Marie Kovalová: Listopadová výročí

1323 – o listopadu toho roku nejsou žádné záznamy – asi nebyly žádné extrémy.

1423 – ani v tomto roce nejsou o listopadu konkrétní záznamy.

1523 – celkem to byl špatný, velmi neúrodný rok.

1623 – listopad byl chladný a vlhký.

1723 – v listopadu toho roku zřejmě nebyly žádné extrémy.

Od roku 1770 byla měřena teplota vzduchu v Praze v Klementinu:

1773 – listopadová průměrná teplota byla 5,0 °C.

1823 – listopad měl průměrnou teplotu 5,1 °C.

1873 – listopad měl průměrně 4,6 °C.

1923 – listopad měl průměrně 3,9 °C.

1973 – listopad měl průměrnou teplotu 4,1 °C.

1513od 11. listopadu začala v Českých zemích velmi mrazivá zima tj. již na sv. Martina a trvala do konce ledna 1514. Vymrzly potoky a nikde nepracovaly vodní mlýny, v Praze zamrzalo i vodovodní potrubí a mnoho lidí tehdy umrzlo.

1763začátkem listopadu jsou zaznamenány v řadě českých kronik „silnémrazy, které ale netrvaly dlouho. Koncem měsíce se oteplilo tak, že dokonce pršelo.

1963 listopad tohoto roku byl neobvykle teplý, v Klementinu byla spočítána jeho průměrná teplota 8,6 °C. V porovnání s tím byl listopad např. v roce 1993 velmi chladný – průměrná teplota byla spočítána na 2,3 °C.

(Údaje o počasí jsou čerpány z knihy Jiřího Svobody, Zdeňka Vašků a Václava Cílka „Velká kniha o klimatu zemí Koruny české“ vydané v nakladatelství Regia v roce 2003.)

Dne 1. 11. 1873 bylo v Severním ledovém oceánu „objeveno” souostroví Země Františka Josefa – připlula k němu na průzkumné plachetnici Admiral Tegethoff expedice rakousko-uherských výzkumníků, které vedl geofyzik Carl Weyprecht (1838-1881) s kartografem Juliem Payerem (1841-1915), rodákem z Teplic. Důležitým členem posádky byl další Čech, pozdější kontraadmirál Gustav Brosch (1844-1924) z Chomutova. Ostrovům dali jméno rakouského císaře, ale protože to byla soukromá expedice, souostroví se nestalo součástí Rakouska-Uherska. Později zveřejnil norský kapitán Rønnbeck, že na ostrovy vstoupil už v roce 1865. Jelikož o tom nikde nenapsal, byl objev souostroví připsán rakousko-uherské expedici. V roce 1926 byly ostrovy připojeny k Sovětskému svazu, který zde zřídil geofyzikální laboratoř a meteorologickou stanici. Souostroví není trvale obydleno, tvoří je 192 ostrovů s celkovou plochou zhruba 16 134 km². Největším ostrovem je Jiřího země s rozlohou 2 741 km². Rozlohu větší než 1 000 km² mají ještě další 4 ostrovy. Nejvyšší bod souostroví s výškou 670 m n. m. je na ostrově Wilczekova země. Původní název souostroví Rusové nezměnili.

Dne 1. 11. 1903 v Berlíně zemřel 85letý Christian Matthias Theodor Mommsen, německý historik, právník a také politik, který působil jako univerzitní profesor v Lipsku, Curychu, Vratislavi a v Berlíně, nositel Nobelovy ceny za literaturu v roce 1902. Roku 1897 Mommsen ostře vystoupil proti českým národním a státoprávním snahám. Ve svém spise „Poslání Němcům v Rakousku” obvinil Čechy z rozbíjení jednoty německého národa, psal, že proto musí být proti nim použito násilí. Kromě toho postavil Čechy a Poláky na okraj evropských kulturních dějin a nazval je „apoštoly barbarství“. Jeho nejznámějším dílem jsou 3dílné Římské dějiny, které vyšly v letech 1854-1856. Popsal v nich dějiny Římské říše od začátku Římské republiky po vládu Gaia Julia Caesara, jehož byl Mommsen velkým obdivovatelem.

