Martin Konvička: Islám, virus, Letná

Tak nám “alternativa” konečně naplnila Letnou. Samozřejmě pod záminkou obrany svobody, jako tenkrát. Pár z těch lidí z podia jsem znal či znám osobně, mnozí z těch pod podiem mi taky přijdou podvědomí, dokonce i standarda – červená, černá a bílá, s přešrtnutou injekční stříkačkou – nápadně připomíná standardu stejných barev, s přeškrtnutou mešitou. I aranžmá a atmosféra mi přijde podvědomá, proč to zastírat. A přece se tam děje cosi, co je opakem lidově-buřičských srocení z let 2015-16. Tak ostrým opakem, že bych se styděl, kdybych s těmi lidmi ještě cokoli společného.

Jsou tam podobné rysy, to nezastírám. Ale je tam i tak zásadní nepochopení, že se až ptám, zda demonstranti z let 15-16 rozuměli mně. A přemýšlím, zda si demonstranti uvědomují, že svými aktivitami nahrávají (jimi i mnou nemilovanému) pro-bruselskému, pro-migračnímu, pro-klimakterickému režimu, který ode dneška bude reprezentovat vláda premiéra Fialy.

…zda si demonstranti uvědomují, že svými aktivitami nahrávají (jimi i mnou nemilovanému) pro-bruselskému, pro-migračnímu, pro-klimakterickému režimu, který ode dneška bude reprezentovat vláda premiéra Fialy.

Pokud těm lidem a jejich vůdcům a koryfejům dobře rozumím, je hlavním motivem “protirouškových” (antivaxových, proti-lockdownových, nebo jakých vlastně?) demonstrací odmítnutí “strachu před virem”. A obrana normálního před-virového života, a to vzdor pandemii, vzdor hygienickým opatřením, vzdor karanténám a vzdor – vakcinaci. Budete-li, virus-nevirus, normálně žít, říkají těm lidem jejich kazatelé, tak vaše odvaha, vaše imunita, vaše připravenost se poprat s chorobou a “promořit”, z vás udělá vítěze. “To vy prokážete odvahu, to vy dáte přednost životu, to vy zůstanete živí”, slyšel jsem promluvu na jakémsi videu (jen parafrázuji). Vemlouvavý hlas z toho videa, jeho profesionální kazatelská dikce, připomínala mi promluvu na shromáždění nějakého kultu. Kultu smrti.

I byvší protiislámské demonstrace dávaly najevo především odvahu. Vlajky a placky s přeškrtnutou mešitou, urážení alláha a jeho posla, provokace před mešitami a na multikulturních schůzích. To byly činy, za jejichž mnohem měkčí verze se pár let předtím, ale i nyní, v západní Evropě řezaly hlavy (Pim Fortuyn, Theo van Gogh), končily politické kariéry (Ayaan Hirsi Ali), vyhazovalo ze škol, kulturních institucí a úřadů. V Česku jsme to dělali hromadně. Někdy dokonce od záštitou presidenta republiky. Poselství bylo jednoznačné, jen isláme/mohamedáne něco zkus se zemí, kde tě obyvatelstvo demonstrativně zneucťuje a uráží. A fungovalo to. Byla to doba, kdy Maďarskem a Rakouskem pochodovaly kolony přišelců, ale České republice se vyhnuli. Měli prý její obrys, s varováním “Sem nelez!”, v hromadně fasovaných chytrých telefonech.

Věděli jsme, že proti rozběsněnému nepříteli pasivní odvaha nepomůže, není-li provázena činy.

Měli jsme tenkrát štěstí, jenže jsme ho mít nemuseli. A o tom bylo “B”, které se na demonstracích říkalo jen náznakem. To “B” bylo o tom, že až islám/mohamedán přijde, nebudeme mu před tváří mávat fangličkami, nebudeme mu říkat, “klidně si mě sežer, jsem svobodný tvor, mám imunitu”. Tohle kdysi vyšlo jistému Ghándímu proti kultivovaným Britům – ale bezpečně se ví, že to nevyšlo nespočtu buddhistických, hinduistických, nestoriánských a řecko-ortodoxních nenásilných Hrdinů (a to velké “H” tam je bez ironie) proti machometánům. Nebo bezpočtu Židů proti nacistům. Věděli jsme, že proti rozběsněnému nepříteli pasivní odvaha nepomůže, není-li provázena činy. Mnoho z nás se tehdy (legálně) ozbrojilo, jiné se nechali nalít k aktivním zálohám, ještě jiní “jen” cvičili tužili svá těla, učili se komunikovat a přežít v nouzových podmínkách, dělali si finanční rezervy, pomáhali (ex)muslimským sekularistům a politicky pronásledovaným kolegům. To “B” bylo o tom, že pokud si islám/mohamedán něco troufne, narazí na odpor na hranicích, ale i ve městech, ve školách, v kultuře a politickém životě, kdekoli. A bude utíkat jako spráskaný pes. Před mávajícími fangličkami by neutítkal.

(I tohle mělo kupodivu praktický dopad: Opatův generální štáb AČR potichu přijal doktrínu, kdy je hlavním nebezpečím průnik bojových hord z kterékoli strany státní hranice, včetně té západní. Cvičí se závěra hranic a obranný boj na našem území. Na tehdejší válku jsme konečně připraveni.)

