Bude na Slovensku hořet protiústavní Korán?

Poselství byzantského katolického patriarchátu

Přišel čas, kdy se každý upřímný člověk musí jasně distancovat od islámského násilí! Vyznavačům islámu Korán přikazuje nenávidět káfira – nemuslima. Nenávist Koránu je tím namířena i proti každému občanu Slovenska!

Citace z Koránu:

  • „Až uplynou čtyři posvátné měsíce, zabíjejte nevěrce, kdekoliv je najdete, uchvacujte je do zajetí, zachvacujte jejich domy.“ (9:5)
  • „Neposlouchej nevěřící, ale pusť se proti nim do boje úporného.“ (25:52)
  • „A nevěřící jsou pro vás nepřátelé zjevní.“ (4:101)
  • „A věru jsou nevěřící ti, co říkají: Mesiáš, syn Mariin, je Bůh!“ (5:72)
  • „Neochabujte v pronásledování těchto lidí!“ (4:104)
  • „…usekávejte jim hlavy a když je přemůžete, zajímejte je a silně je držte.“ (47:4)
  • „Nejste to vy, kdo je zabil, ale Alláh je zabil; … aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou.“ (8:17)
  • „Bojujte proti těm, kdo nevěří v Alláha… dokud se nepodrobí.“ (9:29)
  • „A je vám předepsán boj, i když je vám nepříjemný.“ (2:216)
  • „Bojujte tedy proti nim … aby všechno náboženství bylo jen Alláhovo.“ (8:39)

Ti, kdo přikázali zatknout a soudit nevinnou, ať jsou sami zatčeni a odsouzeni do vězení za prosazování systému, který porušuje Ústavu, a za vlastizradu.

Korán přikazuje brutálně zabíjet, křižovat, sekat lidem ruce, nohy a nožem rituálně odřezávat hlavy. Korán má na svědomí 548 dobyvačných válek a 270 milionů mrtvých.

Zoufalým protestem čtyřiadvacetileté slovenské občanky proti islámskému násilí (džihádu) bylo spálení pod praporem Slovenské republiky Mohamedových „instrukcí“ k nenávisti a zabíjení.

Za to ji zásahová jednotka absurdně zatkla jako nebezpečného zločince a hrozí jí několikaleté vězení.

Ptáme se: Řídí se Slovensko ještě svou Ústavou, anebo se už řídí zákony šaría?

Ti, kdo přikázali zatknout a soudit nevinnou, ať jsou sami zatčeni a odsouzeni do vězení za prosazování systému, který porušuje Ústavu, a za vlastizradu.

Mírový islám neexistuje! Islám je politicko-ideologický státní systém a jeho podstatou je džihád, tj. válka s nemuslimy až do jejich úplného podrobení a nastolení zákonu šaría na celém světě. Jestliže jsou někteří muslimové umírnění, jsou to ti, kteří se Koránem zatím, dokud není nastolena šaría, ještě plně neřídí.

V době, kdy islamisté terorizují celou západní Evropu, ať každý politik demonstrativně spálí Korán, anebo aspoň ty části koránu, které odporují Ústavě. To bude důkazem, že skutečně háji zájmy svého národa!