David Bohbot: Občanská válkav Evropě je nevyhnutelná

Před rokem jsem varoval před zhoršením bezpečnostní situace po skončení pandemie. Události v Jeruzalémě tato varování potvrzují. Izrael jako první země světa překonal pandemii a vrací se k normálnímu životu. Narazil ale na frustraci muslimského obyvatelstva, na důsledky poklesu jeho životní úrovně v důsledku nastupující ekonomické recese a také na tradiční tendenci Palestinců vybít si svou zlobu na předpokládaném zdroji všech problémů – na Izraelcích a izraelské vládě. Hamas tuto zlobu mladých muslimů vnímá a umí ji zneužít, stejně jako umí zneužít citlivou dobu ramadánu k jejímu rozdmýchání.

Dnes opakuji svou předpověď a říkám, že nepokoje brzy přijdou i k nám do Evropy. Problémy v Izraeli jsou hlubší než v Evropě, ale hlavně v její západní části se už dost přibližují těm izraelským. Východ Evropy je na tom sice zatím podstatně lépe, ale trend je jasný. Řetězová reakce už začala a nepokoje se budou šířit dál.

Vím, že občanská válka je nevyhnutelná a je jenom otázkou času. Jestli k tomu dojde jen v západní Evropě, nebo se rozšíří i k nám, je jenom na nás.

Vzpomínám si, že před 17 lety jsem během přednášky poprvé otevřeně řekl, že v Evropě může vzniknout občanské válka mezi muslimy a nemuslimským obyvatelstvem. Pamatuji si, jak na mě útočili, že jsem si něco takového dovolil říct. Nerad jsem to říkal, nemělo to rasistický podtext, ale přišlo mi to reálné. Dnes bych to řekl jinak. Už se neobávám, ale vím. Vím, že občanská válka je nevyhnutelná a je jenom otázkou času. Jestli k tomu dojde jen v západní Evropě, nebo se rozšíří i k nám, je jenom na nás. Musíme se ale připravit. Strategii mám hotovou, připravil jsem i konkrétní kroky, ale zatím jsem nedostal prostor k ljejí realizaci. Ale udělám vše, abych to změnil!