Prohlášení Listopadové iniciativy k vraždám v Paříži

K řadě evropských obětí islámského terorismu, k lidem jako byl režisér Theo van Gogh nebo britský voják Lee Rigby, k desítkám obětí bombových útoků v londýnském metru a na madridských nádražích, se dnes zařadilo 12 francouzských novinářů, redaktorů humoristického týdeníku Charlie Hebdo, kteří byli zavražděni tlupou maskovaných ozbrojenců hlasitě provolávajících slávu Mohamedovi. Jsme tím šokováni a zděšeni. Soucítíme s rodinami těch, kdo se stali obětí hnusného a zbabělého činu, kdy ozbrojení masakrovali bezbranné.

Také si však uvědomujeme svůj díl odpovědnosti za to, že jsme již dříve neprosazovali rázná opatření, která tomu mohla zabránit. Litujeme toho, že jsme v boji se zlem byli příliš polovičatí a tolerantní.

Svobodní prosazují jako svůj hlavní princip svobodu jednotlivce. Z toho vyplývá povinnost chránit jednotlivce před násilím ze strany státu i povinnost státu chránit své občany. Nezbývá než konstatovat, že evropské státy této své základní povinnosti nedostály. Nejen, že nebyly schopny a ochotny zabránit šíření islamismu v Evropě, naopak ještě šikanovaly ty, kdo na nebezpečí upozorňovali.

Dnes jsme v situaci, kdy je povinností každého slušného člověka udělat vše pro to, aby zabránil dalšímu šíření tohoto barbarství. Nechceme žít ve světě, jehož běžnou součástí jsou vraždy těch, kdo se znelíbili nějakému islámskému duchovnímu. Odmítáme být tolerantní vůči těm, kdo usilují o nastolení totalitního režimu podobnému režimu v zemích jako Saudská Arábie, Írán či talibanský Afghánistán.

Islámské komunity v evropských zemích měly dost času a prostředků zabránit tomu, aby se z jejich středů rekrutovali extrémisté a této možnosti nevyužily. Proto nezbývá než konstatovat, že se hrozbou stal islám jako takový.

Kategoricky odmítáme lživá tvrzení o tom, že vykořenění totalitní ideologie je podmíněno přijetím koncepce kolektivní viny. Každý jedinec má možnost se s totalitní ideologií, v tomto případě s islámem, rozejít. Toto právo rozhodně nesmí být nikomu upíráno.

Vyzýváme proto:

  • prezidenta, členy vlády a další ústavní činitele, aby využili všech legálně dostupných prostředků k zabránění dalšího šíření islamismu,
  • prezidenta, členy vlády a další ústavní činitele, aby zabránili každému převádění pravomocí na Evropskou unii, které by omezilo jejich možnost bránit občany České republiky před islámským nebezpečím,
  • poslance a senátory, aby okamžitě podnikli kroky k odvolání těch funkcionářů, kteří aktivně pracují ve prospěch islamizace České republiky,
  • vedení Strany svobodných občanů, aby se zachovalo jako statečné vedení skutečné opoziční strany a tvrdě požadovalo, aby stát začal plnit svou funkci. Aby prostředky, které mu jako občané svěřujeme, důsledně používal k naší ochraně a nikoliv k našemu šikanování.
  • všechny občany České republiky, aby projevili odvahu a solidaritu. Aby se semkli proti pokusům nastolit po nacismu a komunismu další totalitní ideologii a zničit celé generace lidských životů.

Za Listopadovou iniciativu, frakci Strany svobodných občanů

Petr Hampl, Jaromír Miškovský, Luboš Zálom

(Luboš Zálom není signatářem Listopadové iniciativy)