili, že chlap potrestán je a slečna ne – on 100kg borec, i když je ve stavu že by usnul s trenclemi ve výši kolen, je přece jen svému okolí nebezpečnější, než 50 kg slečna.

Všechny ty gender-nápady prostě lidi připravují o SMYSL PRO MÍRU, kterou jsme bez nich všichni normálně měli … na každé chmelové brigádě, podnikovém mejdanu nebo sportovním kursu.

‘Drunk’ female trooper in 3am sex assault on male Windsor Castle guard is let off with a reprimand ‘because she’s a woman’

19. 1. 2019

Když výrobky Gilette nejsou pro chlapy, chtěl jsem doporučit nějakého českého výrobce holítek. On neexistuje! Země s 10 miliony obyvatel a 200letou průmyslovou tradicí není schopná si sama vyrobit ani tak základní produkt, jako holítka. Dokonce i nejtradičnější česká značka Astra patří cizincům a byla přesunuta kamsi do ciziny. Je tu jen jeden český výrobce starých (dnes už hipsterských) žiletek.

Podle ekonomické teorie to je to vlastně skvělé. Budeme se soustředit na to, co nám jde lépe, a díky tomu zbohatneme. Jenomže to nějak nefunguje – Češi chudnou. Mimo jiné proto, že o tom, co se u nás bude vyrábět, rozhodují plánovači v korporátních centrálách. Ti také rozhodují o tom, kolik za to budeme dostávat. A – jaký div! – pokaždé zjistí, že hodnota české práce je prý nízká a hodnota německé práce vysoká. Bez ohledu na to, co kdo dělá.

Skoro to vypadá, že tu máme opět všechny nevýhody ekonomiky řízené Státní plánovací komisí. Na rozdíl od starých časů jsou ty nové komise ještě tupější a mnohem bezohlednější.

18. 1. 2019

Kniha Podivuhodný příběh Benjamina Buttona vypráví o muži, který se narodil jako stařec a zestárl do nemluvněte. Vybavil jsem si ji, když jsme na včerejší besedě v Mariánských Lázních viděl důchodkyně, jak si povídají o tom, které z nich zase zablokovali facebookový profil, jak vytváří falešné profily atd. Bylo na nich vidět, že je život baví a že je to rebelství autentické. A vzpomněl jsem si na 20leté komsomolce, kteří suše a zamračeně odříkávají poučky a požadují tresty pro každého, kdo se poučkám protiví. Kdo z nich je mladý a kdo starý?

Možná se ta sluníčková mládež časem vzpamatuje a pozná, jak opojná je svoboda. Ale možná se o to nechali úplně okrást. Je to jejich věc, ale stejně je to obrovská škoda.

17. 1. 2019

Když stanovisko BIS k českým dějinám domyslíme do důsledků, je jasné, že největším bezpečnostním rizikem jsou Češi jako etnikum. Dokud budou v tomto prostoru trpěni, nebudou se nadnárodní struktury cítit bezpečně.

17. 1. 2019

Korporace Procter & Gamble se spokojí s nižším ziskem, pokud to umožní bojovat proti “toxické maskulinitě” bílých mužů. Bílým ženám pak bude doporučeno, aby si raději vybraly třeba arabské muže, jejichž maskulinita je naopak oceňována a podporována.

Je to divné? Není. Jen jsme narazili na stupidní pověru, které pořád ještě brání rozumné diskuzi o ekonomice. A to pověru, že vliv korporace představuje menší zlo než vliv státu, protože korporace je údajně orientována na dosahování zisku, a lze tudíž čekat jednání celkem racionální a vstřícné k zákazníkům.

Ve skutečnosti má korporace úplně jiné cíle. Maximální bonusy managementu v nejbližších dvou kvartálech.
Dostat co nejvíc peněz a vlivu k neziskovkám, kde působí příbuzní a přátelé manažerů. Vygenerovat barevné fotografie manažerů v novinách a spoustu oslavných článků. Zlikvidovat demokracii a občanské svobody v zemi, kde působí. Předělat zaměstnance na nemyslící roboty. Zničit místní podnikatelský sektor a malé firmy. A někde mezi tím je taky zisk.

