Poptávka po ženské sexualitě klesá, a ženy jsou tudíž nuceny snižovat ceny

Sdružení bílých heterosexuálních mužů a jejich obdivovatelek. Takový název nese sdružení založené sociologem Petrem Hamplem a chce zesměšňovat ideologii práva menšin. „V minulosti snad mohla být tolerována. Ale dnes se z nich vyvinula nebezpečná totalitní ideologie, jejíž stoupenci otevřeně volají po genocidě nekorektních etnik a ras,“ vysvětluje svůj postoj. Kromě toho vyzdvihují hrdost na to, že jsou bílí heterosexuálové a že v ženách vidí erotické bytosti. V rozhovoru také upozornil, že po vypuknutí kampaně MeToo stoupla mezi Američany nedůvěra vůči znásilněným.

„Kdyby aktivisté odhodili ideologickou zaslepenost, rozvinul by se před nimi úplně jiný obraz. Především by si museli připomenout, že strážkyní sexuální morálky je vždy žena, nikoliv muž. Je tomu tak po celé dějiny a v téměř všech známých civilizacích,“ uvádí se na webu Sdružení bílých heterosexuálních mužů a jejich obdivovatelek. Domníváte se, že by takový přístup fungoval i v dnešní době? Žena je přece jen fyzicky slabší stvoření vzhledem k obraně…

To je něco, na čem se shodují všichni nebo téměř všichni biologové a antropologové. Netýká se to jen lidí, ale všech primátů. Sexualita je primárně ženský zdroj. Muži se ucházejí o pozornost žen. Ženy se rozhodují, co komu poskytnou. Tak je tomu ve všech kulturách kromě islámu. Samozřejmě můžete namítnout, že některé ženy jsou velmi ošklivé, nebo že v určitém věku může mít žena vyšší sexuální apetit než muž, ale v zásadě to platí vždy a všude.

Sexualita je primárně ženský zdroj. Muži se ucházejí o pozornost žen. Ženy se rozhodují, co komu poskytnou.

Vychází to z toho, že ideální evoluční strategií muže je předat svou genetickou informaci co nejvíce ženám. Žena je na tom tak, že pokud otěhotní se špatným mužem, po dobu několika let nebude schopna to napravit tím, že by otěhotněla s někým kvalitnějším. Nejspíš to nebude schopná napravit už nikdy. V určitém smyslu jsme tedy všichni potomky mužů, kteří si nevybírali, a všichni jsme potomky žen, které si velmi pečlivě vybíraly.

Právě to bylo po tisíciletí tím motorem, který poháněl společnost dopředu. Muži se museli snažit. Pokud se nesnažili dost, tak jejich geny a jejich zvyklosti nebyly předány dalším generacím. A ve všech kulturách a civilizacích existují nějaká pravidla, která mužům brání, aby si brali ženy i proti jejich souhlasu.

Pokud by někdo chtěl zasahovat do oblasti tak složité jako sexualita, měl by spíš mladé muže povzbuzovat, aby se nezdráhali být do jisté míry dotěrní. A zároveň by měl mladé dívky povzbuzovat, aby umně vyvolávaly touhu, a přitom si pečlivě vybíraly. Tedy přesný opak toho, kam situaci posouvají dnešní profesionální aktivisté. Jako vždy: čeho se dotknou, to zničí nebo aspoň poškodí. Rozdíl proti multikulturalismu je jen v tom, že tentokrát v pozadí nečíhají davy islámských imigrantů, ale agresivní aktivisté,“ píše se tamtéž. Jak tento výrok vnímáte v souvislosti s kampaní MeToo?

Je to z článku, který jsem v reakci na tu ohavnou kampaň skutečně napsal. Skutečně jde o to, že se zadrhl ten základní biologicko-civilizační motor, kdy se muži museli snažit, pokud si chtěli takzvaně vrznout.

Naše dnešní situace je jiná v tom, že pro některé mladé muže je internetová pornografie natolik uspokojivá, že nepotřebují živou partnerku. Kromě toho jsme svědky exploze homosexuálního chování a kastrací nově označovaných jako změna pohlaví. A jsou i další důvody, proč mají menší zájem o ženy než jejich otcové a dědové. Po ženské sexualitě je tedy menší poptávka a ženy jsou nuceny snižovat cenu. Žádná už nemůže výměnou za sex požadovat manželství a celoživotní péči a věrnost. Naopak jsou nuceny sahat po stále agresivnějších marketingových metodách. Ochutnávky zdarma začínají být obvyklé až samozřejmé. A přibývá případů, kdy žena muže živí výměnou za to, že je ochoten s ní bydlet a sdílet lože. To bývalo nemyslitelné.

