Projev k poslední vlně islámských útoků v Evropě

Vážení spoluobčané,

Mrzí mě, že pro vás nemám lepší zprávu, ale Česká republika přestala být bezpečnou zemí.  Už ani největší naivkové se nemohou domnívat, že se zabíjení zastaví na českých hranicích. A my si začínáme klást otázky, které jsme si klást nikdy neměli. Rozhodnou se islamisté zabíjet dřív v Praze, Brně, Pardubicích nebo třeba Jeseníku? Žádné místo naší země není bezpečné. Stanu se obětí já, moje děti nebo děti mého souseda? Nikdo se nedokáže ochránit, mimo úzké vrstvy boháčů a politiků.

Ti politici a mainstreamová média se nás teď snaží přesvědčit, že naposledy v Mnichově se jednalo o vyšinutý čin nějakého ujetého jedince. Ale my všichni víme, že když muslim zabíjí a přitom křičí Allah agbar – a tak tomu podle očitých svědků bylo – že to není čin vyšinutého jedince. Že to je standardní jednání politického bojového islámu. Začíná se naplňovat to, na co už před lety upozorňovali moudří lidé a co Samuel Huntington tak výstižně popsal tak, že hranice islámu s jinými kulturami jsou hranice krvavé.

Teď jsou ohroženi občané České republiky. Přitom k tomu vůbec nemuselo dojít. Česká vláda měla dostatek informací, dostatek času i prostředků, aby zemi ochránila. Jenže místo toho řešila účtenky, diskriminaci sexuálních menšin a především vynaložila neuvěřitelné energie na pronásledování a šikanování každého, kdo na bezpečnostní problém upozorňoval. Tak ničemně se nechovala žádná česká vláda v dějinách. Tak ničemně se nechovaly ani komunistické vlády.

Česká vláda měla dostatek informací, dostatek času i prostředků, aby zemi ochránila. Jenže místo toho řešila účtenky, diskriminaci sexuálních menšin…

Plnou odpovědnost za hrozící nebezpečí nesou pánové Sobotka, Babiš a Bělobrádek i funkcionáři jejich stran. Věděli o nebezpečí, mohli ho odvrátit a dali přednost penězům z evropských fondů. Kvůli nim budou naše děti umírat. Ale nemělo by uniknout, že svůj podíl nese i opozice, kterou financujeme za svých daní právě proto, aby vládu kritizovala. A nezbývá než konstatovat, že opozice selhala. Nechala se zkorumpovat umožněním přístupu do státních sdělovacích prostředků a nejrůznějšími dalšími výhodami. Připojila se k vládnímu tažení proti těm, kdo upozorňovali na bezpečnostní problém, společně s vládou je označovala za fašisty a xenofoby a podílela se na lhaní občanům, že nic nehrozí.  Svůj díl odpovědnosti za to, že jsme vystaveni hrozbě teroru, nesou i ODS, TOP09, KSČM, Zelení, Svobodní, Piráti a všechny ty strany, které ani neumím vyjmenovat.

Vážení spoluobčané, nic ale ještě není ztraceno. Pořád ještě je možné, že z téhle země znovu uděláme bezpečnou zemi. Chce to ale rychlé přijetí několika zásadních opatření.

Za prvé. Česká republika musí začít chránit vlastní hranici. V první řadě hranici s Německem, ale nebezpečí může přijít z jakékoliv strany. Není přijatelné, aby muslimští žadatelé o azyl v Německu volně vstupovali do České republiky, aniž bychom o tom vůbec věděli. A je také zapotřebí jasně říct, že ani německý pas negarantuje vstup do České republiky tomu, kdo je zjevně islámským fundamentalistou.  Tohle je naše země, naše bezpečnost a my si rozhodneme, kdo do České republiky smí vstupovat a kdo nikoliv.

Není přijatelné, aby muslimští žadatelé o azyl v Německu volně vstupovali do České republiky, aniž bychom o tom vůbec věděli.

Za druhé. Vrahové nejsou izolovaní. Tam, kde je silná muslimská komunita schopná poskytovat jim informace, krytí a zázemí, tam se zabíjí. Tam, kde taková komunita není, tam se nezabíjí. To je velice jednoduché. A je čas, abychom si otevřeně přiznali, že islámská komunita v České republice začíná představovat bezpečnostní riziko. A je zapotřebí, abychom podle toho jednali.