Obávám se, že ti ekonomové, kteří se drží představy, že korporace je vlastně stejná jako místní řemeslník, jenom trochu větší, tihle ekonomové nemohou být bráni vážně o nic víc než teoretici klasického marxismu leninismu.

Marian Kechlibar: Převýchova Gilletem

16. 1. 2019

Když stanovisko BIS k českým dějinám domyslíme do důsledků, je jasné, že největším bezpečnostním rizikem jsou Češi jako etnikum. Dokud budou v tomto prostoru trpěni, nebudou se nadnárodní struktury cítit bezpečně.

16. 1. 2019

Neuplyne snad týdne, abychom neslyšeli o založení další vlastenecké strany. Vesměs se jedná o pokusy ubohé až komické, takže nemá smysl s nimi ztrácet čas. Když ale stranu založí barrandovský Jaromír Soukup se svými penězi a médii, je to něco jiného. Prozatím nenabídl nic, co by už neměla v programu SPD, ale vyčkejme. Soukup by do toho nešel, kdyby neměl v rukávu další esa. Možná vzniká konkurence SPD (které by to docela prospělo), možná její partnerská strana, možná jen další plácnutí do vody. Vědět to budeme za pár týdnů.

Mimochodem, jestli se o SPD říká, že je stranou jednoho muže, pak nevím, co je Soukupův projekt.

16. 1. 2019

Německý rozpočet v obřím přebytku. Dobrá práce, holoto! Je vidět, že jste dobře makali. Jen tak dál! Letos třeba odvedete do Německa ještě víc.

15. 1. 2019

Nastupující generace prý umí zacházet s počítačovými zařízeními mnohem lépe než padesátníci a starší. Opravdu?

Jak vlastně definujeme, že někdo umí skvěle zacházet s přístrojem nebo aplikací? Je to ten, kdo umí bravurně přepínat barvu obrazovky? Není to spíš ten, kdo využije elektronický kalendář k tomu, aby byl včas na všech schůzkách? Není to spíš ten, kdo se dokáže zorientovat v komplexním problému než ten, kdo umí přepínat mezi osmi vyhledávači? Není to spíš ten, kdo chápe, co data znamenají, než ten, kdo z nich vytvoří graf na dvě kliknutí? Není to spíš ten, kdo dokáže oslovit publikum (s pomocí obrázků na stěně) než ten, kdo naplní slidy desítkami vizuálních efektů?

14. 1. 2019

Připomínky protestů Palachova týdne z roku 1989 se staly bezpředmětnými tím, že standard zacházení s demonstranty v zemích EU se posunul na takovou úroveň, že jednání bývalých komunistických policistů už nelze nazývat neobvykle brutálním.

Mimochodem, vojenská technika s označením EU (a nikoliv Francie) potlačující rebélii ve Francii – to taky vyvolává určité asociace.

14. 1. 2019

Odpůrci demokracie, kteří v posledních dnech ovládají veřejný prostor, tvrdí, že občané nejdou dost kompetentní k rozhodování. Ale už jste někdy viděli poslance nebo ministra, který by věděl, o čem vlastně hlasuje či rozhoduje? Vždyť už ani premiér netuší, co podepisuje.

14. 1. 2019

Z proslovu na setkání českých identitářů:

My si to neradi připomínáme, ale většinu té doby byly naše země dobývány a naši předkové přepadáni, zabíjeni a odváděni do otroctví. Jen občas se dokázali ubránit a ani jednou za celé dějiny nedokázali podniknout protiúder. Proto je dnes 70% původní rozlohy křesťanské civilizace islamizováno, a vesměs i vymizela původní etnika. Jestliže dnes neomarxisté tvrdí, že Západ nese jakousi vinu za kolonizaci, je to naprosto absurdní. Vždyť to byli Arabové a Turci, kdo kolonizoval a vyhlazoval nás, nikoliv naopak.

