O České společnosti pro civilizační studia

Česká společnost pro civilizační studia by se možná měla jmenovat spíše nějak jako česká huntingtonovská společnost. Zabývá se totiž primárně přemýšlením o vztazích mezi civilizačními okruhy na základě paradigmatu formulovaném profesorem Huntingtonem v jeho slavné knize Střet civilizací. Právě probíhající válka mezi islámem a západní civilizací je jen jední z projevů širšího jevu, který nám uniká v důsledku přihlouplé arogance. Ve skutečnosti jiné společnosti nikdy “nedospějí” do naší podoby. Nikdy nebudou jako my. Vyšli z jiných kořenů a jdou jiným směrem. Můžeme vedle nich žít a občas s nimi můžeme spolupracovat. Ale pokud si namlouváme, že sdílíme stejné hodnoty, lžeme sami sobě.

Proto jsem inicioval založení České společnosti pro civilizační studia, kde působím jako výkonný ředitel a na jejíž půdě se můžete setkat s osobnostmi jako Jaroslav Bašta, Jiří Fuchs, Jiří Hejlek, Jan Keller, Jan Koukal, Benjamin Kuras, Marek Loužek, Igor Němec, Stanislav Novotný, Michal Semín a Jiří Svoboda.

Další informace najdete na internetové stránce společnosti.