Sametová revoluce byla krokem k lepšímu, ale…

Hranice s islámem jsou vždy krvavé hranice. Pokud nebude expanze islámu zastavena, islám převládne a nastolí na celém světě brutální režim strachu a bídy. To je něco mnohem děsivějšího, než čím by bylo Hitlerovo vítězství v druhé světové válce, varuje senátní kandidát Petr Hampl (APAČI 2017). A dodává, ,,Máme-li zabránit islamizaci ČR, musí uspět SPD i Alternativa zároveň.“ Zmínil ale i další jména nadějných politiků. Jaká? A proč viníka úpadku morálky ve společnosti vidí v úřadech a neziskovkách? Senátní volby vnímá jako předpolím k útoku na Parlament. Jako alternativu strana nabízí? I na to se ptaly ParlamentníListy.cz.

Jako sociolog upozorňujete na problémy, jakými jsou přebujelá byrokracie, vytváření izolované vládnoucí elity, úpadek tradiční morálky, politické neziskovky a nedostatek vlastenectví. Co pro vás znamená vlastenectví? To slovo se dnes hodně skloňuje, jak byste ho definoval?

Už to, že se musíme ptát, co je vůbec vlastenectví, už to ukazuje, že něco není v pořádku. Jde o to, že lidé jsou navzájem spojeni jakýmsi poutem, které zahrnuje jazyk, zemi, dějiny a základní názor na společenské uspořádání – společně se hlásí k určitému státu. V klidných dobách to lidé většinou příliš neřeší, ale když přijdou těžké časy, dokážou se semknout a najde se mezi nimi dostatek těch, kdo jsou ochotni obětovat své osobní cíle pro zájmy národního společenství. Pokud lidé ztratí tuhle schopnost semknout se a obětovat se, nemohou obstát proti cizí agresi. Nikdo z nich se sám neubrání a nakonec jsou zabiti nebo zotročeni.

Jaké morální hodnoty máte na mysli a co je podle vás příčinou jejich úpadku?

Přestaly pro nás být samozřejmé některé věci, které byly samozřejmé ještě pro naše dědečky. Byly to původně buržoazní hodnoty, které ale přežily i v komunistickém prostředí. Bylo samozřejmé, že je člověk vlastenec. Že se stará o svoje děti. Že děti projevují aspoň základní úctu rodičům.  Bylo normální, že děti mají maminku a tatínka. Že když muž udělá ženě dítě, tak se s ní ožení. Že když si chce člověk něco koupit, nejdřív si na to musí našetřit. A spousta dalších věcí, které třeba ani nedokážeme všechny vyjmenovat, ale díky kterým bylo lidské soužití celkem snesitelné.

Dnes jsou všechny tyhle hodnoty v úpadku. Jsou v úpadku, protože úřady a neziskovky vyvinuly obrovské úsilí, aby ty hodnoty zničily a vymýtily. Je vlastně pozoruhodné, jak pevně se lidé těch hodnot drží – navzdory všem státním přesvědčovacím kampaním.

Před rokem jste se nechal slyšet, že v Česku prý vidíte tři až čtyři muže, kteří by mohli vést smysluplnou opozici proti současné byrokratické vládní mašinerii. Takové politiky u nás prý představují Václav Kalus mladší, Martin Konvička, a Tomáš Pajonk ze strany Svobodných. S jistými výhradami jste do této skupiny zařadil i Tomia Okamuru. Myslíte se to stále? Proč?

Během toho roku se toho dost změnilo. Tomio Okamura projevil neuvěřitelnou odolnost a houževnatost. Poté, co jej podrazili jeho nejbližší spolupracovníci a vyloučili jej z jeho vlastní strany, vybudoval úplně od nuly stranu novou a silnější, než byl Úsvit. A že se nechal oklamat, to mu nezazlívám. Narazil jsem, žel, na stejné podvodníky a musím jim přiznat, že jsou neuvěřitelně přesvědčiví a své metody mají fantasticky propracované. Nedivím se, že dostali i Tomia Okamuru.