Petr Hampl: Současný politický konflikt – charakteristika, příčiny a možná řešení

14. 1. 2019

Už chápu, proč je tajná služba tajná. Protože píšou do učebnic takové nesmysly, že se ti autoři pak stydí ukázat na veřejnosti.

14. 1. 2019

Produkce automobilů klesá, což je brzy projeví i u výrobců komponent a česká ekonomika spadne z konjunktury do krize. Určitě uslyšíme řečičky o tom, že je to vlastně zdravé, že podniky budou zefektivňovat, inovovat, lidé lépe pracovat atd. Uslyšíme to zejména od teoretických ekonomů, co jsou placeni za státního rozpočtu a výrobní fabriku viděli naposledy na exkurzi na střední škole. A také od pár manažerů, kteří žijí tím, jak poslat do ciziny ještě větší zisky, a širší obzor nedokážou pojmout.

Ve skutečnosti by mohla mít krize i pozitivní stránku za předpokladu, že by se jednalo o ekonomiku malých a středních firem. Ve světě korporací panují jiné poměry:
– tlak na snižování nákladů byl už dosud obrovský. Není kam dále klesat a na manažerské výhody se sahat nebude.
– spousta lidí pracuje na doraz za platy, které jen s obtížemi pokryjí krátkodobé životní náklady. Není kam se uskrovnit.
– pokusy o zásadní inovace se ztratí v džungli korporátní byrokracie.
– a pokud si chce někdo zvýšit kvalifikaci, jen si tím zhorší pozici. Už dnes jsou na trhu tisíce “překvalifikovaných lidí.”

Pokud krize opravdu přijde, nemůžeme čekat nic jiného než zhroucení a beznaděj, rozpadlé rodiny, explozi bezdomovectví a sebevražd. A mezitím řádění nadnárodních neziskovek s neomezenými rozpočty, které se budou pracujícím ještě více vysmívat a saudské investory, kteří za takové situaci budou schopni snadno kupovat celou zemi.

Jedinou výhodou snad může být, že přibyde lidí ochotných podporovat zásadní změnu systému.

13. 1. 2019

Euronadšenci mají pravdu. Czexit řízený současnou politickou elitou by byl sebevraždou. Jenže se současnou politickou elitou je sebevraždou naprosto cokoliv.

13. 1. 2019

Dnes jsem svým vystoupením podpořil české identitáře.

13. 1. 2019

Jaroslav Foldyna: Moderní levice zkrátka dnes likviduje vše, za co bojovala a v co věřila levice stará a “nemoderní”.

Dodávám k tomu, že totéž platí o pravici. Dnešní neokonzervativci a ekonomičtí liberálové likvidují vše, za co bojovali a v co věřili staří konzervativci a staří liberálové. Rozdíl je pouze v tom, že oproti levici mají určité zpoždění.

12. 1. 2019

V ČR dnes zemřelo asi 300 lidí. Ani jeden z nich nedostal vyznamenání od prezidenta Zemana. Kavárno, do ulic!

12. 1. 2019

Zatímco o dobyvatele je postaráno, vojáci dobyté země hladoví. Vlastně mohou být ještě rádi, mohli také skončit v otroctví.

Nenechme se mýlit, není to selhání systému. Je to ukázka toho, že systém perfektně funguje.

12. 1. 2019

S bratry Mašínovými jsem si dlouho nevěděl rady. Až dnes vím, že u stejného člověka můžeme některé činy obdivovat a jiné odsuzovat.

Postavili se na odpor tyranskému režimu a projevili nesmírnou statečnost. Skvělé. Ale také se dopustili odporných vražd, které nelze ospravedlnit odbojem. Snad může být polehčující okolností, že byli ve velmi těžké situaci. Ale není možné to schvalovat nebo dokonce obdivovat. A jestliže ještě po desítkách let byli schopni o tom mluvit bez nejmenší lítosti, celou jejich statečnost to úplně degraduje.

