Kdyby nedošlo k odsunu sudetských Němců, byl by stejně nastolen Gottwaldův režim?

Otázka týdne z 8. května 2020

Pokud by po válce došlo ke smíření a sudetští Němci byli po válce přijati jako nedílná součást ČSR. Bylo by v roce 1946 možné, aby stalinisté včele s Klementem Gottwaldem vyhráli volby a osnovali státní převrat?

S touto otázkou se setkáváme poměrně často. Což je logické, vzhledem k tomu, že minimálně tři parlamentní strany a řada neziskovek jsou úzce propojeny se sudetoněmeckým Landmanschaftem. A kdy spousta ničemů (to znamená běžných příslušníků politicko-intelektuálské třídy) si dokáže spočítat, jakou provizi by obnášelo případné odškodňování sudetských Němců.

Minimálně tři parlamentní strany a řada neziskovek jsou úzce propojeny se sudetoněmeckým Landmanschaftem.

Vždy je obtížné přemýšlet o alternativních dějinách. Nicméně u složitých problémů můžeme postupovat tak, že velký problém rozdělíme na několik menších problémů či faktorů.

Co tedy způsobilo, že komunisté převzali v roce 1946 moc?

  1. Totálně nezvládnutá krize ve 30. letech. Můžeme spekulovat o tom, že kdyby byl T.G. Masaryk ještě v kondici, prosadil by rázné státní zásahy včetně znárodňování. Jenže u moci byli jiní lidé a přednost dostala „stabilita“ (rozuměj stabilita z pohledu velkých vlastníků). Dopady na chudší vrstvy se v podstatě neřešily.  Lidé, kteří v únoru 1948 s rudými páskami na rukách obsazovali fabriky, to nebyla zfanatizovaná mládež. To byli lidé středního věku, kteří si krizi pamatovali a kteří byli odhodláni už nikdy nepřipustit její opakování.
  2. Vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem. Sovětský svaz byl obdivován napříč politickým spektrem a obdivován byl osobně Stalin. Přispělo k tomu, že Rudá armáda se na českých územích chovala kultivovaně, případy drancování velmi vzácné, a vztahy mezi rudoarmějci a místním obyvatelstvem přátelské. Na rozdíl od chování vítězů v Německu, kde obyvatelstvo dostávalo odplatu za krutosti páchané na sovětských územích. I když Rudá armáda prováděla jen nepatrný zlomek toho, co předtím německé jednotky, i tak to bylo strašné.
  3. Téměř veškerá československá inteligence už od meziválečného období podporovala sovětský komunismus.
  4. Ty politické strany a intelektuální skupiny, které byly po druhé světové válce aktivní, nepřišly s žádnou alternativní vizí. Všichni vyjadřovali obdiv je Stalinovi, všichni se hlásili k přátelství se Sovětským svazem, všichni horovali pro socialismus.
  5. Komunistická strana výborně organizovaná.
  6. A k tomu ještě aktivní přítomnost sovětských agentů od roku 1945.

Co z toho by neplatilo, kdyby tu zůstala německá menšina? Změnil by se zpětně charakter krize v 30. letech? Přestal by být Stalin obdivován? Byla by komunistická strana hůře organizovaná? Odešli by agenti NKVD?

Sovětský svaz byl obdivován napříč politickým spektrem a obdivován byl osobně Stalin.

S německou menšinou by to měli komunisté mnohem jednodušší. Už od května 1945 by bylo snadné ospravedlnit nejrůznější represe, a to i kdyby Wehrwolfové představovali jen naprosto nepatrnou skupinu. Nebo dokonce i kdyby je měli nahradit německy hovořící agenti. A Němci nejvíce zdiskreditovaní by se poválečným soudům vyhnuli spoluprací s NKVD.

Rozhodně není žádný důvod domnívat se, že existuje souvislost mezi odsunem a komunistickým převzetím moci.

Pokud budou Češi litovat údajného bezpráví vůči Němcům, bude snadnější bude dosáhnout gigantických majetkových přesunů…

Proč tedy někdo takové nesmysly šíří? Tím se vracíme na začátek článku. Pokud budou Češi litovat údajného bezpráví vůči Němcům, bude snadnější bude dosáhnout gigantických majetkových přesunů a tím více příležitostí bude pro různé kšeftíky. Tedy spíš pro různé obrovské kšefty. O nic jiného nejde.