Viktor Orbán o covidu a očkování

V Maďarsku Došlo k prudkému nárůstu počtu infekcí způsobených variantou Omicron. Zatím se ale zdá předpověď odborníků – že průběhy budou většinou mírné – byla správná. Ve studiu je premiér Viktor Orbán. Proč si myslíte, že opozice neustále napadá postup vlády při řešení pandemie? Vždyť nemoc a pandemie nejsou stranicko-politické záležitosti. Dobré ráno.

Dobré ráno vašim posluchačům, dobré ráno. Dejme Omikronu přednost před útoky levice, a tak si o tom promluvme nejdříve. Omicron je nová výzva. Viděli jsme už mnoho verzí tohoto viru. Dosud se stávalo, že když se objevila nová varianta, představovala větší nebezpečí než ty, které se objevily dříve. Nespoléhám se nyní na své vlastní znalosti virologie, ale sděluji názor odborníků, když říkám, že varianta Omicron se od těch předchozích liší v tom smyslu, že se šíří rychlostí blesku – rychleji než jakákoli dřívější varianta. Ale nebezpečí, které nám hrozí, síla, s níž na nás útočí, je slabší než ta, kterou disponovaly dřívější varianty. Na jedné straně je tedy špatnou zprávou, že se šíří rychleji; na druhé straně je však dobrou zprávou, že není tak silná jako dřívější varianty.

Každé ráno dostávám brzy zprávy a viděl jsem i tu dnešní. Je z ní patrné, že počet infekcí stoupá, ale například počet lidí na ventilátorech dnes opět klesl. Mezitím počet lidí v nemocnici, těch, kteří vyžadují léčbu, roste mnohem pomaleji než rychlost, jakou se šíří varianta Omicron. To je však nová výzva, se kterou se budeme muset vyrovnat. Z tohoto důvodu jsme museli změnit některá pravidla. Budu je stále opakovat, za což se omlouvám, ale 15. února vstoupí v platnost nové pravidlo a já bych rád lidem pomohl, aby se na něj připravili. Pravidlo spočívá v tom, že od 15. února budou za plně očkované považováni pouze ti Maďaři starší 18 let, kteří obdrželi třetí dávku vakcíny. Dříve mohli osvědčení o imunitě získat ti, kteří se z nákazy vyléčili. Toto pravidlo nyní skončí. Osvědčení o imunitě se v podstatě změní na osvědčení o očkování: bude vydáváno těm, kteří byli očkováni – těm, kteří buď obdrželi všechny tři dávky, nebo kteří obdrželi druhou dávku před méně než šesti měsíci. Ti, kteří nebyli očkováni, tedy nebudou považováni za chráněné.

Vzhledem k tomu, že průběh onemocnění způsobeného virem Omicron je rychlejší a méně závažný než u dřívějších variant viru, změnili jsme pravidla karantény: povinná doba karantény se zkracuje z předchozích deseti dnů na sedm dnů; pokud však bude mít někdo po pěti dnech negativní testy, bude moci z karantény odejít okamžitě, ještě před sedmým dnem. Pětidenní pravidlo vstoupí v platnost také pro školáky. Tolik k Omicronu.

Možná je tu ještě jedna důležitá věc, jestli dovolíte. Spoléhám se teď na své papíry, které mám tady. Další důležitá informace je, že očkování bude možné bez nutnosti předchozí registrace na očkovacích místech v nemocnicích a v okresních centrálních odborných ambulancích každý čtvrtek a pátek v lednu – tedy včetně dneška – od 14.00 do 18.00 hodin a každou sobotu v lednu od 10.00 do 18.00. To je veřejné prohlášení. Chtěl bych vám i vašim posluchačům také sdělit, že armádní očkovací autobusy průběžně jezdí po celé zemi a v 16 krajích a 136 sídlech již očkovaly 32 000 lidí.

Dělají tedy vše, co je v jejich silách – a zdravotnický systém a každý člověk v něm dělá vše, co je v jeho silách -, aby nabídli pomoc svým bližním, svým pacientům. Zaslouží si uznání.

A teď, proč je obranná operace napadána? No, především to není specifický maďarský jev, protože o obranných operacích se všude vedou velké debaty. Takže můžeme dát levici za pravdu alespoň v tom, že se zde nechová nijak výjimečně. Spory o obranu proti covidu jsou běžné v celé Evropě a myslím, že v demokracii je to přirozené. Maďarská levice se od zbytku Evropy liší tím, že zde produkuje falešná videa. Nejsem si vědom případů v žádné západoevropské zemi, kdy by byla konkrétní smyšlená tvrzení prezentována jako fakta, přičemž by se vyráběla falešná videa. Nejsem si vědom debat o obranných operacích, které zároveň oslabují účinnost obrany. Protože, jak jste řekl, tento virus nemá členskou kartu ani Fidesz, ani [opoziční strana] DK. A nemá žádný identifikační systém, který by mu umožňoval útočit na tu či onu konkrétní osobu: útočí na všechny. Proto si myslím, že je přípustné – a dokonce nutné – vést debaty o tom, co je dobrá obranná operace; ale musíme takové debaty vést, aniž bychom tím obranu oslabovali.

