Projev Viktora Orbána ke studentům policejní akademie

Je mi ctí pozdravit učitele a absolventy Policejní fakulty na Národní univerzitě veřejné služby.

Policejní kariéru nikdo nezačíná náhodou. Základní hodnoty a motivace, které vedou mladého člověka ke vstupu do služby své zemi, přicházejí nejprve z domova: dostává je od svých rodičů a prarodičů. Maďarsko bude existovat tak dlouho, dokud budou existovat maďarské rodiny, které vychovávají své děti ke službě vlasti. Proto bych chtěl zvláště pozdravit rodiče a prarodiče mladých lidí, kteří dnes skládají přísahu. Děkujeme vám, že jste pro Maďarsko vychovali tak odhodlané a statečné muže a ženy.

Maďarsko bude existovat tak dlouho, dokud budou existovat maďarské rodiny, které vychovávají své děti ke službě vlasti.

Milí mladí lidé,

Chystáte se vstoupit do služby své zemi. Bude to obtížný úkol, který bude vyžadovat celého člověka, a to jak po fyzické, tak po duchovní stránce. Člověk v ní nemůže ničeho dosáhnout s polovičním srdcem a polovičním duchem, stejně jako nelze polovičatě složit přísahu. Závazek sloužit vlasti mohou přijmout pouze silní a zralí lidé: lidé, kteří vědí, co znamená řád, čest a kamarádství a jak jsou životně důležité a cenné. Jsme proto hrdí na vás, kteří jste souhlasili, že budete dokonce riskovat své životy, abyste dodržovali a prosazovali zákony naší země. Dobrý plat je důležitý, stejně jako zajištěná budoucnost, a stejně tak je důležité, abyste neustále cítili, že si vaše země vaší práce váží. To nejdůležitější, co byste však měli vědět a cítit, je, že svou prací sloužíte vyšší věci, která je důležitější než vaše osoba a která stojí nad vaším osobním životem. Přidáváte se k těm, kteří po tisíce let udržují náš uherský svět. Udržovali pořádek, mír a veřejnou bezpečnost potřebnou pro práci a tvorbu – a když to život vyžadoval, bojovali za znovuzískání bezpečnosti, která tvoří základy hospodářského růstu naší země a pokroku Maďarů.

Vážení přísahající,

čeká vás tvrdá práce. V posledních několika letech se svět radikálně změnil. Člověk někdy nevěří vlastním očím. Existují země, kde si lidí v uniformách nikdo neváží nebo je s nimi zacházeno jako s nepřáteli, a dokonce jsou místa, kde se vůdci otevřeně postavili na stranu sil anarchie. Ze zločinců dělají vzory a ty, kdo udržují pořádek, opouštějí, dívají se na ně svrchu, a dokonce jimi pohrdají. Maďarsko takovou zemí není a nechce se jí stát. Problémy však nejsou daleko od nás. Právě teď jsou naše jižní hranice v obležení skupin migrantů – spolu s pašeráky lidí, kteří se na nich přiživují, a armádou teroristů a radikálů, která se mezi ně přimíchala. Slyšíme nepřetržitý sled zpráv o brutálních zločinech spáchaných lidmi, kteří zneužili důvěry země, jež je přijala. Nikdy by nás nenapadlo, že jednoho dne budou v Evropě města, kde se lidé přestanou cítit bezpečně. Ve srovnání s tím jsou naše města a vesnice ostrůvky klidu a míru. Maďarsko je jednou z nejbezpečnějších zemí v Evropě, kde může v klidu a bezpečí žít nejen většina, ale i každá menšina. Existuje starý maďarský zákon: jen to, co jsme schopni bránit, je skutečně naše. To platí i pro bezpečnost.

Existuje starý maďarský zákon: jen to, co jsme schopni bránit, je skutečně naše. To platí i pro bezpečnost.

To je váš úkol, to je vaše poslání. Musíte chránit bezpečnost Maďarska, maďarského lidu a maďarských rodin. Několik posledních let ukázalo, že i země, které byly dříve považovány za pevné jako skála, se mohou během chvíle ocitnout na pokraji chaosu. Proto vás žádám, abyste byli neustále ve střehu, silní a odhodlaní. Pamatujte na poučení z maďarských dějin: pokud my, strážci maďarského života, nebudeme dost silní, jsme odsouzeni k zániku. Budeme-li naslouchat bezkrevným lichotníkům, jsme odsouzeni k záhubě. Pokud dovolíme, aby nám jiní říkali, kdo smí žít na území Maďarska, jak si máme zařídit život ve vlastní zemi, jak vychovávat děti, pokud dovolíme, aby nám jiní říkali, jak má maďarský národ žít, jsme odsouzeni k záhubě. Nezapomínejte, že jako strážci pořádku vytváříte a udržujete tuto bezpečnost a klid pro maďarský lid: svým odhodláním, svými schopnostmi, svou ochotou pomoci a – když je to potřeba – svou velitelskou přítomností a činností. Takový byl příklad maďarské policie během vln pandemie, a to jak při střežení našich hranic, tak na veřejných prostranstvích našich sídel – s pochopením a trpělivostí, ale v případě potřeby i s přísností odpovídající přestupku. Děkujeme za to. Děkujeme maďarské policii. Děkujeme jim za jejich neochvějnost.

Takový byl příklad maďarské policie během vln pandemie, a to jak při střežení našich hranic…

Vážení přísahající,

přeji vám, abyste zůstali věrni své přísaze a dosáhli skvělé kariéry, ať už budete pracovat u policie, v celní správě, ve vězeňství nebo při řešení katastrof. Vaše země stojí za vámi a odmění vaši službu úctou a uznáním.

Bůh nad námi všemi, Maďarsko nade vše! Přeji vám hodně sil, zdraví a mnoho úspěchů v letech vaší služby.

Prosloveno 3. července 2021 v Budapešti.