A, mimochodem, taky něco ukazuje o jejich obdivovatelích. Ono vlastně není náhoda, že je vyznamenal Mirek Topolánek, nejbezcharakternější postava české politiky posledních desetiletí.

11. 1. 2019

Proč byla 90. léta tak úžasně svobodná? Proč toho Češi tolik dokázali? Protože jsme už nebyli Východ, ale ještě jsme nebyli Západ. Kéž bychom se z toho poučili do budoucna.

11. 1. 2019

Pár poznámek ke kauze Huawei (tentokrát ne jako sociolog, ale jako bývalý šéfredaktor časopisu o informační bezpečnosti).

1) Každý, kdo si kupuje zařízení vyrobené v Číně, riskuje špiclování čínskou vládou. Každý, kdo si kupuje zařízení s americkým operačním systémem (Android, iOS), bude s jistotou sledován americkými tajnými službami.
2) Z hlediska čínské špionáže nejsou pokládána za bezpečná ani zařízení Apple, protože jsou vyráběna v Číně.
3) Firma Huawei instalovala podstatnou část telekomunikačních sítí všech tří českých operátorů. Má tedy přístup k veškerému provozu, a to už řadu let.
4) Dosud nikdo nevysvětlil, jakým způsobem může být toto riziko zvýšeno používáním aparátů Huawei.

Zkrátka, vypadá to čistě na válku symbolů, případně vedlejší efekt nějakého velkého výběrového řízení.

10. 1. 2019

Když na prodejnách dochází Prolomení hradeb, žádné počasí nás nezastaví.

9. 1. 2019

Z včerejší přednášky v Brně:

Vstupujeme do období, kdy v politice bude existovat pouze jediná důležitá otázka.
JSME OCHOTNI TRVAT NA TOM, ŽE NA TOMTO ÚZEMÍ ZŮSTANE NAŠE CIVILIZACE, I KDYBY TO MĚLO ZNAMENAT, ŽE BUDEME MUSET ABSOLVOVAT NÁSILNÝ KONFLIKT?
A na to existují jen dvě odpovědi.
a) Ano, chceme bránit svou civilizaci.
b) Nebudeme o tom mluvit.

8. 1. 2019

Proč nebyly za Husáka školní obědy zadarmo? Protože to byli komunisté, ale ne úplní blázni.

Obědy zdarma jsou v první řadě výzvou ke gigantickému plýtvání. Bude se někdo obtěžovat odhlásit oběd? Bude někdo kontrolovat, jestli na obědy chodí tolik dětí, kolik je vykázáno? Budou se vršit hromady odpadků, bude se krást, bude se podvádět. V další fázi pak nějaký dobrák vymyslí systém kontrol a vykazování. Potom se ukáže, že to nestačí. Tak přijde ještě více kontrol a vykazování. Mezitím se začne řešit, že vykazování ponižuje důstojnost dětí nebo rodičů… to už všechno známe.

Přitom to celé má velmi jednoduché řešení. Už dnes platí přibližně polovinu ceny školních obědů obce. Jestli to někde nestačí a rodiny si nemohou obědy dovolit, nic starostovi nebrání přidat, a obědy dále zlevnit. Třeba i platit plnou cenu. A je na občanech každého města či obce, aby vydiskutovali, jestli chtějí dát víc peněz na školní obědy nebo ohňostroj za milióny. Místní lidé si taky mohou snadno zjistit, jestli se plýtvá nebo ne. Ministerstvo to zjišťovat nebude. To prostě nasype peníze do černé díry.

8. 1. 2019

Na novém italském migračním zákoně je zajímavé a důležité mimo jiné to, že umožňuje zrušit občanství i některým lidem, kteří se v Itálii narodili a strávili tam celý život.

