Válka davu

Profesor Mearsheimer si – i s odvoláním na jiné akademiky – všímá toho, že v době, kdy se celý veřejný a intelektuální život točil kolem soupeření mezi Západem a sovětským blokem bylo možné vznášet argumenty ve prospěch Sovětského svazu. Zcela veřejně a bez jakýchkoliv problémů. To neznamenalo, že by veřejnost nebo elity sympatizovaly se Sovětským svazem. Ale bralo se za samozřejmé, že je to součástí diskuze.

Dnes je tomu tak, že každý, kdo zpochybňuje „narativ“ o Rusku jakožto absolutním iracionálním zlu, je napadán a je vytlačen z veřejného prostoru. A to profesor Mearsheimer působí v Americe, která je v této oblasti supersvobodná – ve srovnání s Evropou.

Když je zakázáno diskutovat, je zakázáno i přemýšlet a přijímají se hloupá řešení.

Nakonec na to doplácí především západní svět. Když je zakázáno diskutovat, je zakázáno i přemýšlet a přijímají se hloupá řešení.

Americký profesor hledá rozdíl v chování Sovětského svazu a Ruska. Rusové desítky let působili způsobem, že si nechají líbit naprosto cokoliv a západní elity si na to zvykly. Postupně se vytvořil pocit, že je existuje americké právo chovat se nepřátelsky, nedodržovat sliby, ignorovat mezinárodní právo, porušovat smlouvy, narušovat ruské hranice válečnými letadly, financovat a řídit některé politické síly v Rusku apod. Když na ruské straně vznikl pocit, že byla překročena rozumná mez a Rusové se začínají bránit, berou to někteří na Západě jako zradu.

Rusko je pokládáno za snadnou kořist. Nepřesvědčivé válečnické výkony na Ukrajině, kde se ruské armádě nedaří porazit síly NATO, k tomu přispívá.

Dodávám k tomu důvod, který s tím souvisí. A sice, že Rusko je pokládáno za snadnou kořist. Nepřesvědčivé válečnické výkony na Ukrajině, kde se ruské armádě nedaří porazit síly NATO, k tomu přispívá. Rozumní racionální lidé by té situace využili, aby vyjednali něco výhodného. Jenže na západě nevládnou rozumní lidé. Vládne iracionální leBonovský dav. Takový dav se před vámi třese strachy nebo vás lynčuje. Neexistuje nic mezi. Putinovým hlavním problémem tak je, že vzbuzuje málo strachu. Když urazíte islámskou komunitu, víte,  že přijdete o hlavu. Ale Rusy můžete jakkoliv urážet, můžete plivat na jejich svaté, můžete si vymýšlet příšerné historky o řádění jejich špionů a přitom se cítit bezpečně. Víte, že si pro vás nedojdou.

Sovětský svaz za snadnou kořist pokládán nebyl.

Ale změnilo se něco ještě mnohem podstatnějšího. Ještě před 10 lety se v intelektuálním a mediálním prostředí oceňovala osobitost a schopnost odlišit se, pokud byla podpořena silnými argumenty. Dokážete si ještě představit, že třeba Hampl byl ještě v roce 2015 pravidelně zván do Českého rozhlasu?

Dnes převládá mentalita tupého davu, který útočí na všechno, co se liší. Ve všech vrstvách společnosti, ale mezi novými aristokraty nejsilněji.

Dnes převládá mentalita tupého davu, který útočí na všechno, co se liší. Ve všech vrstvách společnosti, ale mezi novými aristokraty nejsilněji.

Nicméně s potěšením konstatuji, že existuje skupina velmi inteligentních analytiků, která dokáže pracovat i v takovém prostředí. Postupují následujícím způsobem. Dobře si uvědomují, že k celému pochopení situace potřebujete čtyři prvky: silné stránky ruské armády, slabé stránky ruské armády, silné stránky NATO, slabé stránky NATO. Ve svých analýzách se ale zaměřili výhradně na slabé stránky ruské armády. Mohou tedy dělat solidní analytickou práci a dav se neotočí proti nim, nesmí ale překročit hranici.

Je dobře, že ty články vznikají. Čtenář by si ale měl být vědom, že vidí jen malou část obrazu. A neměl by se divit, že Rusům ještě zbývají tanky i vojáci, že dokážou postupovat a že se jejich hospodářství ještě nezhroutilo.