Dne 1. 11. 1963 byl oficiálně uveden do provozu radioteleskop Arecibo při severním okraji ostrova Portoriko (ostrov je územím USA) v Karibském moři. Nechalo ho postavit ministerstvo obrany USA, ale nakonec se ho „ujali” astronomové. Bylo to pevné sférické „zrcadlo“ o průměru 304 m, které tvořilo 40 tisíc kusů hliníkových panelů; umístěné bylo v údolí a nad ním byl zavěšený pohyblivý „přijímač“. Tento fantastický radioteleskop fungoval půl století, byl i zdrojem dat projektu SETI (hledání mimozemských civilizací). Také se uplatnil ve filmové tvorbě, mj. v bondovce Zlaté oko. Provozovala ho Cornellova univerzita ze státu New York. Osudný mu byl rok 2017, kdy byl poničen hurikánem Maria, který narušil konstrukci radioteleskopu. Zkáza byla dokonána v roce 2020, kdy se z více než stometrové výšky do „zrcadla”, zhroutila zavěšená plošina s „přijímačem”. Tím pádem došlo k úplnému zničení tohoto unikátního zařízení. Radioteleskop přitom za pět desetiletí své existence vydržel řádění řady hurikánů i zemětřesení a působení tropické vlhkosti.

Dne 1. 11. 1993 vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva – Smlouva o Evropské unii, ve kterou se prakticky proměnilo Evropské hospodářské společenství, fungující od roku 1958. Maastrichtská smlouva byla podepsána 12 státy západní Evropy (Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Irsko, Portugalsko, Španělsko a Velká Británie) v únoru 1992, institucionálně v ní byl ukotven (místo EHS) název Evropská unie – zkratkou EU. Novodobá idea spojení národů Evropy vznikla údajně už za druhé světové války – za Atlantikem a byla financována CIA, tedy USA. Jejich cílem ale nebylo to, co chtěl třeba už český král Jiří Poděbradský (1420-1471) – vytvořit mírový, přesněji řečeno obranný, spolek nezávislých evropských států. Cílem těch, co dnes stojí za původně dobrou myšlenkou, je odstranit kulturní a duchovní identitu národů Evropy a nastolit uniformitu s vládou privilegované skupiny lidí za pomoci ochotných slouhů. K tomu potřebují zavést i společnou měnu – nejprve euro, mezistupeň ke společné evropsko-americké měně, která pak bude digitalizována. USA chtějí EU ke svému prospěchu, ujišťují však, že je to ku prospěchu obyvatel Evropy… Česká republika vstoupila do EU roku 2004, ale např. Norsko už dvakrát odmítlo do EU vstoupit.

Dne 3. 11. 1903 vznikla ve Střední Americe Panamská republika – vyhlásila nezávislost! Překvapivým, nekrvavým pučem se tento kus země odtrhl od Kolumbie, které byl do té doby nedílnou součástí. Za odtržením Panamy, kde Francie od roku 1880 budovala průplav mezi Atlantikem a Pacifikem, nestál nikdo jiný než USA. Američané už v roce 1902 odkoupili od neúspěšných Francouzů dosud vybudovanou část průplavu včetně strojů, co zůstaly na stavbě. Panamu jako nový stát USA okamžitě uznaly a za to obdržely všechna požadovaná práva týkající se budovaného průplavu. Ten dostavěly, byl otevřen roku 1914, ale do plného provozu byl průplav uveden až po první světové válce v roce 1920. Do konce roku 1995 byly samotný průplav a šestimílový (cca 10 km) pás území na obou jeho březích výsostným územím Spojených států amerických. Pak bylo čtyři roky přechodné období, během něhož byl průplav s pásmem kolem něj postupně předáván pod „svrchovanost” Panamy. Od roku 2000 je průplav formálně otevřen pro lodě plující pod vlajkami všech států světa. Spojené státy si však smluvně zajistily právo „obrany neutrality průplavu” svými ozbrojenými silami.

Dne 3. 11. 1993 v Moskvě, ve věku 97 let, zemřel Lev Sergejevič Těrmen, ruský fyzik, vynálezce a hudebník. Proslul zejména jako autor bezdotykového hudebního nástroje – thereminu, monofonního hudebního nástroje, který původně nazval etherphone. Od roku 1920 ho předváděl v Sovětském svazu a dalších evropských zemích. V roce 1928 odjel do USA, kde se věnoval vývoji dalších elektronických hudebních nástrojů i jiných přístrojů a dle některých zdrojů i vyzvědačské činnosti. V roce 1938 se vrátil do Sovětského svazu a krátce poté byl zatčen, uvězněn a obviněn z účasti na vraždě Kirova. Na krátký čas se ocitl v gulagu na Kolymě, ale v roce 1940 si jej vyžádal letecký konstruktér A. N. Tupolev, působící v té době v Omsku. Tam Těrmen vyvinul odposlechové zařízení Buran, tajně prý pak nainstalované na velvyslanectví USA v Moskvě.