Kromě toho jsme svědky exploze homosexuálního chování a kastrací nově označovaných jako změna pohlaví.

Dá se to samozřejmě popisovat jako sexuální osvobození žen, ale je skutečností, že hlavními příjemci výhod jsou muži, nikoliv ženy. Když se muži nemusejí snažit, nepěstují fyzickou zdatnost a své charaktery, tím jejich mužnost dále klesá, tím se snižuje zájem… a celý kruh se uzavírá. Západní civilizace stojí před problémem, jak porouchaný motor znovu nahodit. Jak znovu vzbudit zájem. Naplnit v téhle situaci veřejný prostor propagandou, která muže odrazuje od aktivního svádění, to je vyloženě zločin. Ono není náhodou, že proti té se stavěly ženy mnohem aktivněji než muži.

Opravdu se proti tomu stavějí ženy?

Stačí připomenout třeba předsedkyni Unie rodinných advokátů Danielu Kovářovou, která opakovaně a naléhavě varovala, že kampaně typu MeToo zhoršují šance žen najít uspokojivého partnera. A která také připomněla, že žena musí být připravena zvládnout i nežádoucí pozornost. Paní docentka Janáčková říká totéž. Když jsem byl před časem na konferenci Právnické aspekty MeToo, nebyla mezi řečnicemi ani jedna, která by s tím hnutím vyjádřila sebemenší sympatie. A zkuste zajít do nejbližšího obchodu a zeptat se prodavačky, co si o tom myslí. Řekne vám naprosto přesně, že jde o aktivitu odkvétajících hvězd, které v mládí udělaly kariéru přes postel a po letech se snaží znovu vzbudit pozornost.

Takže nejde přece jen o ochranu žen, které by se stávaly obětí sexuálního násilí, jak je MeToo prezentováno?

To dokážeme říct naprosto přesně. Americká výzkumná agentura YouGov se ptala Američanů, co si myslí o obětech znásilnění. Stejné otázky položila v polovině roku 2017, tedy před vypuknutím MeToo, a rok později. Výsledky byly ohromující. Počet respondentů, kteří by oběti znásilnění nevěřili, stoupl téměř o polovinu. Jinými slovy, hnutí filmových hvězd a vysokých manažerek vedlo k tomu, že na skutečné oběti znásilnění je pohlíženo mnohem hůře.

Hnutí filmových hvězd a vysokých manažerek vedlo k tomu, že na skutečné oběti znásilnění je pohlíženo mnohem hůře.

Zdá se, že vaše sdružení nemá z MeToo vůbec radost.

Naopak! Jsme tu od toho, abychom si dělali legraci z hloupých a chamtivých aktivistek. MeToo je skvělý terč. Ale už se to podařilo překonat. Deník N vydal před pár týdny číslo o mužích, kteří si stěžují, že jsou traumatizováni, protože jim ženy v jejich okolí prý neustále dávají sexuální návrhy. Vyzpovídal se například europoslanec Tomáš Zdechovský. To si opravdu vychutnáme.

Na webu uvádíte jako jeden z důvodů, že se odmítáme stydět za to, že jste se nenarodili s černou barvou kůže ani nejste na kluky. Domníváte se, že současný přístup nějakým způsobem vnucuje stud za přirozené věci?

Samozřejmě! Elity zešílely a ničí svou vlastní civilizaci. Jak nedávno řekl Ladislav Jakl, zacházejí dál, než kam se odvážil zajít Adolf Hitler nebo ti nejbrutálnější komunisté. Berou lidem jejich přirozenou pohlavní identitu. Ale o tom bylo napsáno dost.

Kluci, kteří dnes vyrůstají, jsou často trestáni za klukovské chování. Už se nemluví o mužnosti, ale o toxické maskulinitě.

