Petr Viktorýn: 13 bodů pro úspěšné řízení politické strany

NIKDY JSEM ZDE NEPSAL o své práci analytika pro strategii a řízení, o efektivním marketingu, o mentoringu, mediacích s klienty nebo o mém vztahu k mediálnímu prostoru. Vlastně mně většinou vůbec neznáte.

Nejsem medializovaný “školitel” který loví na sítích. Úmyslně nemám ani webovou prezentaci, protože pracuji vždy pouze pro konkrétního klienta na konkrétním úkolu a to v diskrétním režimu. Pro české firmy, pro zahraniční firmy, pro advokátní kanceláře, pro státní správu. Můj kolega říká: “…hledáme cesty tam, kde je ostatní nevidí”.

Dnes udělám zištnou výjimku, abych rozptýlil včerejší nihilismus, ke kterému nevidím důvod. Sepsal jsem třináct šťastných bodů pro všechny teamleadery …a férově si odpovězte, co nějaký vámi posuzovaný šéf plní a co ne. Následně svému šéfovi poskytněte doporučení, jak být ještě lepším šéfem …a pokud Vás s tím vyhodí, opět si odpověď najděte v tomto “třinácteru”. Tady pojďme na to. Obzvláště v přelomových situacích by se každý tým měl vrátit k základním principům budování funkčního lidského mechanismu a měl by využit danou situaci k nápravě dřívějších chyb:

1. Lídr musí být autentický, s přirozenou autoritou, ale i pokorou. Pokud k něčemu vede ostatní, měl by to sám respektovat. Smí spravedlivě kárat, ale nikdy nesmí pohrdat.
2. Dobrý lídr se obklopuje ještě lepšími rádci, bez ohledu na osobní vztahy, ale vždy ve prospěch společné věci. Lídr “žije” ze schopnosti řídit tým expertů, ne jen experty vědomostně vytěžovat a neprezentovat navenek.
3. Funkční týmy vznikají z hierarchie přirozených a respektovaných autorit. Dosazování “doporučených” lidí ze shora nefunguje a týmy naopak oslabuje, ne-li boří.
4. Vždy musí existovat přesná pravidla, která platí vždy a pro všechny, ne pouze někdy a pouze pro někoho, což vytváří klientelismus a skupinky preferovaných, pro které ostatní nehnou ani prstem.
5. Jedná se se všemi u jednoho stolu “open book management”. Zákulisní předjednávání, pletichaření a vytváření paralelních informačních struktur vždy oslabuje nejen celý tým, ale především strůjce tohoto systému.
6. “Strom roste odspodu”. Pokud máme výživu pro kořeny a kmen pevný i ve větru, můžeme mít i košatou korunu a jedlé plody. Pokud nám ovšem kořeny žerou nenasytní hryzci, nikdy nebude pevný kmen a koruna nebude košatá. Chraňte tedy kořeny a ubezpečte se, že kolem kořenů máte jen žížaly kypřící půdu, ne hryzce.
7. Náš směr je náš směr a půjdeme si za svou metou, i kdybychom šli sami a nekonečně dlouho. Nesejdeme z cesty. Směr ostatních je zase jejich směrem a my to respektujeme. Naše cesty se mohou někde protnout nebo můžeme jít i část cesty společně, ale nikdy nemůžeme jít “proti někomu”. To by totiž znamenalo, že nejdeme svou, ale jeho cestou …a s největší pravděpodobnosti dojdeme tam, odkud on vyšel.
8. Naší činnosti musíme kromě směru a rychlosti dát i rytmus. Krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý. Každý sebevzdálenější cíl je dosažitelný, když si jej rozdělíme na zvládnutelné etapy, podporujeme se ve výkonu a střídáme se na čele. Etapy měříme a vyhodnocujeme, čímž získáváme zkušenosti pro efektivnější zvládnutí následujících etap.
9. Neúspěch není prohra, ale poučení. Kdo se nepoučí z vlastního neúspěchu, je nucen si jej zopakovat, aby redigoval svůj plán, protože “kdo chce brát, musí dát.” K demokratickému spolurozhodování se vždy váže i osobní odpovědnost a vždy musí existovat rovnováha mezi aktivitou a rozhodováním. Těžko uspěje v prosazování názorů pasivní teoretik nad aktivním praktikem. “Chceš rozhodovat, tak makej!”
10. “Vždy prezentace, nikdy konfrontace.” Získejte si okruh svých přátel (klientů, příznivců), kteří chtějí jít s vámi. Oni sami musí chtít (a je úplně jedno proč, nepátrejte po tom). Nesnažte se o očerňování svých soupeřů a odrazování jejich přátel. Jsou-li to něčí opravdoví přátelé, budou si jej bránit a vy místo získávání nových přátel budete bojovat s “cizími”, které stejně nikdy nezískáte. Nemarněte energii hašteřením.
11. Mám-li firma řetězec prodejen, musí být každá prodejna zisková a samostatně fungující. Je to věcí managementu dané prodejny. Pouze řetězec funkčních prodejen s minimálně nutným dozorem, vygeneruje firmě zisk. Pokud budou fungovat jen některé, odebere to zisk a nadšení těm funkčním a ve výsledku to bude nula. Pokud většina nefunguje, musí to mateřská firma dotovat.
12. Pokud něco děláme, musíme přesně vědět co děláme, pro koho to děláme a proč to děláme. Dělat všechno, pro všechny a tvrdit, že je to jen tak, je zásadní chyba řízení hned na samotném počátku.
13. Dům je stavba – domov z něj dělá rodina. Kancelářská budova je jen komerční objekt – firmu z ní dělá tým, úspěšnou firmu dělá sehraný tým. Nejcennější je nadšený a pro společnou věc zapálený tým. Podrazy a srážení jednotlivců není stimulace ostatních k vyššímu výkonu, naopak. Vede to k nejistotě, opatrnosti a k pasivitě ze strachu neudělat chybu.

FUNKČNÍ TÝM JE ŽIVÝ ORGANISMUS, KTERÝ ROSTE A PROSPÍVÁ NEBO CHŘADNE, PODLE CHOVÁNÍ TOHO, KDO JEJ VEDE.

Petr Viktorýn je předsedou Trikolory v Severomoravském kraji