Svět Johna Wayna proti světu Angeliny Jolie

Druhá část překladu rozhovoru, který tento týden publikoval slovinský měsíčník DEMOKRACIJA

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi zeměmi, které byly pod vlivem komunismu, jako je Česká republika a Slovinsko, a západními demokraciemi, které byly po 2. světové válce pod vlivem amerického liberalismu?

Toto je často diskutované téma. Proč se naše společnosti tolik liší od společností na západ od nás, i když už desítky let žijeme v podstatě stejných ekonomických a politických podmínkách.

Nemyslím, že by rozdíl mohl být ve zkušenosti s totalitou. Tu zkušenost už mají na západě taky. Většina korporátních zaměstnanců zažívá to, co jsme my zažívali v 70. a 80. letech.

Hlavní rozdíl je generační. V post-komunistických zemích jsou dosud při plné síle generace vychované v atmosféře vlastenectví, úcty k práci a tradiční rodině. Zkuste si představit, jak by vypadala americká společnost, kdyby se tam najednou ocitly desítky milionů lidí z generace Johna Wayna v produktivním věku. Jak by se dívali na feminismus? Jak by reagovali na pochody hrdosti homosexuálů a pedofilů? Co by říkali na hnutí Black Lives Matter?

Hlavní rozdíl je generační. V post-komunistických zemích jsou dosud při plné síle generace vychované v atmosféře vlastenectví, úcty k práci a tradiční rodině.

Názory kritické k islámu a imigraci, stejně jako ke globalizaci, jsou v západním světě považovány za “politicky nekorektní” a jsou marginalizovány a cenzurovány. Jaká je v tomto ohledu situace v České republice? Čelíte kvůli svým textům a názorům cenzuře nebo nějakému mediálnímu tlaku? Existují ve vaší zemi nějaké zákony o “nenávistných projevech”?

To už mám za sebou. Ještě před několika lety jsem přednášel na univerzitě a občas jsem byl vidět v médiích hlavního proudu, včetně těch liberálních. Dnes o mě nenajdete zmínku a práce v univerzitním prostředí nepřipadá v úvahu. Nějakou dobu jsem pracoval v továrně, a teď jsem na volné noze – živím se prodejem knih a veřejnými přednáškami. Problémy se vyskytují jen sporadicky. Nejčastěji vyhrožování majitelům přednáškových sálů nebo útoky proti časopisům, které mě tisknou. Ale ve srovnání s tím, co se děje na Západě, je to zanedbatelné. Dá se s tím žít.

Opět to hodně souvisí s generační výměnou. I když máme zákony o nenávistných projevech, státní zástupci a soudci nad 50 let je prosazují rozumně. Velkým problémem je nastupující generace aktivistů, úředníků a také soudců. Mnozí z nich byli na stážích v zahraničí, byli vyškoleni Sorosovou Otevřenou společností a chtějí prokázat loajalitu, aby získali pozice u mezinárodních soudů. Nedávno byl jeden mladý muž odsouzen k šesti letům vězení za pouhá dvě slova na internetu. I když to nakonec odvolací soud zrušil, je to ukázka, jak pracují mladí ambiciózní soudci. Jiným příkladem je odsouzení Waltera Krafta za psaní složitých intelektuálních esejů o budoucnosti Evropy a roli islámu. Zkrátka, západní totalitarismus rychle doháníme.

Nedávno byl jeden mladý muž odsouzen k šesti letům vězení za pouhá dvě slova na internetu. I když to nakonec odvolací soud zrušil, je to ukázka, jak pracují mladí ambiciózní soudci.

Jak se díváte na rostoucí nepřátelství mezi zeměmi V4 a Bruselem? Jak se díváte na útoky, kterým čelí země jako Maďarsko, Polsko a v poslední době také Slovinsko ze strany „nové aristokracie“ z Bruselu?

Je to spor logický a nutný. Středoevropské země jsou „krmelcem“ západních korporací. Jsou vykořisťovány více, než byla jakékoliv africká či asijská kolonie.  Umožňuje to kombinace vzdělané a velmi pracovité pracovní síly a totální nadvlády zahraničního kapitálu.

To však naráží na problém. Žádná globální korporace se nemůže zastavit na určité úrovni zisku. Manažeři musí každé čtvrtletí vykazovat růst. Potřebují z národních dceřiných společností v malých zemích ždímat stále více. A hranice únosnosti již byly překročeny.

Dochází tedy k logickému střetu zájmů. Lidé v těchto zemích by potřebovali úlevu a korporace na druhé straně potřebují zvyšovat zisky.

Není to jen otázka jednoho zákona, zda Maďarsko ochrání psychiku svých dětí. Nejde ani jen o migraci. To jsou jen jednotlivá bitevní pole. Je to boj o rozdělení politické moci a další hospodářský vývoj.