Dne 6. 11. 1893 zemřel v Petrohradě na choleru Petr Iljič Čajkovskij, ruský hudební skladatel a dirigent. Bylo mu jen 53 let. Byl to jeden z nejlepších a nejoblíbenějších hudebních skladatelů na světě, který rád ve svém díle spojoval prvky ruské lidové hudby s evropskou vážnou hudbou. Nejznámějšími a nejčastěji stále hranými jeho díly jsou: opera Evžen Oněgin, balet Labutí jezero a Koncert pro klavír a orchestr b-moll. Petr ljič Čajkovskij se třemi sestrami vyrůstali v bohaté rodině, proto nebyl problém, aby měli doma klavír. U chlapce se velmi brzo projevil neobyčejný hudební talent, výborný sluch a hudební paměť, ale rodiče chtěli, aby studoval práva. Tak se Petr Iljič do 23 let s hudbou setkával jen sporadicky. Až na konci studií práv pochopil, že hudba je jeho životním údělem a začal studovat na konzervatoři. Prvním ze skladatelů, kteří Čajkovského ovlivnili, byl tehdy ještě nedoceněný Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Po studiích se Čajkovskij stal učitelem na nově otevřené konzervatoři v Moskvě. V tíživé finanční situaci mu pomáhala mecenáška Naděžda von Meck (1831-1894), díky níž se mohl Petr věnovat jen hudbě. V polovině 80. let 19. století si Petr koupil malé sídlo v Klinu nedaleko Moskvy, kde později vzniklo jeho muzeum. Čajkovskij měl kontakty i s pražskou hudební scénou a přátelil se s Antonínem Dvořákem (1841-1904), kterého v roce 1890 pozval koncertovat do Moskvy a do Petrohradu. Při své první návštěvě Prahy v roce 1888 dirigoval Čajkovskij vůbec první provedení Oněgina mimo Rusko, a byl přijat s velikými ovacemi. Do té doby Čajkovského v Praze veřejnost téměř neznala, ale Češi si ho hned zamilovali. Také první premiéra Pikové dámy mimo Rusko byla zinscenována v pražském Národním divadle.

Dne 7. 11. 2013 zemřel 84letý Manfred Rommel, německý právník,  politik CDU a bývalý primátor Stuttgartu v letech 1974-1996, jeden z nejpopulárnějších politiků CDU. Rommel se narodil ve Stuttgartu, jako jediný syn polního maršála Erwina Rommela (1891-1944). Ve 14 letech vstoupil do Luftwaffe a sloužil u protiletecké baterie. Poté, co byl jeho otec přinucen spáchat sebevraždu (po atentátu na Hitlera), nechal se Manfred zajmout francouzskou armádou.

Dne 8. 11. 1923 večer v Mnichově vypukl tzv. Pivní puč – Adolf Hitler se pokusil o převzetí moci v Německu, ale státní převrat se mu tehdy nepovedl, pokus byl druhý den zmařen. Jeho strana NSDAP byla pak rozpuštěna. Hitler byl zatčen dva dny po krachu akce a postaven před soud. Odsouzen byl na 5 let vězení, ale odseděl si necelých 9 měsíců. Údajně za pomoci Rudolfa Hesse ve vězení sepsal Mein Kampf.

Dne 8. 11. 1953 v Paříži zemřel 83letý Ivan Alexejevič Bunin, ruský prozaik, básník a překladatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu v roce 1933. Bunin byl potomek starého zchudlého šlechtického rodu, neměl finance na studia, proto se po gymnáziu věnoval novinařině a později pracoval jako knihovník. Hodně cestoval, navštívil Egypt, Palestinu, Indii, Cejlon, Turecko i Řecko. Nejvíce ho zaujala Indie – její učení taoismu a budhismu. Roku 1909 byl jmenován členem Ruské akademie věd. K bolševickému převratu se Bunin postavil odmítavě. Raději zvolil útěk na Krym, kde se připojil k bělogvardějské armádě generála Wrangela. Později uprchl do Francie, kde zůstal do konce svého života. Ve svých dílech Bunin zachytil ztracený život Ruska. Psal ve stylu impresionismu, jeho vyprávění připomíná Tolstého, Turgeněva či Gončarova. Jeho knihy začaly být v Sovětském svazu vydávány až řadu let po jeho smrti.

Dne 9. 11. 1953 – až osm let po druhé světové válce – získala Kambodža plnou nezávislost na Francii a stala se konstituční monarchií. Ta byla ale podivnou politickou směsicí, kterou její král Sihanuk (1922-2012) nazýval „buddhistický socialismus“. Po zničující krvavé éře „Rudých Khmerů” (zhruba 1970 až 1980) se ale situace v Kambodži zklidnila až po roce 1991. Od 14. října 2004 je kambodžským králem Sihanukův syn Norodom Sihamoni (*1953), jediný král na světě, který mluví (stále) plynně česky, neboť v letech 1962 až 1975 žil v Praze. Na Akademii múzických umění vystudoval tanec, hudbu a divadlo. V ČR byl Sihamoni naposledy v březnu 2010.

