K čemu je bláznům svoboda?

„Jestli mají být opatření pod policejním dohledem jako v Singapuru, kde je očkování povinné a nakažení se zatýkají a zavírají do izolačních středisek, jak píše Bloomberg, nebo očkování ponechat na svobodném rozhodnutí, závisí na charakteru kultury, zda je víc kolektivistická, nebo víc individualistická“, napsal včera Alexandr Tomský a z kontextu je jasné, že naše západní civilizace je ta individualistická.

Logicky se nabízí otázka, jak může individualistická civilizace přežít. Je přece jasné, že mnoho hrozeb vyžaduje kolektivní akci a vynucování pravidel. Kdo toho není schopen, ten zanikne. A příslušníci nefungujících společností jsou zpravidla lovnou zvěří určeno k zabíjení nebo prodeji do otroctví.

Příslušníci nefungujících společností jsou zpravidla lovnou zvěří určeno k zabíjení nebo prodeji do otroctví.

Pokud bude každý sledovat jen svůj zájem, pak pochopitelně není možné zvládnout ekonomické problémy a není možné zvládnout ani epidemii. Relativně banální virus způsobí zhroucení společnosti. Ostatně, totéž platí o otázce migrace a islamizace. Pokud není přijatelné omezovat jednotlivé lidi, pak jim nemůžeme bránit vydělávat peníze dovozem džihádistů. Stačí připomenout, že mezi těmi, kdo džihád proti Evropě aktivně podporují, není jen neomarxistická anticivilizační levice, ale také ekonomičtí liberálové z Liberálního institutu.

Západ dokázal přežít a dokázal být úspěšný jen proto, že spolu s rozsáhlým individualismem existovala také svoboda diskutovat o více možnostech, promýšlet více různých řešení a vynalézat nové technologie. Nepotřebujete tak tvrdou karanténu, pokud máte léky a vakcíny. Nepotřebujete tak zuřivé bojové nasazení, když máte lepší válečnické technologie. Nepotřebujete se tak striktně izolovat od islámu, pokud máte ideologie, které jsou srovnatelně silné. A dokud byl Západ na vrcholu, tak takové ideologie měl.

Jenže ona by ani ta svoboda nestačila. Že je možné mluvit o čemkoliv, z toho ještě nevyplývá, že budou zavedeny ty správné věci. Není přece neobvyklé, že se různé skvělé a zachraňující myšlenky ztratí v záplavě blbostí a demagogických výkřiků.

To neznamená, že musíme poslechnout každého, kdo o sobě tvrdí, že je vědec. Ale znamená, že námitky musí splňovat určité velice specifické parametry.

Západ byl úspěšný proto, že svoboda zplodila vědu a že věda přinesla „kognitivní netoleranci“ (skvělý výraz Ivo Budila). Ano, každý má právo říkat cokoliv, ale to neznamená, že by měl právo být brán vážně. Co říká věda, to je pokládáno za lepší a silnější než jen to, že má někdo názor. Proto se prosadily dobré věci proti špatným. Proto nebyla naše část světa dosud islamizována. To neznamená, že musíme poslechnout každého, kdo o sobě tvrdí, že je vědec. Ale znamená, že námitky musí splňovat určité velice specifické parametry.

Samozřejmě, věda a svoboda by nestačily. I s nimi existuje v zemích Západu spousta povinností, která je tvrdě vynucována (a vždy byla). Konec konců, striktně povinné očkování máme už 200 let. Náš úspěch nicméně souvisí s tím, že těch zákazů a povinností je méně než jinde.

Každý aktivista, který zkoukl pár konspiračních videí nebo se naučil pár frází o vině bílého muže, má najednou stejnou autoritu jako někdo, kdo dal tisíce hodiny serióznímu výzkumu.

Jenže když má být všechno ponecháno na dobrovolnosti a zároveň probíhají útoky proti vědě tak tvrdé, že přestává být brána vážně i ve svém úzce vymezeném oboru, máme problém. Každý aktivista, který zkoukl pár konspiračních videí nebo se naučil pár frází o vině bílého muže, má najednou stejnou autoritu jako někdo, kdo dal tisíce hodiny serióznímu výzkumu. A najdou se dokonce i titulovaní vědci, kteří rezignovali natolik, že se snaží zalíbit aktivistům a opakují po nich přiblblé fráze. To je recept na civilizační kolaps.

Je vlastně jedno, jestli pár magorů vymyslí nový zelený úděl a další grázlové se na tom snaží vydělat. Nebo jestli řešíme nový virus. Nebo bojovníky z jiného civilizace. V tomhle stavu si nedokážeme poradit s ničím.

