O Trumpovi, Wildersovi, Okamurovi a vedení bitev

Studium historie je dobré k tomu, že při něm někdy nacházíme návody, jak pochopit dění naší současnosti. Dokážeme pak pochopit i věci, kterým bychom jinak nerozuměli. Třeba proč byl Trumpův útok proti americké vládnoucí třídě úspěšný a proč se Wildersovi zadařilo jen částečně.

Na krajině záleží, ale rozhodují bojovníci

Třeba tradiční bitvy armád za starých časů. O výsledcích rozhodovala chytrost vojevůdců, stav armád (počet, výzbroj, výcvik, motivace apod.) a svou roli hrál rovněž terén. Čas od času hrál terén velmi významnou roli, občas dokonce roli rozhodující. Ale v naprosté většině případů rozhodla síla armád.  Terén pouze usnadnil či ztížil situaci jedné nebo druhé straně.  

Dnešní politické soupeření má ke starým bitvám v mnoha ohledech blízko. Proti sobě stojí dvě sevřené skupiny lidí a ten, komu se podaří zvítězit, ten ovládne zemi. Konec konců, často se používají podobné strategie jako ve válečnictví.

I zde platí, že rozhoduje kvalita „armád“ i jejich velitel. A také zde platí, že terén může hrát významný vliv. Když se islámské hordy chovají jako dobyvatelé, je to terén výhodnější pro vlasteneckou stranu. Ale ještě to zdaleka neznamená, že vlastenecká strana zvítězí. Když lidé chudnou a jsou bez práce, je to terén výhodný pro socialisty. Když všechny dusí politická korektnost a teror neziskovek, je to krajina, která zvýhodňuje alt-right.  Ale i v politice platí, že vhodný terén nestačí k vítězství.

Když se islámské hordy chovají jako dobyvatelé, je to terén výhodnější pro vlasteneckou stranu. Ale ještě to zdaleka neznamená, že vlastenecká strana zvítězí.

To je třeba zdůraznit proto, že pořád ještě převládá iluze, podle níž vhodný terén (vhodná společenská nálada) znamená automatické vítězství té nebo oné strany.  „Holandsko je země s největším (nebo druhým největším) exodem původního obyvatelstva ze země, velká města jsou v takovém stavu, že mi o nich i cestovatelé – dobrodruzi vyprávěli s naprostým odporem a zhnusením, muslimská komunita se netají svou agresivitou, ale Wilders nakonec dostane pár ušmudlaných hlasů.  Západní Evropa je ztracená…“ napsal mi na Facebooku jeden čtenář. Všimněte si toho předpokládaného rovnítka mezi špatnou situací země a volebním vítězství. Jako by na bojovnících vůbec nezáleželo. Oproti tomu Václav Klaus si ve svém komentáři k Německu spíše všímá, že „AfD se neumí prosadit.“ Terén je vhodný, ale armáda v mizerném stavu.

Proč to Trump dokázal

To, že Donald Trump dokázal smést zdánlivě neporazitelné elity, to není primárně jiným terénem (rozdíly mezi americkou a evropskými společnostmi), ale tím, že postupoval jinak.

Za prvé. Počkal si na supervhodný okamžik nejen z hlediska civilizačního vývoje, ale také z pohledu toho, že protistrana ve své bezbřehé aroganci podcenila situaci a nasadila do prezidentského boje nejzkorumpovanější političku na světě.

Za druhé. Po celou dobu kampaně pracoval s jasnou a promyšlenou strategií. Všechny ty zdánlivě náhodné přebrepty a pohozené urážky dávaly dohromady perfektní smysl. Posouvaly ho v očích voličů pokaždé tam, kam měly.

Za třetí. Kampaň byla velmi těsně řízena. V srpnu stačil jeden špatný týden a okamžitě následovala výměna šéfa kampaně i úprava strategie.

V srpnu stačil Trumpovi jeden špatný týden a okamžitě následovala výměna šéfa kampaně i úprava strategie.

