Kam zmizel poslední statečný Skaut?

250 nebezpečných slov o mravním selhání těch, kdo chtějí být příkladem další generaci

Varování! Následující text obsahuje narativy neslučitelné s bezpečnostní koncepcí vlády Bohuslava Sobotky

Není to dlouho, co Evropu obletěl obrázek ze společné brněnské akce Skautů a jednotek Antifa. Antifa je novodobý nástupce Hitlerových a Röhmových oddílů SA. V USA již byla oficiálně prohlášena za teroristickou organizaci, a zcela zjevně je to nejnebezpečnější skupina vzniklá v Evropě za posledních 20 let.

Samo o sobě by to byl dostatečný průšvih, ale není to zdaleka všechno. Před pár dny se ukázalo, že vedení Skauta je zapojeno do totalitního projektu, jehož cílem je zabránit obyvatelům ČR v nezávislém myšlení a zavést státní kontrolu soukromých debat. Cílem v delším horizontu je vymýtit vlastenectví a všechny další hodnoty, které předchozí generace skautů hájily.

Seth Eastman

Nejde jen o to, že pár grázlů pochopilo, že prodej značky Skaut totalitní diktatuře je vlastně docela výhodná operace. Tedy výhodná pro ty grázly osobně, nikoliv pro hnutí. Horší je reakce většiny. Skaut má být přece čestný, statečný, odvážný. Takže co udělali řadoví skautští vedoucí, když narazili na tuhle ničemnost? Dívají se do země, tváří se, že nic nevidí a doufají, že jim panstvo hodí kostičku v podobě dotace na výpravu či klubovnu. Taková hanba! Taková ostuda! Nabízí se otázka, co mohou takoví vedoucí vštípit další generaci. Zbabělost? Patolízalství? Ochotu podřídit se komukoliv, kdo má zrovna peníze? Poslat děti do takového oddílu je cestou k tomu, aby z nich vyrostli mravní mrzáci.

Nabízí se otázka, co mohou takoví vedoucí vštípit další generaci. Zbabělost? Patolízalství?

Ale třeba se mýlím. Možná už někteří odbojní vedoucí připravují svolání mimořádného sněmu a odvolání kolaborantského vedení. Pokud se jim to nepodaří, odejdou se svými oddíly z organizace. Přijdou o státní peníze, ale uchovají si čest a poctivost. Nebo už takoví nejsou ani mezi skauty?

PŘEČTĚTE SI TAKÉ:
400 NEBEZPEČNÝCH SLOV O TOM, JAK PRAVICE A LEVICE SPOLEČNĚ ZNIČILY MALÉ VENKOVSKÉ KRÁMKY