7 komentářů: „K čemu je bláznům svoboda?

 • 27. 12. 2021 (13:26)
  Trvalý odkaz

  Problém zmíněý v článku začal po mém soudu tím, že jsme přestali hledat pravdu a místo toho říkáme názory. Došlo to tak daleko, že někdo říká “každý má svou pravdu” což je to samé jako říct, že pravda neexistuje. Přitom žádáme nejen aby všechny názory byly slyšet, ale aby všechny měly stejnou platnost. Ve výsledku pak vyhraje názor, který je tak pitomý, že proti němu nejsou argumenty – viz např. existence padesáti šesti pohlaví.
  Dodám, co možná patřilo na začátek. Vědecké bádání umožnilo křesťanské dogma, že Bůh stvořil vesmír, ale není jeho částí. Tím se otevřela možnost zkoumat hmotu, protože je prostě hmota – není v ní přímo obsažen Bůh nebo bohové. Opuštěním tohoto dogmatu spadla věda ze základu. Dneska je prohlašováno za vědecky dokázaný fakt cokoli, co používá příslušnou hantýrku. Krásný doklad je následující diskuse o covidu. U lidí, kteří odmítají opatření na zmírnění eidemie splývá “věda” a náboženství, takže to ani není možno rozlišit.

 • 27. 12. 2021 (11:40)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den
  Nerozumím tomu, proč vše okolo vakcinace hrotíte.
  Nejsem žádný antivaxer (a to ani ti odborníci jejichž jména jsem uvedl v předchozím příspěvku).
  Je mi 54 let. Já i manželka (53) jsme se očkovali dvěma dávkami. Naše dvě dcery 25 / 27 také a bylo to jejich rozhodnutí. Nikdo z rodiny je nenutil ani neodrazoval. Radost jsem z jejich rozhodnutí neměl, ale nemíchal jsem se jim do toho.
  Můj názor je ten, že očkovat by se měla populace nad 50 + lidé se zvýšeným rizikem (obezita, cukrovka atd.) Zlepšit přednemocniční péči / monitoring pacientů (oxymetr stojí kolem 300kč). Její praktickou absenci považuji, po 2 letech, za selhání vlády a zdravotnického systému.
  Očkovat děti a mladé považuji za zbytečné riziko vzhledem k existujícím nejistotám ohledně dlouhodobých nežádoucích účinků.
  Na závěr – když už i v této věci argumentujete Sorosem a Trumpem – vaše vyhrocené soudy zcela zbytečně rozdělují a staví proti sobě lidi, kteří by jinak našli společnou řeč ve všem ostatním. To je to co Soros potřebuje – rozhádat a atomizovat společnost.
  S pozdravem
  Petr Dvořák

  • 28. 12. 2021 (23:25)
   Trvalý odkaz

   A to jsme u toho. Předstíráte, že se mnou vedete dialog, a vůbec nereagujete na nic z toho, co píšu! Schválně to po sobě přečtěte znova. Odříkáváte připravená tvrzení (nebudu teď rozebírat, jestli s nimi souhlasím nebo ne).

   Není mi ale jasné, proč tím oba ztrácíme čas.

   Prostě se smiřte s tím, že patřím k té drtivé většině společnosti, která vaši víru nepřijme. Jsme normální lidé, co to nechtějí muslimskou migraci, ale nevěří, že svět je řízen iluminátským spiknutím, že americké přistání na Měsíci se odehrálo v televizním studiu, a nevěří ani, že matematická statistika a biologie jsou zločinným nástrojem korporací.