Je to průlom, který se vrací k původní tradici liberálního myšlení (v tom starém svobodném smyslu toho slova) – občanská práva jsou založena na společenské smlouvě a nemohou být garantována těm, kdo s námi nesdílí ani ty nejzákladnější civilizační předpoklady, a kdo se naopak snaží naši civilizaci zničit. Nikdo nemůže být nucen, aby přispíval na ochranu svobod a majetku takových lidí.

Aby nedošlo k mýlce. Zločinec, který porušuje zákon, je trestán podle zákona, ale pořád je náš. Je účastníkem nepsané společenské smlouvy. To je něco principiálně jiného než džihádista, pro kterého je náš civilizační řád nepřijatelný od samého základu.

Itálie přijímá tvrdý imigrační zákon

7. 1. 2019

Buddhistické Thajsko se projevilo bojovně a poskytlo ochranu dívce prchající před islámským terorem. Stalo se tak krátce poté, co Velká Británie odmítla poskytnout azyl pákistánské křesťance. Evropské feministky dělají, že nic nevidí.

To není výpověď o stavu západního světa. Je to výpověď o západních vládnoucích elitách, bohatých lidech na západě a západních intelektuálech. Mimochodem, ve stejné době Západ vyvíjí nátlak na jinou buddhistickou zemi, aby se sklonila před islámskou agresí.

Novinky.cz: Jsme země úsměvů, řekli Thajci a zabránili deportaci saúdské dívky

7. 1. 2019

Když jsem tu na konci června upozorňoval, že Václav Klaus fakticky zahájil volební kampaň, byla převládající reakce velmi negativní. Soudě podle reakcí včerejších, ve stejné skupině by prezidentskou volbu vyhrál.

To neznamená, že by amnestie nebyla zpackaná a že by kolem privatizace v 90. letech nebylo hodně kontroverzí. Ale vychází to, že je lepší se přes to přenést než vydat Hrad kavárně. Ostatně, Zemana také mnozí volili jen jako menší zlo.

Za tím posunem není změna bezpečnostní situace ani mediální kampaň. Václav Klaus “jen” tvrdě pracoval a nebál se čelních střetů. To je něco, v současné generaci politiků prostě nenajdete.

Navíc to Klausovi rozehráli tak, že do poslední chvíle není jisté, jestli bude kandidovat mladý nebo starý. Zkrátka, nevypadá to vůbec špatně.

6. 1. 2019

Jsem hrdý na to, že patřím k signatářům D.O.S.T.

Manifest občanské iniciativy D.O.S.T.

6 1. 2019

Ještě k dluhům a exekucím. Ve všech oblastech života by měl být uplatňován princip přiměřenosti. Když mi kolega dluží dvě stovky, nestrávím 10 hodin získáváním těch peněz. To se na to raději vykašlu. I když jsem měl firmu a někdo nám zůstal dlužit třeba 15 000, pečlivě jsem se rozmýšlel, kolik dám advokátovi, kolik času mě to bude stát, a jestli mi ta částka za to stojí. Jestli to nenechat být a s tím zákazníkem už nikdy neobchodovat. To je normální, takhle postupujeme všichni.

Jedním z kořenů průšvihu s exekucemi je právě zapomenutí principu přiměřenosti. Na vymožení pětikoruny je teď možné vynaložit 30 000 korun.

Druhá logická chyba spočívá v přenášení principů mezi situacemi. Všimněte si, že fanatičtí zastánci principu “z dlužníka musíme dostat všechno, bez ohledu na následky” nemají argumenty z reálného života. Místo toho vymýšlí situace, jaké v praxi nenastávají (ale teoreticky by mohly nastat), a na nich demonstrují údajnou prospěšnost principů, které se ve skutečném životě ukazují jako ničivé.

Smiřme se s tím, že pokud má být nějaké princip uplatněn v úplně každé situaci, musí to být princip velmi obecný (např. nedělej ostatním to, co nechceš, aby oni dělali tobě), ale rozhodně to nemohou být konkrétní pravidla typu vypořádávání pohledávek.

