Viktor Orbán: Probuď se, Evropo!

Rozhodování Evropského soudního dvora vyvolává zásadní otázku. Kdo je skutečným pánem budoucnosti evropské integrace?

Pro soudní dvůr je co nejužší evropská integrace cílem, který má přednost před všemi ostatními hodnotami a důsledky. Jeho soudci se domnívají, že mohou nahradit politické rozhodovatele. Myslí si, že mohou nejen pečovat o spravedlnost, ale také vytvářet a přijímat zákony. Domnívají se, že mohou členské státy přinutit, aby postoupily do další fáze integrace. Myslí si, že mohou členské státy podřídit orgánům EU v otázkách, které nejsou v kompetenci EU. Myslí si, že toho lze dosáhnout pomocí rozpočtového vydírání.

My se naopak domníváme, že budoucnost evropské integrace je v rukou členských států a jejich občanů. To my jsme zdrojem a konečným strážcem našich společných evropských hodnot. Domníváme se, že je pouze na členských státech a jejich občanech, aby rozhodli, jak chtějí spolupracovat a jaké pravomoci chtějí společně vykonávat. Myslíme si, že soudní dvůr nás nemůže zbavit našich základních práv. Myslíme si, že soudní dvůr nemůže vytvářet nové pravomoci EU z ničeho nic.

Domníváme se, že je pouze na členských státech a jejich občanech, aby rozhodli, jak chtějí spolupracovat a jaké pravomoci chtějí společně vykonávat.

V tomto boji jsme v nevýhodné pozici. Právo EU nám neposkytuje nástroje, které bychom mohli použít proti politickým rozhodnutím soudního dvora. Členské státy proto musí podniknout kolektivní kroky na obranu svých práv.

Členské státy se nesmí smířit se situací, kdy politická rozhodnutí přijímá Evropský soudní dvůr namísto národů a vlád členských států. Tato záležitost se netýká pouze Polska a Maďarska: je to společná záležitost všech evropských občanů a členských států. Probuď se, Evropo!

Zkráceno a přeloženo z blogu About Hungary.