Dne 10. 11. 1903 získala Američanka  Mary Andersonová (1866-1953) patent na stěrač – na pohyblivé rameno s gumovou stěrkou, které se ovládalo pákou zevnitř a stíralo přední okénko auta. První stěrač, který dobře fungoval, byl na světě, ale automobilky zprvu nejevily o vynález zájem. Výrobci byli přesvědčeni, že by stěrače šoféry při jízdě rušily.

Dne 11. 11. 1973 zemřel 63letý Ilja Bart, (vlastním jménem Julius Bartošek) původně právník, autor společensky angažované lyriky, z vlny tzv. nové proletářské poezie a překladatel ruské a španělské poezie 20. století. V letech 1934 a 1935 pobýval jako stipendista a překladatel v Sovětském svazu, v roce 1936 byl reportérem ve Francii. Po vypuknutí občanské války ve Španělsku vstoupil jako dobrovolník do republikánské armády a bojoval na frontě. Později se stal válečným dopisovatelem Rudého práva, Haló novin a Tvorby.

Dne 12. 11. 1893 zemřel 80letý Alexander Bach, rakouský právník a politik. V bouřlivém roce 1848 byl ministrem spravedlnosti a od roku 1851 ministrem vnitra; tehdy se zasadil o reformu monarchie v moderně fungující, ale absolutisticky vedený stát. Roku 1859 byl odvolán a poslán jako velvyslanec do Vatikánu. Bach byl nejvíce nenáviděný habsburský ministr, on však jen plnil nařízení panovníka Františka Josefa I. a údajně především ministerského předsedy Schwarzenberga. Pod Bachovým dohledem byly i základní a střední školy, kde povolil pouze katolickou církev. Bach také vydal příkaz k internaci K. H. Borovského (1821-1856) do Brixenu, ač prý ho nejdřív toleroval až podporoval. Zajímavé je, že Bach údajně stál proti sjednocujícím snahám Němců, nechtěl, aby se Rakušané s Němci spojovali. Z jeho éry prý u nás pochází varování: „Dej si bacha!“, které je dodnes používáno.

Dne 12. 11. 1933 ve skotském jezeře Loch Ness byl poprvé vyfotografován údajný netvor – lochnesská příšera. Fotografii udělal místní občan když šel kolem jezera, ale z několika snímků se mu „povedl“ jen jeden. Ten je neostrý a může na něm být cokoliv. Někdo v něm viděl tvora s tlustým tělem a dlouhým ocasem. Že nějaký netvor v jezeře žije vyprávěla prastará legenda, kterou zjara 1933 oživila pracovnice hotelu na břehu jezera. Ta tvrdila, že netvora zahlédla a její „objev“ byl publikován v tisku. Článek vyvolal velký zájem, k jezeru začali přijíždět pozorovatelé a řada jich prohlašovala, že netvora zahlédli. Jezero Loch Ness má délku cca 35 km, 1,5 km šířku a hloubku až 300 m, celý rok má jeho voda stálou teplotu (kolem 5 ˚C) tzn., že nezamrzá. Bahnité dno a kalná voda by mohly být ideální pro takového tvora. Stejně jako záhadologům, nedala příšera spát ani vědcům. Na břehy jezera umístili filmové kamery s nočním viděním, Japonci miniponorkou prohledávali vody jezera, dva roky (2002-2003) jezero monitorovala televize BBC a pod. Nikdo ale nepřinesl jasný důkaz existence příšery, ani ji nevyloučil. V srpnu 2023 probíhalo další pátrání po Lochnesce, které ale zase nepřineslo nic průkazného.

Dne 12. 11. 1833 – v noci na 13. 11. překvapil severovýchodní pobřeží USA velmi intenzivní meteorický „déšť“. Bylo odhadnuto přes 46 tisíc(!) meteorů za hodinu. Po „dešti“ létavic nastal o meteory vědecký zájem a to vedlo k prvním formulacím teorie o jejich původu. Tyto meteory patřily k roji Leonid a pochází z částí komety Tempel-Tuttle. Jejich maximum nastává obvykle kolem 17. a 18. listopadu, jsou to nejrychlejší “padající hvězdy”. Roj má cyklický nárůst aktivity přibližně po 33 letech, což je doba oběhu mateřské komety kolem Slunce. V tomto roce – 2023 – Měsíc nebude v noci při pozorování „překážet”, jeho úzký srpek bude na obloze většinou ve dne, ale velký počet meteorů letos není očekáván.