6. 1. 2019

Zdá se, že prezidentská volba u nás funguje podobně jako v USA. Na začátek “primárek” máme proti každému kandidátovi tisíc výhrad, ale nakonec se vlastenecká i kolaborantská strana sjednotí každý za svým kandidátem. Včetně těch voličů, co teď mají pocit, že je ten který kandidát nepřijatelný.

5. 1. 2019

Po staletí fungoval docela jednoduchý morální princip. Každý si má dávat pozor, komu půjčuje. Když půjčím peníze někomu, o kom je zřejmé, že ty peníze nemůže vrátit, přijdu o peníze a dobře mi tak. Aspoň si budu příště dávat pozor.

Firmy, které půjčují chudým lidem peníze na dovolenou, ty si nezaslouží nic jiného než bankrot.

Celý problém s exekucemi by se dal vyřešit jednoduchým paragrafem (formuluji neobratně, právníci by to uměli lépe): Po žádném dlužníkovi nesmí být požadovány náklady na vymáhání větší než polovina dlužné částky.

Pokud někdo dluží tisícovku, nesmí stát vymáhání víc než dalších pět set. Jestli by některý věřitel chtěl zaplatit advokátovi či exekutorovi odměnu třeba deset tisíc, ať to klidně udělá, ale ze svého.

Do týdne by bylo po exekucích, a taky po nezodpovědném půjčování. Ale to se nestane, protože exekuce jsou jedna z těch oblastí, kde ztráty a zisky přesně kopírují sociální rozdělení. Příslušníci nižších tříd platí, blahobytní příslušníci vyšší třídy vydělávají, aniž by za to poskytli jakoukoliv protislužbu. Jen výjimečně se v dějinách stává, že by se bohatí takové příležitosti vzdali dříve, než se začnou chutí chovat tak násilně, že se jich bohatí začnou bát. A to už může být pozdě.

5. 1. 2019

Rozhovor pro Týden jsem poskytoval po telefonu z vlaku a je to na něm trochu vidět. Nicméně z toho podstatného:

Lze tedy tyto útočníky vnímat jako oběti celého systému?

Vždycky a v každé situaci lze pachatele vnímat jako oběť společnosti a systému. Nebo se na to lze dívat tak, že pachatel zločinu by měl být potrestán. Stejným způsobem se můžeme dívat na válečné zločince. Někteří z nich mají traumata z dětství, takže jsou vlastně oběťmi. Lze na to ale nahlížet také tak, že jsou to zločinci, kteří patří na šibenici. To si musí každý člověk určit sám.

Integrační programy plodí teroristické útoky, míní sociolog

4. 1. 2019

Brdy dnes.

Mimochodem, za mého dětství byly akce typu Přechod Brd a O partyzánský samopal polopovinné. Pak jsem měl dlouho za to, že se lidé nemají nutit. Ale když vidím, k jaké deformaci povahových rysů to vede, když mladí lidé občas neujdou pár desítek kilometrů přes zasněžené kopce, už mi nepřipadá tak důležité, aby to bylo dobrovolné.

Jo, a v bývalém vojenské újezdě Jince je překrásně.

3. 1. 2019

3. 1. 2019

Kdy bude čas přestat se plést do politiky?

• Až bude úplně zastavena islámská imigrace.
• Až bude islámská komunita zcela asimilována (takže už vlastně nebude islámská).
• Až budou změněny mocenské a majetkové poměry tak, aby už žádná elita ani jiná menšina nemohla otevřít zemi imigrantům.
• Až budou změněny mocenské a majetkové poměry tak, aby země zase dávala hodně šancí, mladí lidé nebyli motivováni odcházet, ale spíš chránit si svou zemi.
• Až bude Česká republika vysoce odolná každému útoku zvenčí, od přímého vojenského útoku po “začleňování do spojeneckých svazků” či řádění neziskovek.

Bude ještě tisíc jiných problémů k řešení, ale to už bude na někom jiném.

