První náčrt vize pro Stranu svobodných občanů

Podrobnější vizi pro stranu Svobodných občanů představím s dostatečným předstihem před volbou. Nicméně už v této chvíli mohu uvést, že bude obsahovat následující:

Za prvé. Návrat k původním ideálům, s nimiž byla zakládána. Strana, původně založená jako strana svobodných občanů, je dnes stranou izolovaných pseudoelit s ambicí peskovat a převychovávat naprostou většinu obyvatel České republiky. Stranu dnes vedou lidé, kteří se nechali koupit, připojili se k establishmentu, převzali koncept politické korektnosti a tomu přizpůsobili i každodenní politiku a komunikaci. Kandiduji, aby se to změnilo.

Strana, původně založená jako strana svobodných občanů, je dnes stranou izolovaných pseudoelit s ambicí peskovat a převychovávat

Za druhé. Doplnění programu o myšlenku přímé demokracie. Není zapotřebí vymýšlet něco nového, stačí převzít projekt již připravený pro Českou republiku, jak jej v knize Úsvit přímo demokracie popsal Pavel Kohout.

Za třetí. Otevřené uznání toho, že islám není náboženstvím, nýbrž totalitní ideologií a že pro občanské svobody představuje dramaticky vyšší nebezpečí než komunismus a nacismus. Budu prosazovat, aby Svobodní zahájili úzkou spolupráci s Blokem proti islámu a aby podpořili všechny kroky potřebné k obraně České republiky před islamizací. Spojenectví s Blokem proti islámu by také vyřešilo nejpalčivější problém strany, ztrátu naprosté většiny voličů během uplynulých dvou let. Není zapotřebí, aby docházelo k organizačnímu spojení, Svobodní mají vlastní dějiny, vlastní myšlenky a vlastní kulturu, a zůstanou takovými i po odchodu ultralibertariánského křídla.

Za čtvrté Změna stanov tak, aby se snížila role centrálních orgánů strany a aby strana přestala záviset na jejich schopnosti či neschopnosti. To by znamenalo častější zapojování všech členů formou stranických referend a posílení nezávislosti krajských sdružení. V rámci strany by měl být zaveden princip subsidiarity, aby byla ukončena praxe, že o místních záležitostech krajů rozhodují lidé odjinud.

Za páté. Provedení nezávislého auditu dosavadního hospodaření strany. Tím netvrdím, že se kradlo, pouze pokládám za samozřejmost a slušnost, aby byly takové audity prováděny.

A ještě poznámka k elektronickému systému voleb. Pokládal bych za gentlemanské gesto, kdyby Petr Mach umožnil audit tohoto systému důvěryhodnou třetí stranou (v současné době jsme nuceni spoléhat na tvrzení blízkých spolupracovníků pana Macha, že se s výsledky nemanipuluje), nicméně slibuji, že v případě své porážky se nebudu hádat a umožním panu Machovi, aby nerušeně realizoval svou nevizi.