Dne 14. 11. 1263 zemřel 43letý Alexandr Něvský, novgorodský kníže, vojevůdce, jeden z velkých panovníků Ruska. Když Alexandr nastoupil na knížecí stolec, Rusko ohrožovali Švédové a livonská větev řádu německých rytířů. Švédy v roce 1240 Alexandr porazil u ústí Něvy a proto získal čestné příjmení „Něvský“. Alexandr po vítězství nad Švédy měl v Novgorodě spory s tamějšími bojary a proto město opustil. Novgorodští ho ale brzy povolali zpět, protože na ně zaútočili němečtí rytíři z Livonska. Toto křižácké vojsko, které se usadilo severně od Čudského jezera porazil Alexandr v roce 1242 a zamezil jim tak proniknout na východ. Část novgorodských bojarů se pak ale chtěla s rytíři spojit proti Tatarům, kteří okupovali některá ruská knížectví. Alexandr ale odmítl jít proti Tatarům. Byl přesvědčen, že tatarská nadvláda je jen dočasnou záležitostí, zatímco spojenectví s řádem rytířů mohlo vést k podřízení Ruska Římu a v tom viděl pro Rusko velké nebezpečí. Po náboženské stránce byli totiž Tataři, na rozdíl od římských katolíků, velmi tolerantní.

Dne 15. 11. 1913 zemřel ve věku 81 let Antonín Frič, jeden z nejvýznamnějších českých badatelů a popularizátorů přírodních věd, kustod mineralogických a paleontologických sbírek Zemského muzea v Praze, profesor Karlovy Univerzity a pokračovatel moderních vědeckých metod J. E. Purkyněho. Předností Fričovy výzkumné činnosti bylo, že většinu svých výzkumů a pozorování konal přímo na přírodních lokalitách. K tomu účelu si sestrojil přenosnou pracovnu/stanici. Mimořádnou pozornost věnoval biologii a hospodářskému významu lososa. Napsal metodické návody k umělému chovu lososů a sivenů a přehlednou studii o rybářství v českých řekách. Kromě toho se věnoval i geologii, paleontologii a ornitologii. Fričova kniha Malá geologie bývala základním studijním materiálem pro studenty geologie i amatéry. V letech 1854 až 1871 vydal dílo Evropské ptactvo, v kterém popsal 451 druhů ptáků a které je dodnes citované. Ve své funkci kustoda sbírek Zemského muzea se zasloužil mj. o získání proslulé sbírky Joachima Barranda pro paleontologické oddělení.

Dne 15. 11. 1983 byla za „pomoci” Turecka ustavena Severokyperská turecká republika, státní útvar v severní části ostrova Kypru, uznaný zatím jen Tureckem. Ve střední a jihozápadní části Kypru je mezinárodně uznaná, etnicky převážně řecká, Kyperská republika. Přitom v roce 2004 byl přijat do EU Kypr jako celek (!), ačkoli legislativa EU je v severním Kypru „pozastavena” až do konečného vyřešení kyperského problému. Sjednocení ostrova je zatím v nedohlednu. Turci na Kypru podpořili sjednocení ostrova, o kterém proběhlo referendum těsně před vstupem Kypru do EU, ale proti sjednocení byli kyperští Řekové. Severokyperská turecká republika dnes tvoří asi 37 % rozlohy ostrova a má necelých 300 000 obyvatel, má i svého prezidenta a platí se tam tureckou lirou. Kyperská republika má 1,2 milionu obyvatel, prezidenta má svého a roku 2008 přijala euro. Národy dělí tzv. zelená linie.

Dne 15. 11. 2003 zemřel necelé dva týdny před svými 77. narozeninami Jiří Vala, herec, který ve své době byl typem mužného hrdiny. V divadle hrál už za války, načas zakotvil v Armádním uměleckém souboru. Svá nejlepší léta, jak sám říkával, strávil na Vinohradech a teprve od roku 1971 se stal tváří Činohry Národního divadla. Později také učil na konzervatoři. Kromě filmu a televize spolupracoval také s rozhlasem a dabingem. Jiří se líbil nejen divačkám, ale i kolegyním. Zamilovala se do něj např. Jiřina Jirásková a přebrala ho Jiřině Švorcové, pak prožil také vztah s Consuelou Morávkovou. Oženil se téměř v padesáti letech.