A myslím si, že způsob, jakým se proti obranným aktivitám útočí, je urážlivý vůči lékařům a zdravotním sestrám. Tyto útoky znevažují práci vykonávanou v nemocnicích a naznačují, že lidé pracující v nemocnicích nejsou schopni poskytnout vhodnou péči nakaženým lidem. Pravdou však je, že tito lidé – kterým za jejich práci děkujeme – často vynakládají nadlidské úsilí: vynakládají maximální úsilí, využívají všechny možné zdroje, přijímají přesuny, přesčasy a prodlužují si pracovní dobu. Dělají tedy vše, co je v jejich silách – a zdravotnický systém a každý člověk v něm dělá vše, co je v jeho silách -, aby nabídli pomoc svým bližním, svým pacientům. Zaslouží si uznání. Takže když se říká, že zdravotnický systém je slabý, je toto obvinění vznášeno i vůči lékařům a sestrám. Naši lékaři nejsou vůbec slabí a naše zdravotní sestry nejsou slabé. Práce, kterou odvádíme při organizaci očkování, není slabá. Organizace očkování všude dobře postupuje. Snažím se shromažďovat informace, které s tím souvisejí, a drtivá většina názorů ukazuje, že to postupuje dobře a že je to dobře organizované. K lidem, kteří se k nim dostali, se chovají slušně, s empatií a snahou pomoci. Celý systém, který nyní zorganizoval očkování více než 6 milionů lidí, tedy funguje na úrovni, za kterou by se žádný Maďar nemusel stydět.

V politice musíme vést diskuzi nikoliv tak, že budeme zemi znevažovat, ale naopak ji oslavovat, protože je to naše společná vlast.

Naopak bych řekl, že bychom měli být na tuto obrannou operaci proti viru hrdí. A buďme také hrdí na to, že máme takové odborníky ve veřejné správě, takové zdravotní sestry a takové lékaře. A nezapomínejme ani na naše policisty a vojáky, jejichž zapojení do boje proti viru se vyznačovalo nejen kompetencí, ale i lidskostí. Je to dobrá země a já mám stále pocit, že levice nedokáže rozlišovat mezi útokem na vládu a znevažováním země. V politice spolu musíme diskutovat nikoliv tak, že budeme zemi znevažovat, ale naopak ji oslavovat, protože je to naše společná vlast.

Dalším opakujícím se tématem je, že odsuzují východní vakcíny – ve skutečnosti proti nim agitují. Zdá se však, že jde o neopodstatněnou kampaň, protože vidíme, že čínskou vakcínou byly očkovány stovky milionů lidí v asijských a arabských zemích. Je tu však také konkrétní příklad, na který si možná vzpomínáte, staršího politika z Demokratické koalice, který se nenechal očkovat východní vakcínou, ačkoli jeho žena ano; jeho žena stále žije, ale starší politik zemřel na koronavirus.

Za debatou kolem čínské vakcíny můžeme snadno udělat tlustou čáru, protože Světová zdravotnická organizace [WHO] ji akreditovala, schválila a podpořila. Takže tady u nás doma můžeme my politici – kteří jsme se stali amatérskými epidemiology – debatovat a říkat si, co chceme, o tom či onom typu očkování, o tom či onom typu vakcíny; ale pravda je, že otázkou, kterou vakcínu lze použít a kterou ne, se zabývají odborné mezinárodní organizace. A je dobře, že tomu tak je, protože jde o složité otázky odborné vědecké politiky. V této oblasti se pohybuji již poměrně dlouho, ale na hodnocení vakcín bych si netroufl. Byl jsem premiérem dohromady šestnáct let a šestnáct let jsem byl v opozici, takže to je více než třicet let. Ale to není dost dlouhá doba na to, aby někdo mohl říct, co je v této situaci dobré a co špatné, což je hluboká odborná otázka.

Maďarská levice se od zbytku Evropy liší tím, že zde produkuje falešná videa.

V každé zemi se debatuje o obranných operacích, v každé zemi jsou farmaceutické továrny a každá země chce prodávat vakcíny; proto se objevují komerční zájmy, které se někdy objevují pod rouškou odborné debaty. Proto je dobré, když vedle odborných – a částečně i komerčních – debat v dané zemi existuje také mezinárodní fórum a mezinárodní vědecká komunita, která vytváří odpovědné názory a vydává hodnocení. WHO čínskou vakcínu vyhodnotila a shledala ji jako dobrou; a jak jste řekl, byla použita k očkování stovek milionů lidí.

Část záznamu vystoupení na Cossuth Radio přeložena z blogu About Hungary.

Jeden myslel na “Viktor Orbán o covidu a očkování

  • 26. 1. 2022 (9:50)
    Trvalý odkaz

    První politik, který to řekl občanům jasně. Do restaurace, kina, na školní besídku dětí, do prodejny s botami, … nesmíte ne proto, že můžete někoho nakazit, ale proto, že se o vás bojíme.

Komentáře nejsou povoleny.