Maďarsko, migrace a lidská práva

Když v prosinci maďarský ústavní soud nařídil Orbánově vládě, aby ignorovala rozsudek Evropského soudního dvora (že má strhnout ploty a vpouštět do země migranty), česká velká média kupodivu neroztočila hnojomety, nýbrž se pokusila událost zatajit. Komentář Viktora Orbána k záležitosti je zde.

Vzhledem k tomu, že Evropský soudní dvůr nemá žádné bezpečnostní složky, které by mu umožnily na Maďarsko zaútočit a rozhodnutí uvést do praxe, nemá smysl se tím dále zabývat. Velmi důležité je, že vznikl precedens. Rozhodnutí Evropského soudního dvora jsou směrodatná pouze v případě, že je nezruší národní ústavní soud. Pro Českou republiku to ovšem žádná výhoda není – vzhledem ke složení ústavního soudu.

Stát je tedy povinen chránit národ, národní jazyk, kulturu, životní styl a další související záležitosti.

Zajímavé je, jak maďarský ústavní soud argumentuje (vycházím z Orbánovy interpretace).

  • Stát je k tomu, aby chránil životy a svobody svých občanů
  • Občan není něco, co existovalo izolovaně. Nemělo by žádný smysl podnikat formální kroky na obranu jeho života a svobody, pokud by přestalo fungovat prostředí, ve kterém žije. Občan musí mít možnost vydělat si na živobytí, sehnat bydlení a řadu dalších záležitostí.
  • Součástí toho prostředí je i kulturní identita. Jsme bytosti závislé na tom, že kolem nás existuje určité společenské prostředí. Že žijeme mezi určitými lidmi a že funguje systém zvyklostí, mravů, zákonů, hodnot a dalšího. Klíčovou roli v tom prostředí hraje národ.
  • Jestliže má stát chránit osobu, musí chránit i toto prostředí. Bez toho je obrana svoboda pokrytecká, nesmyslná a zbytečná činnost.
  • Stát je tedy povinen chránit národ, národní jazyk, kulturu, životní styl a další související záležitosti. To není na překážku vývoje, nicméně musí být vývoj národního celku, vycházejícího z kořenů a hodnot toho národa. Nikoliv převálcování vnějším vlivem.
  • Pokud by migrace změnila jazyk, zvyklosti, mravy, náboženské poměry a podobně, občan by už nemohl pokračovat ve svém dosavadním životě. Byla by tak narušena jako identita – to je zásah do soukromí srovnatelný s tím, jako by byl svévolně uvězněn nebo svévolně přinucen změnit své soukromé poměry.
  • Je tedy povinností vlády chránit své občany před takovou migrací, která by způsobila změnu kultury a životního stylu.

Je tedy povinností vlády chránit své občany před takovou migrací, která by způsobila změnu kultury a životního stylu.

To je první a základní povinnost vlády. Žádná vnější síla na tom nemůže nic změnit. Žádný mezinárodní soud, žádné nařízení, vůle žádného spojence a žádná mezinárodní smlouva. Vláda, která by se takovým tlakům podřídila, je vláda tyranská.

Všimněte si, že je argumentace přesně opačná té evropsky převládající, podle níž je idea lidských práv vykládána tak, že občan musí být „osvobozen“ od svých tradic, předsudků, zvyklostí, národního cítění atd. Však také Orbán ve svém komentáři konstatuje, že maďarský ústavní soud „odmítá rozvrácené pojetí lidských práv a staví je zase zpět na nohy.“

Práva národů jsou lidská práva!