Islám nepřinesl nic pozitivního, dokázal zlikvidovat řadu civilizací, které byly mnohem pokročilejší

Odpovědi na otázky blogerky Ley Vojtekové

Dobrý den,

jste předsedou strany Alternativa pro Českou republiku (ApČ). Tato strana je známá hlavně svým pevným postojem vůči islámu a odmítáním islamizace. Jenže někteří lidé tvrdí, že strana postavena pouze na jednom bodě (odporu vůči islámu) nemá šanci. Nevím, odkud vzali takový nesmysl, protože pokud vím, vaše strana se nezaobírá pouze islámem, v programu toho máte mnohem více. Mohl byste proto lidem, kteří vaši stranu neznají, stručně přiblížit program Alternativy pro Českou republiku?

Naše vize a náš program lze shrnout do třech základních bodů: izraelizace obrany, bavorizace ekonomiky a švýcarizace státu. To první zahrnuje ochranu hranic, znovuobnovení všeobecného vojenského výcviku, zavedení branné výchovy ve školách, vytvoření regionální domobrany a další opatření potřebná k tomu, aby Česká republika dokázala uhájit svou nezávislost a bezpečí svých obyvatel. To musí zahrnovat i omezení činnosti multikulturních neziskovek a zrušení veřejnoprávního postavení České televize. Bavorizací ekonomiky rozumíme přijetí modelu, ve kterém budou hrát klíčovou roli malé české výrobní podniky a rodinné farmy. To bude vyžadovat úplné zrušení investičních pobídek, zastavení přijímání dotací, zrušení tisíců byrokratických povinností atd. Švýcarizací pak rozumíme radikální decentralizaci státu a posun rozhodování na místní úroveň. A samozřejmě právo občanů vyvolat referendum a odvolat špatné politiky.

Pokud je možné označit SPD za vlasteneckou obdobu sociální demokracie, Alternativa je vlasteneckou obdobou původní ODS. Tedy stranou, která nehledá ideál před rokem 89, ale vzhlíží k lidovému kapitalismu.

Obrana proti islámské invazi musí mít absolutní prioritu.

Nicméně připouštím, že v poslední době věnujeme nejvíce pozornosti otázkám obrany, imigrace a islámu. To je logické. K čemu nám budou třeba lepší školy, pokud naši zem ovládnou cizí agresoři? A to platí také o dalších oblastech. Obrana proti islámské invazi musí mít absolutní prioritu a naši voliči to vědí.

 

Mainstreamová média označují strany, které vystupují proti islamizaci jako xenofobní, rasistické nebo rovnou nacistické. Má něco rasistického nebo nacistického v programu vaše strana? Jste příznivci nacismu?

Navazujeme na naše předky, kteří chtěli proti nacismu bojovat. Když jim to nebylo umožněno, vstoupili do odboje. Mnoho z nich to zaplatilo životem, někteří i životy svých blízkých. Ale nevzdali se a neustoupili nacismu. Tahle myšlenková linie pokračuje. Na jedné straně tu máme kolaboranty úkolované z Německa, z nichž mnozí se ani nenamáhají skrývat, že české obyvatelstvo pokládají za méněcenné a že by jej raději nahradili. Na druhé straně jsme my, čeští vlastenci.

…máme tu kolaboranty úkolované z Německa, z nichž mnozí se ani nenamáhají skrývat, že české obyvatelstvo pokládají za méněcenné a že by jej raději nahradili.

Pokud by tedy bylo možné někoho označit na nacistu, rasistu či antisemitu, pak to jsou lidé kolem současné vlády, České televize, politických neziskovek a spol. Budeme jim čelit stejně pevně, jako to dělali naši předkové.

Další nálepka, kterou mainstreamová média používají, je označení populistické nebo ultrapravicové strany. A takto označují dokonce i strany, které mají program vysloveně levicový. Stačí, když jsou proti islamizaci a najednou jsou hned ultrapravicové. V mnoha případech se pak sociálně zaměření voliči zaleknou, protože si představí, že taková strana bude chtít zrušit sociální dávky, vykašle se na postižené lidi, bude snižovat důchody, atd. Jestliže by se vaše strana dostala do Parlamentu, máte něco podobného v plánu?