Dne 16. 11. 1893 vznikl pražský sportovní klub Sparta. Byl založen jako Athletic Club Královské Vinohrady, ale byl to hlavně klub českého fotbalu. Někde je uváděno datum ustavení klubu 17. 12. 1893. Jméno „Sparta“ mu do názvu přidali jeho členové o rok později. Historie fotbalové Sparty Praha začala vlastně už v roce 1891, kdy několik nadšenců založilo na pražských Maninách sportovní klub se jménem AC Praha. Po dvou letech činnosti se klub rozhádal a odešla z něj skupina, v jejímž čele byli tři bratři Malečkové. Právě tato skupina založila koncem roku 1893 Athletic Club Královské Vinohrady. Královské Vinohrady byly tehdy samostatné bohaté město, ale nový stadion sportovním nadšencům nepostavily. Proto roku 1905 klub přesídlil do Prahy, kde získal pozemky na Letné a tam má své ústřední sídlo dosud. Už roku 1892 vznikl v Praze další sportovní klub, v němž byli převážně vysokoškoláci, a z něj vznikl v roce 1895 konkurent Sparty – SK Slavia.

Dne 17. 11. 3 – podle křesťanského theologa Klementa z Alexandrie (155-220) se ten den narodil Ježíš Kristus.

Dne 18. 11. 1883, po požáru v srpnu 1881, bylo otevřeno Národní divadlo v Praze. Dva roky trvaly práce na obnově jeho poničených částí, dva roky trvalo než na jeho jevišti mohly zaznít zvuky slavné Smetanovy opery Libuše. Pak divadlo fungovalo až do roku 1977, kdy bylo na několik let uzavřeno kvůli jeho rekonstrukci.

Dne  18. 11. 1983 – po šesti letech rekonstrukcí bylo Národní divadlo v Praze znovu otevřeno, opět to byla Smetanova Libuše, která zazněla z jeviště, stejně jako před sto lety.

Dne 20. 11. 1873 prvně zasedla rada maďarské metropole na Dunaji – oficiálně vznikla Budapešť. Od 1. ledna 1873 byla do jednoho správního celku výnosem rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. sloučena tři do té doby samostatná města – Pešť, Starý Budín a Budín. Budapešť se rozkládá na obou březích Dunaje a každá část má odlišný krajinný ráz. Levobřežní část zvaná Pešť je rovina s výškou kolem 100 m n. m. Pravý břeh je tvořen Budínskými vrchy, jejichž výška dosahuje 527 m n. m. Tam stojí mj. budínský královský hrad. Budapešť má rozlohu 525 km2, žije zde 1,7 milionu obyvatel (2022).

Dne 20. 11. 2013 ve věku 76 let zemřel Pavel Bobek, zpěvák, vystudovaný inženýr architekt. V letech 1963-1965 byl zpěvákem skupiny Olympic, od roku 1966 vystupoval nejčastěji s Country Beatem Jiřího Brabce. S ním se roku 1967 stal stálým členem divadla Semafor, v němž působil až do roku 1990.

Dne 21. 11. 1903 byl založen Svaz českých lyžařů. Ačkoliv za tradiční země spojené s lyžováním jsou považovány Norsko, Švýcarsko, Švédsko a Finsko, přesto byl úplně první svaz lyžařů založen v hospůdce Ráj v Jablonci nad Jizerou. Zakládajícími kluby byly České Ski kluby: Praha, Český Krkonošský spolek Jilemnice a klub z Vysoké nad Jizerou. Předsedou nově vzniklého svazu byl zvolen krkonošský učitel Jan Buchar, kterého později vystřídal Josef Rössler-Ořovský. Díky svému prvenství stáli Češi také u zrodu (1910) Mezinárodní lyžařské komise. Pak v roce 1924 právě z iniciativy Rösslera-Ořovského spatřila v Chamonix světlo světa současná FIS – Mezinárodní lyžařská federace.

Dne 21. 11. 2013 v noci začaly na Ukrajině v ulicích velkých měst demonstrace proti vládě proruského prezidenta Viktora Janukoviče, která pozastavila asociační dohodu s EU. Největší byly v Kyjevě na náměstí Nezávislosti, kterému se říká Majdan, což dalo protestům název. Do konce listopadu se protesty jen stupňovaly…

