Konzultace

 

I když mám na vizitce “konzultant”, cítím se spíše zkušeným řemeslníkem, který umí svou práci a přidává k tomu konzultační nadhled a zvládnutí metodik. Tedy člověk, který přijde, vyřeší problém, naučí kolegy ve firmě, co potřebují, a jde zase dál –dokud jej nezavolají k dalšímu problému.

Nejsem chytřejší než moji zákazníci a nenamlouvám si, že bych znal jejich podnikání lépe než oni sami. Ale mohu přinášet zkušenost a znalost, jak se podobné situace řeší jinde. Mám nastudovány užitečné návody (metodiky, nejlepší praktiky) a mám praktické zkušenosti s jejich uplatňováním v menších firmách. Jsem také vycvičený k tomu, abych si všímal zdánlivě nepodstatných „drobností“, které ale v praxi rozhodují o úspěchu.

Konzultační služby jsou zpravidla součástí projektů typu zvýšení výkonnosti prodeje, zavedení prodejní metodiky, restrukturalizace marketingu, podpora prodeje apod.

Nejčastěji se jedná o některé z následujících:

  • Organizace workshopů – tedy moderování diskuze takovým způsobem, aby z roztříštěných záměrů, nápadů a cílů jednotlivých manažerů či expertů vznikla ucelená koncepce, na které se všichni shodnou a aby byly definovány jasné kroky k jejímu naplnění. Tyto workshopy zpravidla bývají celodenní nebo půldenní

  • Metodická příprava při přípravě obchodních a komunikačních strategií

  • Organizace výběrových řízení, což zahrnuje přesnou definici toho, co je poptáváno a měřitelných kritérií pro výběr

  • Řízení projektů, tedy starost o to, aby práce byla dokončena včas, s dodržením rozpočtu a v takové podobě, jaká byla domluvena

Vše se ale pochopitelně týká řízení prodeje, jeho podpory a marketingu.
Konzultační služby dodávám prostřednictvím firem Flowenta a Bogart&Company. Zvláště ve firmě Flowenta spolupracuji s dalšími zkušenými konzultanty zaměřenými na jiné oblasti.

POKUD MNE CHCETE KONTAKTOVAT, MŮŽETE ZDE