Zcela jistě máme v plánu reformovat nebo zrušit řadu programů, které současná vláda označuje za sociální, ale které jsou zoufale asociální. Stačí připomenout, že v České republice je přibližně 300 000 lidí, které špatné sociální programy připravily o pracovní návyky a mnohdy je připravily také o základní lidskou důstojnost a schopnost žít normálním životem. Ty programy musí skončit. Žádný zdravý člověk v produktivním věku nesmí dostávat peníze za nicnedělání.

Žádný zdravý člověk v produktivním věku nesmí dostávat peníze za nicnedělání.

V posledních letech se vžilo, že levice dělá tzv. sociální programy, které lidi poškozují a pravice se k lidem chová naprosto bezohledně. Obojí je špatně. Cílem státních aktivit musí být, aby se lidé co nejrychleji získali schopnost postarat se o sebe sami. Potom bude dostatek prostředků pro ty, kdo si státní pomoc zaslouží

Blíží se volby do Senátu. Pokud vím, tak Vy kandidujete v senátním obvodu 16 – Beroun. Proč by lidé měli zvolit zrovna Vás? Co nabízíte jiného než ostatní Vaši protikandidáti? A v případě, že se do Senátu dostanete, budete mít nějaké pravomoci, abyste podnikal něco proti islamizaci?

Senátní volby jsou pouze přípravou na parlamentní volby v příštím roce. Senátní křesla nám dají přístup do médií, imunitu a především ukážou sponzorům, že nás mají brát dostatečně vážně. A proč zrovna mne? Protože jako jediný nabízím alternativu vůči tomu, jakým způsobem se v České republice dělá politika v posledních 10 letech. Všichni ostatní nabízí pokračování té politiky, jaká tu byla dosud.

Senátní volby v okrese Beroun jsou zase po čase volbami, kde si lidé mohou vybrat mezi naprosto rozdílnými směry.

Je tu několik kandidátů, jejichž silnou stránkou je schopnost sehnat dotace nebo manipulovat se státními zakázkami a kteří jsou napojeni na různé místní mafie (Holásek, Oberfalzer, Peřina). Tito kandidáti se už ani nenamáhají předstírat, že mají nějaké politické názory nebo že by dokonce byli ochotni je hájit.

Senátní volby jsou pouze přípravou na parlamentní volby v příštím roce.

Pak tu jsou celkem úctyhodní lidé, kteří se chtějí dál věnovat své práci a senát pro ně bude pouze dodatečný zdroj peněz (Matyáš, Stibal, Trč).

A pak je tu Hampl, který prosazuje zásadní změnu v přístupu k politice a národní obraně.

Vím, že Váš názor na islám není pozitivní. Proč považujete islám za ideologii, která nás může ohrozit? Někteří lidé se odpůrcům islamizace vysmívají, prý tady žádné imigranty nemáme, tak nač dělat paniku.

To jsou fakticky dvě otázky. Tvrzení, že tu žádné islámské imigranty nemáme, je tak zjevně lživé, že ani nemá smysl se jím zabývat. Stačí se projít centrem nějakého velkého města. Přibývá lidí oblečených po způsobu islámských fundamentalistů. Nové kebabárny a nové islámské modlitebny rostou jako houby po dešti.

Tvrzení, že tu žádné islámské imigranty nemáme, je tak zjevně lživé, že ani nemá smysl se jím zabývat.

A jestli je islám ideologií, která nás může ohrozit? Islám je něčím, co nedokážeme našimi pojmy úplně přesně definovat. Má některé rysy náboženství, některé rysy ideologie, některé rysy psychické poruchy a zločinného spolčení. V každém případě platí, že islám má za sebou 1400 let, kdy nepřinesl naprosto nic dobrého – pouze smrt, mučení, otroctví a bídu. Ono se tomu až nechce věřit, takže se dnes falšují dějiny a vymýšlí se údajné islámské vynálezy a údajná světlá období islámských dějin. Ale ve skutečnosti nic takového neexistovalo. Přestože islám nepřinesl nic pozitivního, dokázal zlikvidovat řadu civilizací, které byly morálně, technicky i vojensky daleko pokročilejší. Bylo by proto velmi hloupé islám podceňovat. Jedná o nesmírně nebezpečnou záležitost, nesrovnatelně nebezpečnější než nacismus nebo komunismus.

Jak by Alternativa pro Českou republiku řešila problém imigrantů a islamizace v ČR? A co Západ? Myslíte, že ten má ještě šanci?

