Konflikt na Ukrajině očima bělošského nacionalismu

Chceme-li porozumět tomu, co se děje ve společnosti a chceme-li slušnou schopnost předvídat další dění, je důležité, abychom se neuzavřeli do svých vlastních názorů. Potřebujeme porozumět i stanoviskům opačným. Potřebujeme porozumět logice, kterou sledují naši oponenti. Dívat se jejich očima. To neznamená, že s nimi musíme souhlasit, ale měli bychom jim rozumět. A měli bychom takhle rozumět nikoli jen dvěma stanoviskům, ale třeba deseti, pokud existují a mají význam.

Právě tato schopnost vidět nahlížet na spor z různých stran odlišuje vzdělaného člověka od primitiva. Ostatně, v soukromých životech to tak máme běžně. Řemeslník, který vyjednává o ceně, si pro sebe často řekne „kdybych já byl zákazník, taky by se mi to nechtělo platit.“ V přemýšlení o společnosti a politice by to mělo platit úplně stejně.

Řemeslník, který vyjednává o ceně, si pro sebe často řekne „kdybych já byl zákazník, taky by se mi to nechtělo platit.“ V přemýšlení o společnosti a politice by to mělo platit úplně stejně.

Tak to zdůrazňuji v kurzech vědeckého přístupu a logického myšlení, které jsem kdysi učil a které zase obnovím za pár týdnů na Jungmannově národní akademii.

To je taky důvodem, proč předkládám čtenářům ještě další pohled na konflikt na Ukrajině. Není to pohled můj a není mi blízký. Ale je důležité mu rozumět. Mimo jiné proto, že bělošští nacionalisté představují poměrně vlivný proud uvnitř opozice proti liberální hegemonii a globálnímu vládnutí.

Následující text předkládá silnou verzi tohoto myšlení, jak ji lze nalézt na různých serverech mimo hlavní proud. Samozřejmě existují i umírněnější a kompromisní verze.

Za prvé. Světové dění je zápasem lidských ras. Buď převládnou dobré rasy nebo nedobré rasy. Všechno ostatní je bezvýznamné. Kdykoliv vidíte nějaký konflikt, politický spor, ideovou potyčku, náboženské nepokoje apod. dívejte se, k jakým rasám ti lidé náležejí. To jediné je důležité.

Za druhé. Bělošský nacionalista může dočasně sympatizovat s nacionalismem národů. S českým, německým, švédským nebo jakýmkoliv jiným nacionalismem. Ale bere to jako nedospělou fázi – než ti lidé pochopí, že jsme všichni jeden bělošský národ.

Za třetí. Bělošský nacionalista nenávidí snahy zavádět globální vládu a nenávidí globální bankovnictví i korporátní svět. Má za to, že tento svět je ovládán jinými rasami (i když ti lidé mají většinou bílou barvu pleti) a že cílem je zničit bílou rasu.

Za čtvrté. Bělošský nacionalista se nemůže radovat z toho, že někde to dělají dobře. Když je zastáncem tradiční rodiny, tak se nemůže radovat z tradiční rodiny v Číně. Protože to pomáhá Číňanům a ne bělochům. Ideální svět by byl takový, že běloši budou tradiční a mravní, zatímco ostatní rasy podlehnou dekadenci. Bělošský nacionalista je smutný, když vidí, že je to spíše naopak.

Za páté. Ideální svět je pochopitelně takový, že dokonale čistá bílá rasa bude vládnout těm nižším rasám.

Za šesté. Mezi bělochy existují dvě skupiny, které sice mají bílou pleť, ale jsou to jen zdánliví běloši. A sice Židé a Rusové. To jsou naopak rasy velmi nízké a velmi špatné. O Židech se zde ani nemusím šířit. Rusové jsou plní mongolských, tatarských a jiných podobných genů. Jsou to agresivní primitivní Asiaté svou samotnou podstatou. Není divu, že Rusové a Židé spolu tak ochotně spolupracují.

Za sedmé. Naopak Ukrajinci a Bělorusové jsou ti nejbělošštější běloši. Nejsou zkaženi ani asiatskými geny z východu ani migrací na Západě. Tady je skutečná naděje bílé rasy.

Za osmé. Druhá světová válka byla konfliktem mezi příslušníky bílé rasy a východními hordami jiných ras. Porážka Hitlerova režimu byla katastrofou

Za deváté. Celé dějiny Ruska, včetně bolševismu a sovětského období, vycházejí z toho, že to jsou dějiny nižší rasy. Nižší rasa není ničeho jiného z principu schopna. Bělošský nacionalista tam nevidí nic, co by se dalo obdivovat nebo s čím sympatizovat.

Za desáté. Konflikt na Ukrajině je znovuotevřením rasové války. Vyšší ukrajinská rasa (s podporou jiných bělochů) bojuje proti ruským rasově smíšeným barbarům.

Za jedenácté. Vítězná Ukrajina se může stát základem obrody bílé rasy. Poté, co na jedné straně zničí ruské barbary, na druhé straně si podmaní dekadentní Evropu.

Vítězná Ukrajina se může stát základem obrody bílé rasy. Poté, co na jedné straně zničí ruské barbary, na druhé straně si podmaní dekadentní Evropu.

Za dvanácté. I bělošský nacionalista vidí, že protiruská strana konfliktu je řízena, financována a všemožně podporována zastánci globálního vládnutí a velmi si všímá i židovského vlivu. Předpokládá ale stejný vzorec, jaký se v moderních dějinách opakuje znovu a znovu. Západní politici a bankéři podpoří něco, co se jim pak vymkne z rukou. Bolševismus, džihád, ukrajinský nacismus… Hnutí bílé nadřazenosti tu podporu využije k vlastním cílům a po vítězné válce si udělá pořádek podle svého.

Možná se ptáte, jak se to srovnává s probíhající likvidací ukrajinského genofondu, kdy jsou ti nejlepší běloši zabíjeni po statisících. To rozhodně není cesta k tomu, aby takto vybíjená rasa převládla. V žádném textu jsem odpověď nenašel. Buď je tento aspekt úplně ignorován, nebo odbyt s tím, že „nemáme jinou možnost.“

Tak vypadá svět očima jednoho z myšlenkových směrů. Jak to jde dohromady se sluníkářskými liberály? Stejně jako džihád. Liberálové předstírají, že to nevidí.  Že to vlastně není podpora nacismu. Že je to jen náhoda, že jejich znaky se tvarem tak podobají hákovému kříži. Dokonce rozvíjejí sny o tom, že vítězná Ukrajina bude LGBT rájem. Pohled nacistů je stejný jako džihádistů: Ty blbečky využijeme, ale zbavíme se jich při první příležitosti.

Pohled nacistů je stejný jako džihádistů: Ty blbečky využijeme, ale zbavíme se jich při první příležitosti.

To ovšem nic nemění na tom, že si liberálové a atlantičtí konzervativci s překvapivou snadností osvojují některé prvky rasového myšlení. Zejména motiv pod-člověka, který může být vražděn, mučen a upalován a na kterém nezáleží. Stačí označit vesničany za „proruské“ a svědomí liberála je uklidněno. Hned můžete poslat dělostřelecký granát na vesnickou školu a je to vlastně humanitární.

A počítejme s tím, že i další útržky tohoto pohledu budou čas od času ovlivňovat chování iracionálního davu nových aristokratů. Včetně kariérních bojovníků proti krajní pravici.