Orbánův projev na konferenci CPAC – druhá část

Vážení přátelé,

Plán se podařil. V roce 2010 jsme se vrátili. Pracovali jsme osm let: krok za krokem, cihlu po cihle, bojovali jsme a budovali. Vzorec je kompletní. Maďarsko je laboratoří, v níž jsme testovali protilátku proti nadvládě progresivistů. Pověsili jsme laboratorní pláště na hřebík, letos na jaře Maďarsko dostalo čtvrtou dávku a já mohu oznámit následující: pacient byl zcela vyléčen. Lék je otevřený, bezplatný a skládá se z dvanácti bodů – o které se s vámi nyní podělím. Pro naše zahraniční přátele: dvanáctka je šťastné číslo maďarských bojovníků za svobodu.

Prvním bodem maďarského receptu je hra podle našich vlastních pravidel. Jediný způsob, jak zvítězit, je odmítnout řešení a cesty, které nabízejí jiní. Jak řekl Churchill, mít nepřátele je spolehlivým znamením, že děláte něco správně. Proto by nás nemělo odradit, když nás někdo očerňuje, když nás označuje za politováníhodné nebo když s námi v zahraničí jednají jako s potížisty. Ve skutečnosti by bylo podezřelé, kdyby se nic z toho nestalo. Pamatujte prosím, že ti, kdo hrají podle pravidel svých protivníků, určitě prohrají.

Druhý bod: národní konzervatismus v domácí politice. Věc národa není záležitostí ideologie, a dokonce ani tradice. Církve a rodiny je třeba podporovat proto, že jsou stavebními kameny národa. To také znamená, že je třeba zůstat na straně voličů. Rozhodli jsme se zastavit migraci a postavit zeď na naší jižní hranici, protože Maďaři řekli, že nechtějí nelegální přistěhovalce. Řekli: “Viktore, postav tu zeď!” O tři měsíce později byla hraniční bariéra postavena. Tajemství spočívá v tom, že se věci nemají příliš promýšlet: maďarský plot je jednoduchá řetězová konstrukce s detektory pohybu, strážními věžemi a kamerami; ale to stačí, pokud lidé chtějí chránit svou zemi.

Achillovou patou pokrokářů je právě to, že chtějí společnosti vnutit své sny. Pro nás je však toto nebezpečí zároveň příležitostí, protože pokud jde o důležité otázky, lidé ve skutečnosti nemají rádi levicové horečnaté sny. Je třeba najít témata, v nichž je levice zcela mimo realitu, a upozornit na ně – ovšem tak, aby tomu lidé porozuměli.

Naším cílem je obnovit mír, nikoli pokračovat ve válce, protože to je v našem národním zájmu. Maďarsko na prvním místě!

Třetí bod: národní zájem v zahraniční politice. Pokrokáři si vždy myslí, že zahraniční politika je soubojem ideologií: soubojem dobra a zla, v němž se jednou provždy rozhodne o běhu dějin. Ale jak to vidím já, vážení přátelé, za posledních sto let proběhly nejméně čtyři takové “poslední velké bitvy”. V tomto pojetí je něco špatně. Naší odpovědí by měl být jasný a jednoduchý protiklad k pokrokářům: Národ na prvním místě! Maďarsko na prvním místě! Amerika na prvním místě! Potřebujeme zahraniční politiku založenou na našich zájmech. To není vždy snadné, protože svět zahraniční politiky je často komplikovaný. Vezměme si válku v naší sousední zemi. Rusko je agresorem a Ukrajina obětí. Odsuzujeme agresora a pomáháme oběti agrese. Zároveň však víme, že Ukrajina nebrání Maďarsko. To je nesmyslná představa. Maďarsko může být bráněno NATO a maďarskými obrannými silami. V poměru k počtu obyvatel jsme přijali největší počet uprchlíků a maďarský lid rád pomůže. Maďaři pomáhají, ale nechtějí platit cenu války, protože to není jejich válka a oni z ní nebudou mít žádný prospěch. Dobře vědí, že válku provázejí sankce, bezuzdná inflace a hospodářská stagnace; vědí, že válka lidi vždy ožebračuje. Nesmíme podlehnout hlasům sirén, jakkoli mohou znít lákavě. Naším cílem je obnovit mír, nikoli pokračovat ve válce, protože to je v našem národním zájmu. Maďarsko na prvním místě!