Zároveň ovšem platí, že Tomio Okamura oslovuje velmi specifické segmenty voličů a je velkou otázkou, zda se mu podaří zasáhnout běžného většinového voliče. Navíc takový obrat by pro něj byl velmi riskantní. Pokud by se třeba omluvil za podpis vlastizrádné žaloby proti prezidentu Klausovi, je velkou otázkou, jak by na to reagovalo dosavadní voličstvo.

Tomáš Pajonk není opozičním vůdcem, protože se připojil k establishmentu. Nadále platí, že to je chytrý a schopný člověk, a nejspíš ho čeká velmi zajímavá politická kariéra. Vůdce lidové vzpoury v něm ale nehledejme. Pánové Konvička a Klaus udělali během toho roku každý nějaké rozhodnutí, které je poškodilo, ale u každého z nich je ještě možný návrat ve velkém stylu. A pak tu jsou minimálně dva další lidé, které ale nebudu jmenovat, abych jim neublížil v jejich stranách.

Ptám se zejména proto, proč jste se pak stal předsedou Alternativy pro Českou republiku a po odchodu ze strany Svobodných jste nevstoupil do některého ze jmenovaných politických uskupení? Není stran a hnutí u nás již příliš a nevykrádají si tak vzájemně voliče?

Alternativa vznikla, aby zaplnila mezeru na politické scéně. Pokud bychom označili SPD za vlasteneckou verzi sociální demokracie, potom je Alternativa vlasteneckou ODS. Je to strana pro ty, kdo striktně odmítají islamizaci České republiky i evropský diktát, ale zároveň neprohlašují kupónovou privatizaci za akt rozkradení, neimponuje jim vůdcovský princip, nepokládají Václava Klause za zloděje atd.

Pokud bychom označili SPD za vlasteneckou verzi sociální demokracie, potom je Alternativa vlasteneckou ODS.

Nenapadá mě, s jakou jinou stranou bychom si mohli konkurovat. Establishmentové strany to nejsou, multikulturní Piráti a Svobodní taky ne, a s SPD si voliče určitě krást nechceme. Máme-li zabránit islamizaci ČR, musí uspět SPD i Alternativa zároveň. Jinak by se opakoval německý scénář, kdy AfD sice boduje, ale nedokáže najít partnera k sestavení vlády.

Tím se dostáváme k další otázce. Proč by občané měli dát v senátních volbách přednost právě vám?

To je jednoduché. Pokud občané chtějí pokračování toho, jak se dosud dělala politika, nechť volí kteréhokoliv z mých protikandidátů.  Těch je, tuším, šest, a jsou si podobní jako vejce vejci. Rozdíl je jen v tom, že jeden dává zadarmo pivo, druhý promítá filmy a třetí rozdává knížku o obrech.

Pokud voliči mají za to, že nás dosavadní způsob politiky ohrožuje, že potřebujeme razantní změnu a kurážné vlastenectví, pak je na místě volit Hampla. Ne ani tak kvůli senátu, ale především proto, že senát pro nás bude předpolím k útoku na parlament.

…jeden dává zadarmo pivo, druhý promítá filmy a třetí rozdává knížku o obrech.

Prozradíte nám, kolik budete stát kampaň strany?

Máte asi na mysli mou senátní kampaň.  Celkové náklady kampaně budou někde v rozmezí 250 – 300 tisíc korun. To je méně než desetina toho, co utrácí moje soupeři. Celou tu částku jsem získal od drobných dárců. Pokud by se chtěli připojit i čtenáři Parlamentních listů, číslo mého transparentního účtu je 2300965380/2010.

Občany vyzýváte, aby vám pomohly připravit podmínky pro smetení vládnoucí elity v roce 2017. Pokud by se tak stalo, co by nastalo potom? Jaké konkrétní nejzásadnější změny byste učinili?

První prioritou by byla bezpečnost. Proč řešit třeba zdravotnictví, když nevíte, zda vám nemocnice zítra nezaplaví agresoři? Bezpečnostní opatření by zahrnovala ploty na hranicích, vytvoření domobrany, zavření mešit, deportaci radikálních islámských duchovních, zavedení branné výchovy do škol, obnovení vojenského výcviku pro muže a ženy atd. Řešení bezpečnosti musí zasahovat i veřejnoprávní média a neziskovky. Politické neziskovky úplně odřízneme od peněz.

