Učebnice manažerské sociologie

Sociologie řízení

 

V roce 2011 jsme společně s Dr. Evou Kašparovou napsali na objednávku Vysoké školy ekonomie a managementu učebnici Sociologie řízení, která má pomoci současným a budoucím manažerům a jednatelům firem, aby si snadno osvojili ty části sociologie, které potřebují ke své práci (ať už je nazývají sociologie, marketing, vědecký management nebo jakkoliv jinak).

Pro každodenní řízení organizace budou asi nejužitečnější první kapitoly, které se zabývají otázkou výzkumů. Čtenář zde najde vysvětlení, proč i výzkumy na mnohatisícovém vzorku zákazníků často dávají zcela falešný obraz, podle čeho kontrolovat, zda grafy předkládané marketingovými agenturami skutečně vypovídají o postojích zákazníků či zaměstnanců a za jakých podmínek umožňují předvídat jejich chování. Další části učebnice jsou věnovány tématům jako konflikty, začleňování nových lidí do organizace, skupinové chování a myšlení.

Učebnice je psána jednoduchým jazykem, jehož styl připomíná spíše novinový článek než vysokoškolská skripta. Je proto možné číst ji poměrně rychle a během několika hodin si osvojit to podstatné. Kdyby vyšla v angličtině, možná by se jmenovala Social Research for Dummies.

Učebnici lze zakoupit v e-shopu VŠEM