Kluci, kteří dnes vyrůstají, jsou často trestáni za klukovské chování. Už se nemluví o mužnosti, ale o toxické maskulinitě. Ubožáctví a zženštilost jsou nazývány alternativní maskulinitou. Týká se to v různé míře různých společenských vrstev. Kluci z dělnických a řemeslnických rodin jsou pořád vychováváni víceméně postaru. Rostou z nich normální chlapi. Ale platí za to tím, že jsou vyřazeni z možnosti ucházet se o vlivné funkce. Mocenská a finanční elita, kterou nazývám novou aristokracií, je naopak postižena maximálně. Nedávno si mi jedna vysoká manažerka stěžovala, že se jí nedaří narazit na životního partnera, protože v její vrstvě nejsou pořádní chlapi. Poradil jsem jí, ať si vybere partnera v truhlárně, že bude mužný dost. Ale zase by nesplňoval jiné požadavky.

Rovněž jste vyhlásili Den bílého muže, protože muži mají překonávat překážky, učit se houževnatosti a dobývat svět vlastními silami. Jaké jsou podle vás příčiny, že muži ztrácejí či přicházejí o tuto svoji roli?

Asi bych měl mluvit o výchově, vzorech a médiích. O matkách, které jsou panovačné a úzkostlivé zároveň. A o škole, která klukovské chování trestá. Ale o tom už bylo řečeno dost. V pozadí je ještě jedna záležitost. Po většinu dějin tomu bylo tak, že pokud chtěl někdo dosáhnout úspěchu, musel podat výkon, bojovat, podstupovat riziko a projevit i určitou míru bezohlednosti. To perfektně nahrává mužskému mozku. V dnešním světě bank, korporací, velkých redakcí, nadnárodních neziskovek a tak dále je klíčem k úspěchu schopnost intrikovat, přetvařovat se, vyvolávat správný dojem a vyhýbat se konfliktům. Tedy prostředí ideálně nastavené na ženské mozky a pro ty muže, kteří si dokážou osvojit určitou míru zženštilosti. Pro přímé chlapy tam není místo. Elity bez maskulinity pociťují panický strach ze všeho mužného. Stačí připomenout vystrašené reakce na předloňské vystoupení brněnských Slušných lidí. A podporují všechno, co proti mužnosti směřuje.

Ubožáctví a zženštilost jsou nazývány alternativní maskulinitou.

Uvádíte, že chcete zesměšňovat ideologii práva menšin. Proč? Původně přece šlo o potlačení rasismu a podobně. Jak je to tedy nyní?

V ideologii práv menšin nikdy nešlo o potlačení rasismu. Potlačení rasismu znamená, že pan Johnson je pro vás pan Johnson a vy ani nevíte, jakou má barvu kůže. Jakmile mluvíte o menšinách, pak to znamená, že lidi rozdělujete do skupin a posuzujete je podle toho, do které skupiny patří. Takže zjistíte, že pan Johnson je černoch, a přidělíte mu jiné zacházení. Práva menšin jsou neslučitelná s lidskými právy a s občanskými svobodami. V minulosti snad mohla být tolerována. Ale dnes se z nich vyvinula nebezpečná totalitní ideologie, jejíž stoupenci otevřeně volají po genocidě nekorektních etnik a ras.

Podle vás nemá smysl zastírat, že křesťanská civilizace je historicky spojena s bílou rasou, protože bílí muži vykonali obrovské dílo na poli vědy, techniky, medicíny, umění, náboženství, vojenství i morálky. Řekl jste také, že spolu se svými manželkami vybudovali nejlepší civilizaci v dějinách a dokázali ji ubránit. Máte na mysli Evropu? Spojené státy? Nebo kterou civilizaci konkrétně?

Máme na mysli celou západní civilizaci. Tedy ani islámskou, ani čínskou, ani africkou, ani indickou. To není nic proti ostatním, nechť si žijí po svém. Ale je důležité vidět, že až do průmyslové revoluce byl svět temným, nebezpečným, násilným a zoufalým místem. Historické studie ukazují, že většina lidí dokonce ani neměla citový život v dnešním slova smyslu – nemohli si to prostě dovolit. A to i v případě, že měli to ohromné štěstí, že nepřišel ani hladomor, ani morová epidemie, ani válka, ani nezešílel hradní pán.

Práva menšin jsou neslučitelná s lidskými právy a s občanskými svobodami.

Přechod k dnešnímu světu, kde je samozřejmostí, že je pro všechny dost potravin, kde existuje lékařská péče a kdy všichni lidé mají určitá práva, ten se nestal sám od sebe. Je za ním ohromná práce a ohromné oběti.

Ale se západem jsou spojeny také války a násilí.