Řešení bezpečnosti musí zasahovat i veřejnoprávní média a neziskovky. Politické neziskovky úplně odřízneme od peněz.

Dalším krokem bude náprava ekonomiky. Využijeme bavorského modelu hospodářství založeného na malých firmách. Pro firmy do 10 zaměstnanců zrušíme téměř všechny předpisy, výkazy, regulace, administrativní povinnosti atd. Ukončíme také většinu dotačních programů a přestaneme zvýhodňovat zahraniční investory před českými.  Stejně radikální změny provedeme i ve školství, soudnictví a dalších oblastech. Povedeme skutečně nezávislou zahraniční politiku, ani proruskou, ani proamerickou, ale pročeskou.

Nejlépe to shrnují tři hesla: Švýcarizace státu, bavorizace ekonomiky, izraelizace bezpečnosti. 

Vy sám se také přikláníte k názoru Gerharda Rohlfse, který tvrdil, že civilizaci a právní stát je nemožné vytvořit u národů, které se řídí ustanoveními Koránu, a proto je stále nutné opakovat, že některé národy nelze civilizovat, neboť jejich vlastní zákonodárství civilizaci zakazuje. Někteří obhájci islámu ale říkají, že strašné věci jsou také napsány v Bibli, ve Starém zákoně, a že někteří křesťané činili zlé věci a vedli války…

Obávám se, že obhájci islámu vůbec nepochopili, o co jde. Korán nehraje v životě muslimů srovnatelnou roli jako Bible v životě křesťanů. Mnozí vzorní muslimové Korán v životě neotevřeli.

V centru muslimského pohledu na svět není Korán, nýbrž osoba Mohameda. Muslimové věří, že Mohamed byl dokonalý člověk a že všechno, co Mohamed dělal, je správné. Na tom se shodnou úplně všichni muslimové –  od nejhorších radikálů až po ty nejumírněnější.

V zásadě u všech nauk, ideologií a náboženství tomu bylo tak, že na začátku byl nějaký zakladatel, který to myslel dobře a chtěl pro lidi to nejlepší. Později se k tomu přidali kariéristé, podvodníci, zločinci atd. a původní skvělou ideu zneužili pro své sobecké cíle. Jenže u islámu je to naopak. Zakladatel islámu byl podle všech měřítek zlý a špatný člověk – lhal, podváděl, vraždil, zneužíval malá děvčátka a dopouštěl se těch nejstrašnějších ukrutností. Na napodobování tohoto zlého a zvráceného muže pak vyrostla celá civilizace zla.

Korán nehraje v životě muslimů srovnatelnou roli jako Bible v životě křesťanů. Mnozí vzorní muslimové Korán v životě neotevřeli.

Hranice s islámem jsou vždy krvavé hranice. Relativně bojovná křesťanská civilizace na tom ještě není tak špatně – ve srovnání s tím, jak brutálně jsou vyhlazováni Budhisté a Hinduisté, kteří mají tu smůlu, že se ocitli v dosahu islámu.

Jak upozorňuje Pavel Barša, je nutné vyzdvihnout fakt, že ačkoliv se islamismus prezentuje jako antimoderní a protizápadní nemůže popřít svůj původ v modernizaci samotné a to už jen z toho důvodu, že proměňuje islám z pouhého náboženství či kultury na ideologii. Podle amerického historika židovského původu se specializací na středověký islám, Daniela Piepese, fundamentalisté neusilují ani tak o opravdově islámský řád, nýbrž o islámskou verzi západní reality, což je patrné zejména v náboženství, běžném životě, politice a právu. Co vy na to?