Za čtvrté. Peníze. Trump dokázal sehnat přesně tolik peněz, kolik potřeboval. Za čímž je, že tomu věnoval dostatek pozornosti a vybudoval efektivní fundraisingový stroj.

Za páté.  Trump počítal s nepřátelstvím médií a vybudoval vlastní komunikační kanály – prostřednictvím sociálních sítí i přes své příznivce v místech.

Za šesté. Vybudovat strukturu. Je kriticky důležité mít celou zemi pokrytou sítí místních aktivistů, kteří ve finální fázi kampaně udělají rozhodující práci. Američtí Demokraté investovali do vybudování takové sítě mnoho let úsilí a obrovské peníze. O Trumpovi se ještě v srpnu psalo, že mu „ground game“ úplně chybí. Nicméně pár dnů před volbami se v rozhodujících státech vynořily plně funkční sítě vybudované na troskách dřívější Tea Party, aniž by to předtím vzbudilo jakoukoliv pozornost. Sítě, které fungovaly lépe než ty levicové.

Každý z těch úkolů by vyžádal mnoho let usilovné práce. Trump se svými lidmi je zvládl za necelý rok. Proto zvítězil.

Každý z těch úkolů by vyžádal mnoho let usilovné práce. Trump se svými lidmi je zvládl za necelý rok. Proto zvítězil.

Politická strana nestačí k revoluci

Geert Wilders je v řadě ohledů statečnější člověk a jeho postoje jsou lépe promyšlené. Bojoval ve stejně vhodném terénu jako Trump. Získal nějaké poslanecké mandáty navíc, ale vládnoucí moc fakticky neohrozil. Nejspíš především proto, že nepřekročil roli běžného šéfa evropské politické strany. A to zjevně nestačí k úspěšné revoluci. Nizozemští Svobodní podle všeho nemají alternativní komunikační kanály, nedokázali vybudovat silnou místní síť příznivců, nemají opravdu výkonnou organizaci. A vše nasvědčuje, že totéž je problémem i německé AfD.

Nejspíš především proto, že Wilders nepřekročil roli běžného šéfa evropské politické strany. A to zjevně nestačí k úspěšné revoluci.

V České republice proběhl zatím pouze pokus vybudovat opoziční vlasteneckou sílu fungující řádově lépe než tradiční politická strana. Byl ale hned v zárodku zničen tím, že klíčová místa ve vedení obsadili lidé, co podle všeho pracovali pro bezpečnostní orgány a neměli jiný cíl než zabránit vzniku skutečné opoziční síly (aby nedošlo k mýlce – rozhodně tím nemyslím svého přítele, spolubojovníka a statečného muže Martina Konvičku). Ale k tomu už je zbytečné se vracet.

Proto se s takovými obavami dívám na SPD. Ať se nám líbí nebo je, je to dnes jediná skupina, která je důsledně protisystémová a má aspoň nějakou sílu. Není koho jiného podporovat. Ale je otázka, zda se rozhodne jít cestou trumpovskou nebo wildersovskou. A jakkoliv na sobě Tomio Okamura intenzivně pracuje a prohlášení vedení strany jsou stále lepší, nezdá se, že by tu rostla síla schopná smést vládnoucí ČSSD-ANO-ODS-KDU-TOP-ČeskáTelevize-KSČM-atd. I ambice jsou spíše wildersovské: Získat mandáty, stát se stabilní součástí politické mapy a s tím se spokojit. Pokud se to podaří, bude to úctyhodné. Ale pro zemi, která může být během několika měsíců nevratně islamizována, to nestačí.

Což není jen problém České republiky. Chtějí-li evropští vlastenci ubránit své země, musí z nich vyrůst lepší válečníci, než jakými jsou dosud.

Chtějí-li evropští vlastenci ubránit své země, musí z nich vyrůst lepší válečníci, než jakými jsou dosud.