To zcela nepochybně. Ale víte o nějaké jiné civilizaci, se kterou to spojeno není? Mimochodem, dějiny západu nejsou srovnatelně krvavé jako dějiny islámu. Snad jedině buddhisticko-hinduistická civilizace byla podstatně méně násilná. Ale zaplatila tím, že jejich kontakt s islámskou civilizací byl jedním velkým masakrem. Muslimové zabili přes 100 milionů buddhistů a hindů, a kdyby v 17. století nepřišli moderně vyzbrojení Angličané, byli by Indové zcela vyhubeni.

Domníváte se, že k takovému popírání dochází? Proč?

Protože dnes ve Spojených státech i evropských zemích vládnou lidé, kteří svou vlastní civilizaci nenávidí. To je výsledek nezvládnutého třídního konfliktu. Ti nahoře se snaží rozbít životní styl těch dole, vzít jim jejich rodiny, práci, morálku, náboženství, životní styl, tradice a sebeúctu. A jak píšu ve své poslední knize Cesta z nevolnictví, je obtížné takto útočit na podřízené masy a zároveň nezasáhnout sám sebe.

Kdyby v 17. století nepřišli moderně vyzbrojení Angličané, byli by Indové zcela vyhubeni.

V souvislosti s tím vznikla celá společenská vrstva darmošlapů, kteří neumějí nic užitečného, jsou nesmírně ambiciózní a všechen čas tráví bojem proti svým vlastním zemím, vlastním národům i vlastní civilizaci. Tato vrstva převládla na univerzitách, ve vedení politických stran, ve velkých médiích a má zásadní vliv na banky a korporace. Je nemyslitelné, že by v Číně někoho platili za to, že plive na čínské dějiny. Je nemyslitelné, že by v Turecku někoho platili za to, že plive na turecké dějiny. U nás je to ale naprostou samozřejmostí. Dokonce to došlo tak daleko, že lidé, kteří obhajují hodnoty a dějiny vlastní civilizace, jsou označováni za nebezpečné extréemisty a jsou terčem nejrůznějších útoků až po trestní stíhání.

Ukazují dějiny bílé muže jako budovatele nejlepších civilizací?

Podařilo se vymýtit hladomory? Podařilo se vymýtit masovou dětskou úmrtnost? Podařilo se dosáhnout takové technické úrovně, že už nikdo nemusí trpět hladem? Je naprosté většině obyvatel garantována aspoň základní úroveň občanských svobod? Je na západě normální, že můžete vyjít na ulici, aniž vás někdo přepadne nebo zabije? To je něco, co bylo po celé dějiny nemyslitelné. A k tomu stačí připomenout západní literaturu, hudbu, architekturu, umění. Tím nepopírám, že je dnes západ v naprosto zoufalém stavu, asi nejhorším za celé své dějiny.

Nepopírám, že je dnes západ v naprosto zoufalém stavu, asi nejhorším za celé své dějiny.

Jen pro zamyšlení. Dalo by se určitě diskutovat, zda je naše bílá civilizace „nejlepší“. Vím například z vlastní návštěvy východní a jižní Afriky ze států, kde lidé už netrpí hlady a kde nevládnou muslimové, že tamní černoši nepovažují bílou civilizaci za nejlepší především pro její nehumánní přístup k přírodě, popírání přirozených procesů a přílišnou honbu za penězi… co vy na to?

Ty africké státy, kde se daří dobře, jsou téměř výhradně křesťanské. Najdete v nich ze západní civilizace více než v západoevropských zemích, které se mezitím rychle mění v Orient. Nečteme o nich v novinách, protože tam neprobíhají války, masakry ani hladomory, a protože z těch států nepřicházejí migranti. Kdy jste naposledy slyšela třeba o Ugandě?

Nicméně souhlasím s tím, že západ by neměl svůj přístup nikomu nutit. Jestli se někde obejdou bez západní vědy, západní techniky a západní medicíny, proč ne. Zvláště když uvážíme, kolik zla působí třeba jen současné totalitní ideologie, které západ vyváží, nebo kolik zla působí v zemích třetího světa západní korporace a západní neziskovky. A napodobovat civilizaci, jejíž státníci platí nepřátelským bojovníkům za to, aby přijížděli do jejich měst a zabíjeli jejich obyvatele, to už je za všemi hranicemi imbecility.

Ptala se Zuzana Koulová

Publikováno 29. září 2020 na Parlamentních listech