Renomované agentury se shodují v tom, že naprostá většina muslimů žijících v západní Evropě chce nahradit tamní zákony právem šaríja. A že téměř polovina muslimů žijících v západní Evropě schvaluje terorismus jako prostředek prosazení takového cíle. A podle toho, co víme o českých mešitách, podle těch informací, které unikají ven, se zdá, že ani tady není situace výrazně jiná. Je tedy kriticky důležité nastolit státní kontrolu nad děním v mešitách. Zabránit duchovním školeným v Saudské Arábii, aby dál šířili svou ideologii. Zrušit islámský soud, který rozhoduje podle práva šaríja a který už funguje v Praze, a vypovědět ty, kdo byli do této aktivity zapleteni. Okamžitě zamezit islamistické agitaci ve věznicích a ve školách. Reagovat na všechny pokusy prosazovat islámské právo a islámské zvyky v České republice buď vypovězením nebo trestním stíháním. To se týká jak šátků na školách, tak povinného oddělování mužů a žen a dalších oblastí. Jsem přesvědčený o tom, že slušní a umírnění muslimové přijmou tato opatření s velkou úlevou. Ani oni sami nemají zájem na tom, aby se obec dále radikalizovala. A konec konců, i oni vědí, že pokud islámská komunita zůstane bezpečnostním rizikem, dříve či později nám nezbyde než postupovat stejně, jako bychom postupovali vůči nějaké nacistické skupině, která představuje státní převrat. A co se týče radikálů, ty v České republice nepotřebujeme. Ti, ať si klidně odejdou.

…slušní a umírnění muslimové přijmou tato opatření s velkou úlevou. Ani oni sami nemají zájem na tom, aby se obec dále radikalizovala.

Za třetí. Musíme poskytnout lidem více možností, aby se bránili sami. Je zapotřebí, abychom se stali zemí, kde je normální, že bezúhonní a psychicky zdraví lidé jsou ozbrojeni, a že mnozí z nich nosí zbraň s sebou. Vláda by neměla šikanovat lidi nesmyslnými administrativními povinnostmi, ale naopak je povzbuzovat. Vedle toho potřebujeme také výcvik pro chování v krizových situacích. Na školách musí být okamžitě znovu zavedena branná výchova. Kurzy sebeobrany musí být snadno dostupné pro každého občana. Lidé musí dostat možnost formovat občanské hlídky. Neřeším teď otázku vojenského výcviku, protože to si vyžádá nějaký čas. Teď jde o ta opatření, která musí být zavedena okamžitě.

Za čtvrté. Je to možné neliberální, ale nezbývá než požadovat po všech, kdo provozují obchodní centra, nádraží a další budovy, kudy proudí davy lidí, aby přijali adekvátní bezpečnostní opatření. To se týká počtů bezpečnostního personálu, havarijních plánů, možná i nějakých vstupních prohlídek. Ano, je to obtěžující. Ano, snižuje to ekonomickou efektivitu. Ale tady jde o život. A já znovu opakuji. Mohli jsme se tomu všemu vyhnout, kdyby současná česká vláda neselhala tak hanebně.

Kurzy sebeobrany musí být snadno dostupné pro každého občana. Lidé musí dostat možnost formovat občanské hlídky.

A pak je tu opatření, které není tak urgentní, ale nemělo by úplně zapadnout. Je důležité vést k odpovědnosti lidi, kteří umožnili islámským radikálům agitovat v českých věznicích, kteří tlačí islamistickou propagandu do českých škol, kteří změnili státní sdělovací prostředky v nástroj šíření lží a potlačování pravdy, kteří přidělili stovky milionů kolaborantským neziskovkám a kteří vědomě tolerovali a podporovali šíření nejradikálnější verze islámu v České republice,  a kteří dokonce pomáhají kolonistům podávat diskriminační žaloby proti českému státu.

To ale není tak naléhavé. Pro tuto chvíli potřebujeme zajistit okamžitou bezpečnost, všechno ostatní počká. A bezpečnost nám nezajistí vlastenecké prohlášení Andreje Babiše ani tvrzení ministra vnitra, že o žádném nebezpečí neví. 10 milionů občanů téhle země o hrozícím nebezpečí ví, pane ministře.

Dámy a pánové, spoluobčané. Prosím, podpořte všechny, kdo téhle zemi přináší skutečně radikální změnu. Podporujte vlastenecké strany, vstupujte do nich, podporujte je finančně, pomáhejte šířit jejich poselství. Nemůžeme už ztrácet ani minutu.

Jsou totiž před námi jenom dvě možnosti. Buď se necháme ovládnout strachem a podrobíme se. Tak, jak nám to předepisuje islám a tak, jak to po nás chtějí politické elity. Nebo se postavíme na odpor.

Prosím, postavte se na odpor. Dlužíte to sobě, svým dětem i svým předkům, kteří tuhle zemi vybudovali.

Děkuji vám.

Stáhněte si kompletní text ve formátu PDF.

Proneseno 24. 7. 2016