Přirovnání islámu k “viru mysli” či “memetickému viru” jsem nevymyslel, ale rád jsem ho používal, a používám. Jako napadne virus hostitelovu buňku, napadne islám mozek hostitele. Jako virus donutí buňku vyrábět nové virové kapsule, donutí islám hostitele vyrábět nové machometány – ať už relativně benigně či chronicky (příkladným životem, solidaritou se souvěrci, pomalým obsazováním hospodářských a politických pozic, přesvědčováním bezvěrců, plozením a výchovou nových věřících), nebo maligně a akutně (sem patří lovy na nové konvertitky, útoky nožem nebo kyselinou, bojůvky typu ISIL a Boko Haram, ale i frajeři, podlehnuvší explozivnímu alláhagbárismu).

Další fází pak musí být protiútok. Vakcinace, případně nalezení účinné léčby. Jistěže s rizikem, že se ledacos nedaří, že protiútok bude odražen, že bude nutné znovu přejít do obrany.

Jenže zde podoba s virem nekončí. Když se s islámem nebojuje, je nevyhnutelně časem zachvátí celou společnost – změní společenské poměry, vymaže minulou kulturu, tradice a vzpomínky, postupně nahradí, či spíše asimiluje, původní obyvatelstvo. I virus, s nímž se nebojuje, společnost časem promoří. To může být relativně neškodné (i rýmu způsobují viry), nebo naopak nežitelné. Přičemž na rozdíl od islámu nikdo netuší, kterým směrem se budou vyvíjet dosud neznámé viry (zda se stanou “neškodnými”, nebo naopak), co udělají se zdravotním stavem obyvatel, co s jejich kulturou, ekonomikou, způsobem života. A ne vždy je to legrace. Díky molekulární genetice dnes víme, že koronavirová infekce z doby před cca 10 000 lety srazila tehdejší populaci gepardů na 10 % stavu. Díky genetice a starým španělským matrikám víme, že multivirový koktejl přinesený Evropany srazil populaci jihoamerických Indiánů na možná ještě méně (5%?), přičemž přežily izolované xenofobní kmeny – a kříženci. V případě covidu máme pár zlých indicií: dlouhodobé následky včetně poškození nervové soustavy, a to i u dětí; pokles pracovní výkonnosti, poškození reprodukčních funkcí, a obecné riziko zkrácené délky života. Máme i indicie “společenské” – snížení důvěry mezi lidmi, pokles životního optimismu, hazardérské chování investorů, šíření nálady, “po nás potopa” (která neprospívá vůbec ničemu). Víme také, že nejúspěšnější ekonomický, ale i vědecký a technický gigant naší doby, Čína, učinil vše pro to, aby epidemii zadusil v zárodku. Jsme chytřejší, než Číňané?

S islámem se bojovalo v první fázi zesměšněním, zastrašením, okázalým opovržením. Na “memetický virus”, který si zakládá na své nadřazenosti, to funguje dokonale. Jenže skutečný virus nedá na symboly ani emoce. Je na to příliš hloupý. Hloupější, než průměrný Ahmed. Zato je efektivnější. První linií obrany proti němu je přerušit šíření. To jsou ty nenáviděné karantény a lockdowny. Jenže i ty jsme – jako společnost – na jaře 2020 zvládli dokonale. Druhým krokem proti islámu by pak mělo být vytvoření takové společnosti, v níž by neměl šanci se chytit. Zajištění zázemí, řečeno vojenskou terminologií. Větší soběstačnost, větší opatrnost zejména v mezinárodním styku, nalezení takových partnerů (a dovolenkových destinací), kde si s virem rovněž poradili. Tam jsme roku 2020 trestuhodně selhali, hodně i vinou našich “vůdců” a “elit”, kteří si prostě nepřipustili, že pandemii nelze okecat. Další fází pak musí být protiútok. Vakcinace, případně nalezení účinné léčby. Jistěže s rizikem, že se ledacos nedaří, že protiútok bude odražen, že bude nutné znovu přejít do obrany. A právě tu fázi současní “hrdinové” z Letné (to malé “h” i uvozovky tam jsou záměrně) nejen podělali. Oni ji aktivně sabotují, a místo toho blábolí cosi o “životě s virem” – aniž by dokázali domyslet, co vše to může znamenat.

Virus je skutečně hloupější, než průměrný Ahmed. Proto na něj demonstrace nefungují. Je ale výkonnější.

“Musíme se naučit s islámem žít”, říkali v letech 2015-16 výtečníci jako Merkelová, ale i Obama, tehdejší francouzský prezident (jak se vlastně jmenoval?) nebo naši kapitulanti Halík či Ostřanský. “Musíme se naučit s virem žít” – říkají dnes premiér Fiala, ale i četní kapitulanti z podnikatelských, lékařských, a dokonce i opozičních řad. Používají při tom symboly z oné doby – například ty vlajky s čímsi přešrtnutým – ale ve skutečnosti jako by viru říkali: “Jsem tady, jsem připraven, pojď si pro mě”.

Virus je skutečně hloupější, než průměrný Ahmed. Proto na něj demonstrace nefungují. Je ale výkonnější, a klidně bude kosit i “nesmrtelné” demonstrující antivaxery. On totiž demonstrující chřipečkář … je hloupější, než virus.

Jeden myslel na “Martin Konvička: Islám, virus, Letná

  • 29. 11. 2021 (22:01)
    Trvalý odkaz

    3000 lidí. Očkovaných tam bude minimum. S nějakým obezřetným chováním u nich taky nejde počítat. Věk spíše střední až vyšší. Životospráva asi taky nic moc. Podle loňských čísel o úmrtnosti a horší letošní mutace od oka odhaduji, že tak 5-10 z nich na to do jara předčasně umře.

Komentáře nejsou povoleny.