Ivo Budil: Další velkou porážku si národ nemůže dovolit

Proč se chci podílet na obnově Trikolory jako národně konzervativní strany?

Protože tato země si již nemůže dovolit žádnou další velkou historickou prohru. Nezaslouží si ji.

Český národ má potenciál, který nebyl nikdy v plné míře využit. Nyní opět hrozí, že se staneme politicky bezmocnou a ekonomicky vykořisťovanou populací bez budoucnosti na periférii světového hospodářského řádu.

Národní konzervatismus překonává anachronické rozčlenění na pravici a levici. Nabízí příležitost vytvořit vnitřně soudržné a silné národní společenství postavené na hodnotách racionalismu a patriotismu, čerpající z naší tradice a dějin a směřující k historické velikosti.

Nabízí příležitost vytvořit vnitřně soudržné a silné národní společenství postavené na hodnotách racionalismu a patriotismu, čerpající z naší tradice a dějin a směřující k historické velikosti.

Národní konzervatismus je moderní a radikální odpovědí na hospodářský úpadek, pokles životní úrovně, podřízenost cizím zájmům a rozklad vzdělanosti vlivem aktivistických woke ideologií.

Trikolora jako národně konzervativní strana musí být určena pro přemýšlivé, pracovité a tvořivé vlastence napříč společenskými vrstvami a generacemi.