Dne 22. 11. 1963 v texaském hlavním městě Dallasu byl zavražděn John Fitzgerald Kennedy, 35. prezident (za Demokratickou stranu) Spojených států amerických. Bylo mu 46 let a nejen americká veřejnost ho považuje za nejlepšího a nejoblíbenějšího prezidenta USA. Narodil se v bohaté rodině s irskými kořeny, byl druhý nejstarší z devíti dětí. Ve druhé světové válce John bojoval v Tichomoří proti Japoncům, po válce pracoval krátký čas jako novinář. Brzy se začal věnovat politice, už v roce 1947 se stal kongresmanem a v roce 1953 senátorem. 20. ledna 1961 byl zvolen prezidentem. O rok později se dohodl na stažení sovětských raket středního doletu z Kuby se Sergejem Chruščovem a zažehnali tak tzv. karibskou krizi. Válku ve Vietnamu (1955-1975) ale Kennedy zastavit nedokázal. V Dallasu byl JFK, jak se jeho jméno zkracovalo, se svojí manželkou Jacqueline na návštěvě, jeli v otevřeném autě, když ve 12,30 hod. místního času byl prezident zasažen střelami z pušky a ve 13,00 hod. byl prohlášen za mrtvého. Vrahem byl prohlášen Lee Harvey Oswald (1939-1963); střílet měl z okna budovy, v níž se nacházel sklad učebnic. Byl zatčen zhruba hodinu a půl po atentátu pro vraždu policisty a ještě týž den ho obvinili i z vraždy prezidenta. Oswald obě obvinění odmítal a tvrdil, že se stal obětním beránkem. Za další dva dny, když ho policisté převáželi do věznice, byl v přímém přenosu před kamerami televizních štábů zastřelen. Zastřelil ho majitel místního nočního klubu Jack Leon Ruby (1911-1967). Policie ho okamžitě zatkla a byl pak odsouzen na doživotí, proč Oswalda zastřelil, nikdy rozumně nevysvětlil. Bylo sice nařízeno nové vyšetřování, Ruby už se však dalšího soudu nedočkal, neboť v roce 1967 zemřel, prý na plicní embolii. Přestože byl Oswald označen za prezidentova vraha, stále je kolem smrti JFK řada nejasností, až podivností. Kdo opravdu stál za vraždou prezidenta Kennedyho, prozrazeno dosud nebylo. Z dětí Johna a Jacqueline Kennedyových žije dcera Caroline (*1957), právnička, diplomatka, je vdaná, má 3 děti.

Dne 22. 11. 1963 zemřel 69letý Aldous Huxley, anglický spisovatel, který druhou polovinu života prožil v USA. Nejvíc se proslavil svými romány, ale psal též poezii, cestopisy, filmové scénáře a pod. Huxley byl založením pacifista a humanista a zajímal se o parapsychologii a o mysticismus. K jeho nejznámějším dílům asi patří sci-fi román Brave New World (1932, prvně česky v roce 1933 s názvem Konec civilizace). Huxley tam popisuje společnost složenou z „vyšlechtěných” jedinců, kteří jsou rozděleni na kasty.

Dne 22. 11. 1963 zemřel týden před 65. narozeninami Clive Staples Lewis, anglický spisovatel a vysokoškolský pedagog s irskými kořeny, jeden z nejúspěšnějších autorů  britské historie. Velká část jeho vědecké práce se soustředila na pozdní středověk. Jeho ale nejznámějším dílem je sedmidílný cyklus fantasy příběhů původně pro děti – Letopisy Narnie, které si oblíbili i dospělí. Některá Lewisova díla byla zpracována jako divadelní nebo filmové adaptace, z nichž nejvýznamnější je filmové zpracování Lva, čarodějnice a skříně, které bylo uvedeno v roce 2005. Z dalších jeho děl dosáhly velkého úspěchu a celosvětové popularity např. Rady zkušeného ďábla, které byly přeloženy do řady jazyků (včetně češtiny). Lewis přednášel v letech 1925 až 1954 na Magdalene College v Oxfordu a později se stal prvním profesorem středověké a renesanční literatury na univerzitě v Cambridgi.

Dne 23. 11. 2003 gruzínský prezident Eduard Ambrosis Ševarnadze (1928-2014, v letech 1985 až 1990 ministr zahraničních věcí SSSR) rezignoval na svoji funkci po protestech proti volbám, konaným 2. listopadu 2003. Volby byly „mezinárodními” pozorovateli označeny za zfalšované. Jejich výsledek vyvolal v Gruzii nepokoje a ty přerostly v masové demonstrace v Tbilisi i v dalších městech; byla to jedna z tzv. barevných revolucí, které podporovaly USA. Po Ševarnadzem se v Gruzii stal prezidentem Michail Saakašvili (*1967).