Co je moderního na kamenování a uřezávání hlav? Islám se chová už po 1400 let naprosto stejně. Dnešní islamisté se sice dočasně smířili s moderní technikou, zejména moderními zbraněmi, ale to je všechno.  Islám nezná modernizaci, islám nezná pokrok, znovu a znovu se vrací zpátky do sedmého století.  Proto je pro nás tak obtížné reagovat. Znovuoživení islámu – to je něco podobného, jako by se v dnešním českém lese objevil tyranosaurus. Nevíme, co s tím, naše instituce na to nejsou připraveny.

Co je moderního na kamenování a uřezávání hlav? Islám se chová už po 1400 let naprosto stejně.

Samuel Huntington upozorňuje, že v chování islámské civilizaci v posledních staletích můžeme rozlišit dvě fáze. V té první si islámské společnosti uvědomily, že západ je silnější a začaly ho napodobovat. Vládnoucí režimy zaváděly modernizaci, vzdělání, práva žen, ochranu soukromého vlastnictví atd. Jakmile si ale muslimové uvědomili, že jsou dost silní, začali zahazovat vše západní kromě zbraní a vrací se ke svým středověkým kořenům. O každé islámské společnosti a o každé islámské komunitě můžeme říct, že je dnes více středověká, než byla před 20 lety. A ten trend bude pokračovat. Jsou jen dvě možnosti. Buď bude expanze islámu zastavena, nebo islám převládne a nastolí na celém světě brutální režim strachu a bídy – bez lásky, naděje, lidských práv, bez umění, vědy a pokroku. To je něco mnohem děsivějšího, než čím by bylo Hitlerovo vítězství v druhé světové válce.

Jste přesvědčen o tom, že dnes nežijeme v zemi ani svobodnější ani demokratičtější než za komunismu. Nebylo tak v minulosti lépe? A domníváte se, že pokud by nedošlo k sametové revoluci, dnes by politici nestáli před problémem s nekonstruovatelným přílivem imigrantů?

Režim národního socialismu, který tu byl v 80. letech (už dávno to nebyl marxistický režim), nebyl životaschopný. Je dobré připomenout, že po sametové revoluci české země neuvěřitelně rozkvetly. Byly založeny tisíce nových firem, z nichž některé dosud drží českou ekonomiku. Byly splaceny dluhy, které zbyly po komunistech. Došlo ke skokovému zlepšení životního prostředí.  Rozkvetly umění a kultura. Byl sice kapitalismus, ale fakticky jsme neznali nezaměstnanost. Dnes je módní kritizovat metodu privatizace, s tím nechci polemizovat, ale celkově to byla doba, kdy země šla nahoru.

Ten průšvih začal až v souvislosti s přípravou na vstup do EU. Začaly se objevovat nesmyslné předpisy, vyrostly agresivní neziskovky, rozbujely zbytečné obory na humanitních školách, vlády začaly podporovat zahraniční investory na úkor českých podniků, nechali jsme zničit české zemědělství, školy byly zaplaveny ideologickým balastem a seznam škod by mohl dlouho pokračovat.  A v intelektuálních kruzích se znovu rozšířila modernizovaná verze radikálního marxismu, jaký byl typický pro krvavé Stalinovy roky. Každý rok je to horší, než rok předtím. Takže bylo logické, že dříve či později musíme klesnout hlouběji, než jaké to bylo za Husáka. Sobotka s Babišem se chovají arogantněji a bezohledněji než tehdejší vlády.

Sametová revoluce byla krokem k lepšímu. Hned na začátku 90. let jsme ale měli směřovat k plně nezávislému státu typu Švýcarska.

Zkrátka, sametová revoluce byla krokem k lepšímu. Hned na začátku 90. let jsme ale měli směřovat k plně nezávislému státu typu Švýcarska. A rozhodně jsme neměli vstupovat do EU. Pokud se ptáte, jestli by si Husákův režim poradil s dnešní migrační vlnou, tak odpovídám, že bez nejmenších problémů. Na hranicích stály ploty a všem bylo jasné, že v případě pokusu o nepovolený vstup do země mají pohraničníci střílet. To potřebujeme velmi rychle obnovit.

Ptala se Kateřina Synková

Publikováno na www.parlamentnilisty.cz 29. 9. 2016