Slouží papež Kristu, anebo Aláhovi?

Stanovisko patriarchy Byzantského katolického patriarchátu

Aláh si žádá krev a uřezané hlavy Kristových učedníků. František usiluje o to, aby tato praxe byla v Evropě co nejdřív.

V neděli 28. 2. 2016 František znovu vybídl Evropu k takzvaně čestnému rozdělení si „uprchlíků“. Loňského roku muslimové v Egyptě rituálně odřezali hlavy 21 křesťanům a provokativně to nafilmovali. František k tomu mlčí, tedy to schvaluje. V témže roce muslimové stejným způsobem uřezali hlavy 30 etiopským křesťanům a podobným způsobem vraždili křesťany i v Libyi. František notoricky mlčí. Loňský rok bylo výročí 100 let od genocidy 1,5 milionu křesťanů v Arménii. František k tomuto holocaustu mlčí. Dnes probíhá programovaná islamizace Evropy, spojená s teroristickými útoky a kriminalitou všeho druhu, ale papež už nemlčí. Notoricky mantruje jedno a totéž: Přijímejte muslimské „imigranty“ do Evropy – a to do každé farnosti, do každého kláštera a na každé poutní místo!

Popletený katolík, kněz, či dokonce biskup, má ale na vše jednu odpověď: „Neurážejte Svatého otce!“

Korán není stejně posvátnou knihou jako Bible a muslimský Alláh není totožný s křesťanským Bohem. Tyto hereze ale František veřejně hlásá.

Je třeba jasně vědět, že podle věroučné buly Cum Ex Apostolatus Officio papeže Pavla IV., František není řádným papežem katolické církve, protože na něm spočívá Boží anathema – prokletí. Bula stanoví, že pokud by se i papež před zvolením dopustil hereze, jeho volba je neplatná a všechno, co dělá, je neplatné a neúčinné. Na Františku Bergogliovi spočívá několikanásobná anathema za zločiny proti víře a morálním (Božím) zákonům. Boží slovo říká: „Kdyby někdo hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, budiž proklet – anathema“ (Gal 1,8-9).

Popletený katolík, kněz, či dokonce biskup, má ale na vše jednu odpověď: „Neurážejte Svatého otce!“ Pronášení této mantry je dnes znakem ztráty rozumu, svědomí a totální ignorace pravdy! Bergoglio nejen uráží, ale přímo se rouhá samotnému Trojjedinému Bohu! Katolíky považuje za hlupáčky nemající minimální IQ, vysmívá se evangeliu i apoštolské Tradici. Krista zradil jako Jidáš! Pokud se neobrátí, bude věčně zavržen. Alláh, kterému slouží, ho nespasí!

Eliáš, patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Metoděj OSBMr, Timotej OSBMr, biskupové sekretáři

 

Zdroj článku