Dne 26. 11. 1943 zemřela v Londýně 78letá Winnaretta Singerová, kněžna de Polignac, francouzsko-židovská mecenáška umění a filantropka, dědička jmění firmy na šicí stroje Singer. Financovala celou řadu prospěšných aktivit, zejména hudební salon a četné projekty v oblasti veřejného zdraví v Paříži, kde většinu svého života pobývala. Singerová postupně uzavřela dvě manželství, která však byla jen „na oko”, přitom otevřeně udržovala  vztahy se ženami.

Dne 27. 11. 1953 zemřel 65letý Eugene O´Neil, americký spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu v roce 1936. O´Neil patří k vrcholným představitelům nejenom americké, ale i světové dramatické literatury. Jeho hry se hrají po celém světě. Dvě z nich, Cesta dlouhým dnem do noci a Měsíc pro smolaře, jsou autobiografické,  proto chtěl, aby byly uvedeny až 25 let po jeho smrti. Přání mu ale jeho třetí žena nesplnila, dostaly se na jeviště již několik let po autorově smrti. O´Neillova dcera z druhého manželství, Oona (1925-1991), byla čtvrtou manželkou komika Charlese Chaplina (1889-1977), z tohoto manželství pochází herečka Geraldine Chaplinová (*1944).

Dne 28. 11. 1943druhá světová válka: v íránském hlavním městě Teheránu začala Teheránská konference – první setkání hlavních představitelů SSSR, USA, a Velké Británie během války – Stalina, Roosevelta a Churchilla. Hlavním výsledkem konference, která trvala čtyři dny, byl závazek západních spojenců otevřít ve Francii druhou frontu proti Německu. Bylo také nastíněno poválečné uspořádání Evropy, zejména otázka Polska.

Dne 29. 11. 1863 zemřel v 70 letech Johann Franz baron Kempen, pardubický rodák, rakouský generál, první velitel rakouského četnictva, o jehož založení se zasloužil. Po studiu na vojenské akademii vstoupil roku 1809 do armády. Roku 1813 byl povýšen na nadporučíka a o dva roky později byl přidělen ke generálnímu štábu. Ve třicátých a čtyřicátých letech se zasloužil o zavedení nových forem vojenského výcviku. Postupně stoupal po žebříčku hodností a v padesáti letech se stal generálmajorem. Obrat v jeho kariéře nastal v září 1849, kdy byl jmenován generálním inspektorem četnictva. Z vojenského velitele se stal mocným politikem, řídícím i aparát tajné policie. Od roku 1850 byl také ve funkci vojenského guvernéra Vídně a později se stal tajným radou. Mohl zasahovat do politického dění a stal se spolu s ministrem vnitra Alexandrem Bachem hlavním strůjcem neoabsolutismu.

(Informace k jednotlivým heslům jsou čerpány hlavně z Wikipedie a porovnávány a korigovány s údaji v řadě dalších pramenů.)

 

Výročí některých událostí týkajících se Sedlecka a Prčicka:

1803 – 3. 11., už podruhé v tomto roce, bylo prodáno mitrovické panství s barokním zámkem v Přestavlkách, tentokrát ho koupil Karel hrabě Rey, který se přistěhoval z Francie. Předchozí majitel, žatecký obchodník Jiří Pavel Klinger, ho vlastnil jen od února t. r. Proč se Klingerovi zde nelíbilo a panství tak rychle prodal, dobové prameny neuvádějí.

 

1913 – 28. 11. zemřel v Praze Karel Čech, operní pěvec, prčický rodák. Bylo mu 69 let. Původně se jmenoval Tausík. Patřil k významným českým pěvcům, kteří pozvedli úroveň českého operního umění. Vytvořil důležité role v premiérách všech Smetanových oper. Často působil na koncertech na venkově, kde zpíval především národní písně. 1890 ukončil pro nemoc svou činnost v Národním divadle. Poté vyučoval zpěv a stal se ředitelem kůru v kostele sv. Ludmily na Vinohradech.

Jeden myslel na “Marie Kovalová: Listopadová výročí

  • 2. 11. 2023 (9:34)
    Trvalý odkaz

    Doplnění výročí: Kolem začátku listopadu začínal KELTSKÝ NOVÝ ROK. Byl oslavován jako hlavní keltský svátek a nazývali ho SAMAIN. Byla to hranice mezi teplým a zimním obdobím. Křesťanští teologové tento svátek, jako řadu jiných ze starých časů, nahradili uctíváním “Všech svatých” a “Dušičkami”, aby prostý lid zapomněl na „pohanské” zvyky. V anglosaských zemích slavili ten čas jako Halloween – tak se zkrátilo All Hallows’ Eve. Po listopadu 1989 je haloween a jeho zvyky, jako mnoho jiného od Anglosasů, horlivě propagováno i u nás.

Komentáře nejsou povoleny.