 • 27. 12. 2021 (10:00)
  Trvalý odkaz

  Autorův článek jsm si pozorně přečetl a cítím se povolán – vzhledem ke své odbornosti a vzdělání reagovat i na pana Dvořáka. To by p. Hampl nemohl být napadán coby neodborník.
  Biologie, potažmo medicína je pole které je natolik složité že je v něm možné všechno – narazí se na případy které jsou pomalu na pomezí zázraku, proto není zase tak těžké jakýkoliv názor doplnit nějakou kazuistikou a na ní naroubovanou hypotezou, hlavní hodnotící metoda je ale praxe kdy se vychází z toho co je obecné, co je zkušenost a ta je jasná, prověřená desitkymi let trvajícím pozorování. V případě současné epidemie pak není co vymýšlet nového – pomůže jen komplex opatření která sice jednotlivě nejsou zázračná a také každé má jinou váhu ale která jako celek dokáží každou epidemii velice rychle eliminovat. A očkování je z nich nejúčinnější a jako prevence plně dostačující.
  Současný problém je v tom že se právě tato opatření nedokáží aplikovat v dostatečné míře, ba že je proti nim odpor. Ponechám stranou běžná protiepidemiologické opatření (jejich účinnost prokázalo období první vlny kdy se mnohé možná až přehánělo) a zaměřím se na očkování (to tehdy ještě nebylo k dispozici).
  U nás statistika vykazuje cca 35 000 úmrtí v souvislosti s covidem, něco jsou úmrtí z jiných příčin která by byla stejně ale na druhé straně v této statistice nejsou zahrnuta předčasná úmrtí z důvodu zahlcenosti zdravotnictví. Pokud vezmu v potaz že jaksi ubylo vyplácených důchodů – což je exaktní údaj – z toho jde vyvodit že se zkrátil věk dožití – tak minimálně kolem 25 000 úmrtí bylo předčasných způsobených jednoznačně covidem (užívám odhady vycházeje ze svých zkušeností – pokud by tato čísla někdo upřesnil uvítám – pochybuji ale že tím mé vývody vyvrátí). Z principu medicínské praxe je známo že každů léčebný postup, tedy i očkování sebou nese jistá rizika a že zákonitě dojde k tomu že postup uškodí, někdy i letálně – rozhodující je ale vždy poměr zisku ke ztrátám. Pokud postup vede k záchraně jedinců jejichž počet je o několik řádů větší než počet poškozených tak má léčebný postup – očkování své jednoznačně dané místo.
  A délka testování – protože očkování, respektive dostatečná proočkovanost jednoznačně vede k eliminaci nákazy a možnosti rezignovat na ostatní protiepidemiologická patření která je v dlouhém časovém horizontu problematické vyžadovat – vidíme kolem sebe – tak jakékoliv odkladání očkování má za důsledek další globálně miliony mrtvých – zbytečně – jejichž počet by se dalším odkladem jen zvětšoval. Pak je tady otázka jestli je na místě očkování zbytečně zdržovat nějakou byrokracií navím podpořenou argumentem že nejsou dosud zjištěna všechna rizika – ta nebudou nikdy, nějaká vzácná komplikace se může vyskytnout i po dlouhých letech testování.
  Význam očkování je jasný i v našich malých poměrech – stačí se podívat na statistiky pacietů na ARO – poměr očkovaných, přeočkovaných třetí dávkou a neočkovaných (je tu i vidět pokles imunitypo prodělaném očkování a význam dalšího přeočkování).
  V tomto pohledu je jakékoliv zpochybňování očkování nejrůznějšími důvody už jen prostá racionalizace u odmítačů – a z toho vyplývající i jejich zvyšující se agresivita která nemá základ jak ve vědecké medicíně tak v lékažské etice.
  A navíc – u odmítačů dochází k tomu že začínají být nebezpeční nejen sobě (vlastní zvýšené riziko onemocnění) ale coby rezervoáry infekce svému okolí považuji vyhlášení očkovací povinnosti bohužel jako jedinou cestu jak se z marasmu epidemie co nejdříve dostat. Ukazuje se že jen nařizením povinnosti lze dosáhnout takové proočkovaosti která by vedla k eliminaci epidemie.

 • 27. 12. 2021 (8:53)
  Trvalý odkaz

  Nejsou to magoři, kdo vymyslili zelený úděl, jsou to velmi inteligentní lidé. Vydělávají miliardy a koupili si i média, aktivisty i univerzitní profesory. Magoři jsou ti, kteří to dosud nepochopili a chtějí s nimi polemizovat a argumentovat, namísto toho, aby proti nim bojovali.

 • 26. 12. 2021 (17:15)
  Trvalý odkaz

  Vážený pane Hample,
  s radostí si čtu vaše sociologické analýzy, protože v sobě mají selský rozum, logiku, kritické myšlení. Nikoho neuráží, jsou věcné a nejsou hysterické.
  Bohužel, vaše články na téma vakcinace se zdají býti psány někým jiným. Místo analýzy argumentů pro a proti jsou plné arogance, nálepkování těch s nimiž nesouhlasíte, vykazují známky absence kritického myšlení, papouškují obecné fráze a míchají účelově témata tak jak jste učinil v článku “K čemu je bláznům svoboda? ”
  Proto vás prosím, odpovězte si sám pro sebe na následující otázky:

  – Máte nějaké vzdělání v oborech biomedicínských, které by vás opravňovalo zesměšňovat a bagatelizovat výhrady Prof.Berana, Prof.Thona, Prof.Turánka ?

  – Chápete alespoň v základních rysech mechanismus fungování vakcín ? Studoval jste odborné články ? Doporučuji vám alespoň tento z časopisu Nature z 8/2021 https://www.nature.com/articles/s41541-021-00369-6.
  Pokud ho pozorně přečtete, neměli by vám uniknout pasáže které se zabývají dosud nejasnými a neprozkoumanýmí mechanismy působení mRNA a adenoviral-vector vakcín.