Zákaz islámské imigrace, zavření modliteben nebo přinejmenším zavedení striktního státního dohledu, deportace radikálních kazatelů, nulová tolerance vůči všem pokusům o prosazení islámského práva nebo islámských zvyklostí, zákaz propagace islámu ve školách, věznicích a ve státních sdělovacích prostředcích. Tvrdý postup vůči policistům a úředníkům, kteří svou laxností napomáhají šíření islámu. Jakákoliv váhavost může být smrtelná. Islám nezískává nové země tím, že by lidem nabídl lepší život. A zpravidla ani nevítězí vojenskou silou. Rozkládá civilizace tím, že dokáže vyvolat strach a soucit zároveň. Svou brutalitou vyvolává hrůzu, a když by měl následovat logický protiúder, začnou muslimové předstírat, že je jim ubližováno a vyvolávají soucit. Proto jednou ukážou brutálního zabijáka, podruhé milou dívku v hidžábu. Společnosti, které tuto taktiku neprokouknou včas, se hroutí. Islámským komunitám se pak podaří ovládnout státní správu, úřady začnou postupně prosazovat islámské právo a od určitého bodu není cesty zpět. Velká Británie bude během jedné generace islámskou zemí bez ohledu na Brexit. Totéž platí o Švédsku. Budoucnost Francie a Německa je nejasná. V každém případě musíme počítat s tím, že se tyto země v dohledné době ekonomicky zhroutí a začnou představovat také bezpečností riziko, že nebudou stačit ploty, ale spíš budeme potřebovat zdi.

Budeme uplatňovat tvrdý postup vůči policistům a úředníkům, kteří svou laxností napomáhají šíření islámu.

Jaký je Váš názor na EET (elektronická evidence tržeb). Myslíte si, že tento nástroj povede ke “světlým zítřkům”, nebo to považujete za špatný krok?

My chceme aplikovat bavorský model ekonomiky, panu Babišovi se líbí balkánský model. Samozřejmě, že EET musí být zrušeno a že jakýkoliv kompromis nepřichází v úvahu. Ale připomínám, že myšlenka EET vznikla na ministerstvu financí ještě za Kalouska (a tudíž za premiéra Nečase). To, že ODS a TOP09 dnes předstírají boj proti EET, je docela obyčejné pokrytectví. EET je jejich dítě, nikoliv Babišovo.

Navíc EET je jen malou součástí systematické snahy současné vlády zlikvidovat živnostníky a drobné firmy. Minimálně stejné škoda působí neuvěřitelně svévolné a nepřátelské jednání úřadů, likvidační pokuty a stále nové a nové administrativní povinnosti. Pokud uspějeme v parlamentních volbách, jednorázově zrušíme téměř všechny administrativní povinnosti pro živnostníky a firmy do 10 zaměstnanců. Pro tyto firmy také zrušíme všechny hygienické, bezpečností a další předpisy, které byly zavedeny v posledních 10 letech.

To, že ODS a TOP09 dnes předstírají boj proti EET, je docela obyčejné pokrytectví. EET je jejich dítě, nikoliv Babišovo.

Blíží se prezidentské volby v USA. Koho a proč byste raději viděl jako Obamova nástupce? Hillary Clinton nebo Donalda Trumpa?

To jsem vyjádřil mimo jiné tím, že jsem promluvil na shromáždění na podporu Donalda Trumpa. Řekl jsem tam mimo jiné: „Ameriku řízenou lidmi typu Obamy a Clintonové nemůžeme pokládat za spojence. Takovou Ameriku musíme pokládat za nepřátelskou mocnost.  Kéž by to brzy změnilo. Kéž by se Amerika znovu stala velkou a svobodnou zemí.“

Co byste na závěr vzkázal nerozhodnutým voličům?

Politická elita ví, že nikdy nezíská vaši důvěru. Tak se vás aspoň snaží otrávit, abyste k volbám nešli a aby převážili straničtí aktivisté a jejich příbuzní. Pokud se tedy rozhodnete, že zůstanete doma, děláte přesně to, co od vás chtějí Sobotka a jeho kumpáni. Jestli vám aspoň trochu záleží na vlastní zemi, jděte k volbám a podpořte vlastenecké strany a vlastenecké osobnosti. Může se stát, že vás zklamou, ale horší než současná vláda to už být nemůže.

Děkuji za rozhovor.

Vyšlo 2. 10. 2016 na www.leavojtekova.cz