zeman není žádný posera

Myslím si, že to invaze určitě je. A sice invaze, která je důsledkem jednak války v Sýrii, ale zároveň i důsledkem velkého sucha a toho, že se neurodilo, takže se masy lidí daly do pohybu. Navíc to podle mého názoru bylo využito politicky. To znamená, že do toho někdo dává peníze, někdo to usměrňuje a je to pokus o ovládnutí Evropy islamisty, to je nesporný fakt. Přitom je zoufalou chybou Evropy, že tohle ty její zpravodajské služby nepředvídaly, že na to neupozorňovaly a že schengenský prostor byl zcela nechráněný. Navíc podle informací, které se objevují a přicházejí především z Německa, že každý desátý migrant je v evidenci jako nějaký kriminálník, lze dát prezidentovi, který mluví z duše 95 procentům lidí u nás, za pravdu.
Prezident také tvrdí, že 90 procent z těch lidí jsou ekonomičtí migranti, což po něm jeden z představitelů Human Rights Watch z Bruselu žádal doložit důkazy. Miloš Zeman se odvolával na záběry a snímky z dlouhých kolon uprchlíků na Balkáně, kde je vidět devadesát procent mladých zdravých mužů, nikoli zubožených uprchlíků. Vidíte v tom nebezpečí, že mezi nimi mohu být i lidé ve službách Islámského státu, jak také prezident upozorňuje?

kde je vidět devadesát procent mladých zdravých mužů, nikoli zubožených uprchlíků. Vidíte v tom nebezpečí, že mezi nimi mohu být i lidé ve službách Islámského státu, jak také prezident upozorňuje?

Nejsem si jistý, jestli těch devadesát procent jsou ekonomičtí migranti, o tom bych možná pochyboval. Ale je nepochybné, že tam jsou mezi nimi příslušníci Islámského státu, kteří byli do Evropy vysláni, aby mohli být využiti. A také je nabíledni, že Evropu čeká mela, pokud se jednotlivé státy Evropské unie nerozhodnou, že prověří jednoho migranta po druhém, a jestliže nebude splňovat podmínky pro udělení azylu, tak ho šupem pošlou zpátky. Tedy za předpokladu, že budou mít trošku rozumu. Ale já dost pochybuji o tom, že v Bruselu je rozum, který bychom potřebovali.