  – Protože se opakovaně odvoláváte na schvalovací instituty EU a USA, předpokládám, že věříte, že v managementu EU-EMA a USA-CDC je zaměstnán zcela jiný typ lidí, než který popisujete ve svých brilantních sociologických pojednáních. Tito úředníci prošli zcela stejným způsobem výběru jako experti, kteří řídí politiku energetickou, migrační, fiskální atd. Na čem je vaše víra v úředníky mající na starosti vakcíny postavena ?

  – Jako člověk s osobní zkušeností s fungováním korporece, věříte tomu, že vyjádření farmaceutických korporací ohledně vlastností a ověření vakcín jsou 100% v souladu s názory vědců a inženýrů v těchto firmách ? Nemáte obavu, že jejich stanoviska prochází několikastupňovým schvalováním a modifikacemi P/R a managementu, takže jakékoli pochyby či známky pochyb jsou eliminovány ?

  S úctou
  Váš čtenář
  Petr Dvořák

  • 26. 12. 2021 (21:17)
   Trvalý odkaz

   Vážený pane Dvořáku,

   škoda, že jste od mě nečetl něco z toho, k čemu se vyjadřujete. Pak byste věděl, že jsem nikdy v životě nekomentoval schvalovací postupy ani evropských ani amerických autorit. Dle mého názoru není možné na těchto byrokratických institucích stavět – ani v dobrém ani špatném. Pro vakcínu mluví to, že již byla aplikována více než miliardě lidí, takže lži o údajných vedlejších účincích byly spolehlivě vyvráceny.

   Co se týče mé odbornosti. Moje expertíza je ověřování nebo vyvracení hypotéz pomocí statistických dat. Pokud tedy přijdete s hypotézou “očkování škodí více než prodělání covidu,” potom vám mohu pomoci s jejím ověřením. Ale předpokládám, že vás to nezajímá. Vy přece máte jasno.

   Vaše svaté, které zmiňujete, samozřejmě občas poslouchám. Mimochodem, uvědomujete si, že se dopouštíte fatální logické chyby? Vědce třídíte podle toho, jestli vám potvrdí váš názor. Když vám to potvrdí, označíte je za důvěryhodné. Když říkají něco jiného, prohlásíte je za podvodníky. A svůj názor pak obhajujete tím, že je ve shodě s těmito vědci. Kdyby ti vaši svatí totiž měli nějaké silné argumenty, tak byste ty argumenty vznesl. Jenže vy máte jen pocit. Ti lidé se pěkně tváří, jsou hezky oblečeni, působí důvěryhodně, a vytvářejí správnou atmosféru. Stačí to? Jak komu.

   Snažím se svůj vlastní pohled na autoritách nestavět. Ano, vidím to stejně jako Donald Trump, který je skutečným otcem vakcíny Pfizer. Ano, vidím to stejně jako Viktor Orbán, který jako první v Evropě zavedl covidové pasy (když je ještě Evropská unie odmítala) a který jako první zavedl povinné očkování některých profesí (americkou vakcínou, nikoliv Sputnikem V). Ano, vidím to stejně jako Vladimír Putin a čínská vláda, které rovněž tlačí na rychlé očkování. Ale o to nejde. Především je to v souladu s daty.

   Jako člověk znalý poměrů v korporacích tvrdím, že farmaceutické firmy se budou snažit očkování spíše brzdit (což se také děje). Proč prodávat vakcínu za 12 dolarů, když můžete toho člověka nechat nakazit a pak mu prodat lék za několik tisíc dolarů?

   Ale nečekám, že vás to přesvědčí. Antiočkovací postoj je náboženství, má své svaté, své církev a svá dogmata. Vy jste uvěřil, já jsem neuvěřil. Prostě se smiřte s tím, že většina lidí si dál myslí, že dvě a dvě jsou čtyři, nikoliv sedm (klidně tomu říkejte arogantní postoj). A že – jak se před pár dny vyjádřil Donald Trump – “každý, kdo se odmítá očkovat, nevědomky podporuje globální moc”. To je můj názor. Jestli si někdo myslí, že zmaří plány Georga Sorose tím, že způsobí zhroucení nemocnic ve vlastní zemi nebo nakazí své blízké chorobou s poměrně vysokou smrtností, tak se obávám, že bude zklamán. Ano, vlastní zemi se vám podaří poškodit poměrně snadno. Georgu Sorosovi to bude úplně jedno.

   S pozdravem

   Petr Hampl

Komentáře nejsou povoleny.