Viktor Orbán: Vláda má povinnost bránit své občany před EU

Soudní dvůr Evropské unie v rozporu s maďarskou ústavou rozhodl, že Maďarsko musí na své území vpustit migranty, kterým dosud bránil ve vstupu plot a maďarská pohraniční stráž. Naše pohraniční stráž migrantům vstup nepovolila. Těm, kterým se podařilo vstoupit nelegálně, nebylo dovoleno zůstat na maďarském území. Ti, kteří chtěli požádat o azyl, museli své žádosti podat mimo území Maďarska.

Maďarská vláda se tedy obrátila na maďarský ústavní soud s otázkou, jak má dále postupovat. Ústavní soud vydal tři rozhodnutí.

Za prvé. Potvrdil, že vláda musí hájit ústavní identitu Maďarska i tehdy, když je to v rozporu s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie.

…vláda musí hájit ústavní identitu Maďarska i tehdy, když je to v rozporu s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie.

Za druhé. Konstatoval, že pokud orgány EU nevykonávají sdílené pravomoci efektivně, mohou je vykonávat maďarské orgány.

Za třetí. Prohlásil, že na vztah mezi migrací a lidskou důstojností je zapotřebí pohlížet nejen z hlediska migrantů, ale také z hlediska historického obyvatelstva země.

Argumentace ústavního soudu je složitá. Jejím jádrem je lidská důstojnost – to je něco, co se v dnešní Evropě vidí jen zřídka.

Mezinárodní soudy se při obraně lidské důstojnosti vydaly stejnou cestou jako pokrokové evropské společnosti obecně. Vytrhly jednotlivce z jeho přirozených národních, jazykových, kulturních, rodinných a náboženských společenství. Popírají, že příslušnost k takovým společenstvím je součástí identity člověka, a tedy i složkou jeho lidské důstojnosti. Popírají, že příslušnost k takovým společenstvím poskytuje přirozenou ochranu základních práv. Pohlížejí na jednotlivce jako na abstraktní entity, které mohou žít kdekoli, mluvit jakýmkoli jazykem nebo se modlit k jakémukoli bohu.

V konečném důsledku jsou tak Evropané zbaveni práva na svou zemi zemi, svůj jazyk, svou kulturu, svou rodinu a svého Boha.

Tradiční společenství se tak stávají zcela bezbrannými. Stojí proti nim nejen progresivistická politika, ale také porozumění právu. Evropané jsou připravováni o právo rozhodovat, s kým chtějí ve své zemi žít – a to dokonce i v případě, že masová migrace vede k rozpadu toho tradičního společenství, které tvoří základ identity jednotlivce. V konečném důsledku jsou tak Evropané zbaveni práva na svou zemi zemi, svůj jazyk, svou kulturu, svou rodinu a svého Boha.

Rozhodnutí maďarského ústavního soudu se proti tomu staví. Odmítá rozvrácené pojetí lidských práv a staví je zase zpět na nohy. V tomto světle bychom si měli přečíst, co rozhodnutí říká o pravomocích Evropské unie a suverenitě Maďarska. Maďarský stát má povinnost bránit občany proti útokům na jejich identitu, a to v případě, že tyto útoky vyplývají z rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie nebo z nedostatků při výkonu pravomocí EU. Společenské prostředí nesmí být měněno bez demokratického mandátu.

Maďarský ústavní soud tak konstatoval, že Maďaři mají právo na svou vlast.

Převzato z Orbánova blogu About Hungary.