Čtvrtý bod, vážení přátelé: musíme mít vlastní média. Šílené nápady pokrokové levice můžeme ukázat jen tehdy, budeme-li mít média, která nám v tom pomohou. Levicové názory se jeví jako většinové pouze tehdy, když je média pomáhají zesilovat. Kořenem problému je, že moderní západní média se přizpůsobují názorům levice. Reportéry na univerzitách učili lidé s progresivními levicovými názory. A jakmile se v médiích objeví konzervativní osobnost, je kritizována, napadána, očerňována a hanobena. Znám starý étos západní demokracie, podle něhož musí být stranická politika a tisk odděleny. Tak by to mělo být. Ale, vážení přátelé, například demokraté v USA se takovými pravidly neřídí. Jen si zkuste spočítat, kolik médií je ve službách Demokratické strany: CNN, The New York Times, seznam by mohl pokračovat až do noci. I Velká stará strana má samozřejmě spřátelená média, ale ta se s dominancí liberálů v médiích nemohou měřit. Můj přítel Tucker Carlson stojí osamoceně a neochvějně. Jeho pořad má nejvyšší sledovanost. Co to znamená? Znamená to, že pořady, jako je ten jeho, by měly existovat ve dne v noci – nebo, jak říkáte, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Reportéry na univerzitách učili lidé s progresivními levicovými názory. A jakmile se v médiích objeví konzervativní osobnost, je kritizována, napadána, očerňována a hanobena.

Pátý bod: odhalte záměry svého oponenta. Jako podmínka vítězství je mediální podpora nutná, ale nestačí. Musíme také prolomit tabu. To snad nemusím svým americkým přátelům představovat, protože který bořitel tabu je větší než prezident Donald Trump? Ale vždycky lze zvýšit laťku: musíme bořit nejen dnešní tabu, ale i tabu zítřka. Tady v Maďarsku odhalujeme, co levice připravuje, ještě než začne jednat. Nejprve to budou popírat, ale úspěch je o to sladší, když se ukáže, že jsme měli celou dobu pravdu. Jde například o problematiku propagandy LGBTQ zaměřené na děti. To je u nás stále ještě novinka, ale my jsme ji už zničili. Vynesli jsme tuto otázku na veřejnost a uspořádali o ní referendum. Drtivá většina Maďarů to odmítla. Tím, že jsme včas odhalili, co levice chystá, jsme ji zatlačili do defenzivy, a když naši iniciativu napadla, byla nakonec nucena přiznat reálnost svého plánu. Dovolte mi znovu citovat generála Pattona: “Dobrý plán razantně provedený nyní, je lepší než dokonalý plán příští týden.”

Šestý bod: ekonomika, ekonomika, ekonomika. Všichni víme, že levice chce řídit ekonomiku podle abstraktních pojmů. To je past pro pravici. Nikdy se do ní nenechte chytit! Když jsme se dostali k moci, rozhodli jsme se, že musíme provádět pouze takovou hospodářskou politiku, která je prospěšná většině voličů. U nás v Maďarsku o tom máme heslo: “I ti, kteří nás nevolili, se nakonec budou mít lépe.” V tom jsme pravým opakem pokrokářů: i ti, kteří je volili, se nakonec mají hůře. V konečném důsledku lidé chtějí práci: lidé chtějí práci, ne ekonomické teorie. Lidé chtějí v životě udělat krok vpřed a lidé chtějí pro své děti lepší život, než jaký měli oni. Pokud pravicová vláda není schopna toto všechno zajistit, je odsouzena k neúspěchu.

Propagací konspiračních teorií můžeme získat obrovskou popularitu na internetových fórech; ve skutečnosti si však odcizíme velkou část voličů…

Náš sedmý bod: nenechte se zatlačit do extrému. Říkám to proto, že na pravici se čas od času vynoří extrémní konspirační teorie – stejně jako se na levici pravidelně vynořují extrémní utopie. Když se na to podíváme hlouběji, zjistíme, že ve skutečnosti lidé nechtějí ani jedno, ani druhé. Ale, milí přátelé, jaký je rozdíl mezi popíráním vědy ze strany extrémní pravice a popíráním biologie ze strany LGBTQ hnutí? Odpověď je jednoduchá: není v tom vůbec žádný rozdíl. Musíme odevzdávat císaři, co je císařovo, Bohu, co je Boží, a vědě, co je vědecké. Propagací konspiračních teorií můžeme získat obrovskou popularitu na internetových fórech – a skutečně na nich někdy něco pravdy je; ve skutečnosti si však odcizíme velkou část voličů, ocitneme se na okraji zájmu a nakonec prohrajeme.

Přeloženo z blogu About Hungary.