2. 1. 2019

Kluci se na gymnáziích učí nosit sukně.

Nevěřte, že je to jednorázový úlet. Je to součást dlouhodobého procesu, kdy je maskulinita vytlačována do dělnických vrstev. Na učňovských školách ani technických průmyslovkách kluci sukně nenosí. Za pár bude jasné, že pokud někdo sedí v korporátním managementu, nosil na gymnáziu sukni a možná se učil malovat oční stíny. Jak budou takoví “hrdinové” reagovat na civilizační hrozbu? Ano, správně, zkontrolují lak na nehtech, aby jim to při jednání s džihádisty slušelo. Je to další oblast, kde dorovnáváme Západ.

Tomáš Grygar:
Už to přišlo i k nám. Gymnazisté (chlapci) v rámci výuky společenských věd nosí sukně, aby ukázali, že “Jinej neznamená špatnej: I muži mají právo na sukni”. Neskutečné! Už chybí jen to, aby rodiče dětí, kteří s touto šíleností nesouhlasí, byli nahlášeni na sociálu a odebrali jim děti jako v Norku. Co není, může být. Pokud se tomu společnost nepostaví.

Naprosto neskutečné, co vše se levicovým pokrokářům a neomarxistům podařilo. V poklidu obsadit školy všech stupňů, vědecké ústavy humanitního zaměření, většinu politických stran. Jak kdyby lidem nedocházelo, že výměnou za naši svobodu tito šílenci slíbí ráj a stvoří peklo na zemi.

2. 1. 2019

Krátká ukázka z listopadové přednášky v Břeclavi.

2. 1. 2019

Moc rád bych se mýlil, ale vypadá to, že pražská kavárna našla po debaklech se Schwarzenbergem a Drahošem skutečně silného prezidentského kandidáta – Jaroslava Kuberu.

Kubera neomarxistům nikdy nic neodepřel, až po islamizaci vlastního města, ale pro veřejnost má líbivé rebelské řeči. Přesně jako Andrej Babiš. K podpoře Kubery se mohou spojit Česká televize, bakalomédia i média ODS (Reflex, Echo24), navíc by jej podpořily osobnosti napříč spektrem, protože Kubera umí skvěle budovat vztahy (právě na základě toho, že každému říká, co chce slyšet).

To by otevřelo cestu ke katastrofickému scénáři s Kuberou na Hradě a vládou ODS, kde budou mít ministerstva spravedlnosti a školství Piráti. ANO by mohlo být třetí vládní stranou, která si bude jen hlídat finanční toky k Agrogertu.

V současné křehké situaci by mohly čtyři roky takové vlády stačit k úplné likvidaci státu i národa.

Jo, a mezitím k tomu napsal Martin Konvička moc pěkný článek.

1. 1. 2019

Z novoročního rozhovoru Petr Hampl – Martin Konvička.

Vidíme před sebou režimy, které nechají odvést v poutech důchodkyni za to, že napsala na facebook něco neslušného o tom, kdo jí předtím přepadl na ulici, ale které už ztratily schopnost potlačovat násilné nepokoje. Tam, kde narazí na reálný odpor, tam se vlády chovají zbaběle. Tam, kde narazí na někoho, kdo působí slabě, tam si na něm smlsnou. Čekejme, že tento trend se bude prohlubovat.

1. 1. 2019

Plány pro letošní rok:

– 40 veřejných vystoupení
– 100 článků
– zorganizovat jednu až dvě konference
– konečně se naučit dělat pořádná videa
– vydat Prolomení hradeb v angličtině
– vydat druhou knihy v češtině
– ovlivnit více než půl milionu lidí
– pomoci ke zvolení vlasteneckým kandidátům do europarlamentu
– motivovat pár tisíc lidí k intenzivnějším politickým aktivitám.

Tolik práce. A zábava? Naštvat nějaké kavárenské blbečky a dělat si legraci z feministek a dalších méněcenných bytostí.