David Martínek: Všichni by měli vychladnout

Zdá se, že po měsíci od počátku ruské invaze na Ukrajinu pomalu dostoupává válečná hysterie k prvnímu vrcholu. Co k tomu říct. Válka spouští obrovské množství reakcí. Často velmi vyhraněných. Myslím, že nejlépe je zůstat klidný, věcný, soustředěný.

Právě váš vnitřní klid, odmítnutí nechat se vmanipulovat do válečné psychózy, živené propagandou ze všech stran, vám umožní věci posuzovat mírně. A smírně.

Nenechávejme se vtáhnout do konfliktů. Nevěnujme zbytečně energii konfrontacím. Prosím.

Nenechávejme se vtáhnout do konfliktů. Nevěnujme zbytečně energii konfrontacím. Prosím.

Lidé, kteří s vámi nesouhlasí, mají jednoduše jiný názor na svět, jiné informace a jiné postoje. Což je v pořádku. Podstata války, konfliktu, který na Ukrajině bujel posledních osm let, byl mimo náš referenční rámec a každodenní pozornost.

Nyní jsme zasažení, v různé míře, válečnou propagandou, která provází každý podobný konflikt. Propaganda pracuje na plné obrátky. Jak zde, tak v Rusku, na Ukrajině, v Americe. Je to pochopitelně globální záležitost.

Jejím smyslem je vytvořit většinový souhlas. Na jedné, nebo druhé straně. Všimněte si. Totéž, co se děje zde, se děje v opačném gardu v Rusku. A obráceně.

Vytváření souhlasu je důležité pro to, aby se mohly odehrát věci, se kterými byste v mírovém stavu a v klidovém stavu rozhodně nesouhlasili.

Špatné vlády a mizerní politici se pokusí využít války k omezení činnosti politických konkurentů.

Příkladem budiž jednoznačné omezení vašich ústavních práv. Omezení svobody vyjadřování názorů se odehrává plošně, po celém světě, kdy nebyly ušetřeny ani deníky typu New York Post. Je to omyl a chyba. Cenzura názorů a veřejná ostrakizace nositelů opačných nebo polemických názorů je nebezpečím pro vaši svobodu. Je porušením základních ústavních práv.

Funguje i v zemích, které se honosí ideou liberálních hodnot. Což je nepřípustné.

Došlo k distorzi mezinárodního práva. Zabavování majetků na jedné i druhé straně konfliktu, na Západě i v Rusku, boří právní princip státem zaručeného poskytnutí ochrany majetku a vymahatelnosti práva. V takové situaci, kdy je podseknut tento základní civilizační pilíř dochází k zásadní proměně a pojetí práva. V širším měřítku. Varuji před tím, s ohledem na možnost, že vlády mohou později rozšířit tyto nebezpečné tendence jakýmkoliv směrem. Za tichého souhlasu veřejnosti. To považuji za naprosto nepřípustné a je třeba tomu bránit.

Varuji před napadáním a ostrakizací politické konkurence. Špatné vlády a mizerní politici se pokusí využít války k omezení činnosti politických konkurentů. Ale právě vyvažující politická konkurence může v takto složité a těžké situaci zmírnit následky špatných rozhodnutí.

První věcí, kterou udělal Hitler po svém nástupu do role říšského kancléře bylo, že omezil moc parlamentu.

Tato válka nezačala před měsícem. Válka nezačíná dnem, kdy ji ohlásí CNN. Tím dnem začíná pouze válečná propaganda.

Válka nezačíná dnem, kdy ji ohlásí CNN. Tím dnem začíná pouze válečná propaganda.

Válka na Ukrajině má dlouhé kořeny. V historických válkách polsko-litevské unie proti Rusku. Ve konfliktech během druhé světové války. Činnosti banderovců na Ukrajině, jejichž neblahé symboly jsou dnes na Ukrajině akceptovány. V dění a situaci během ukrajinských revolucí. V dění po Majdanu, kdy odmítnutí přístupových asociačních dohod k Evropě spustilo celoplošnou reakci, masové protesty, násilné nepokoje. Vedoucí k distorzi práva, na jejímž konci bylo odtržení etnicky proruských enkláv. Jejímž příkladem je Krym. Vznik vzbouřeneckých republik. Osmiletá válka Ukrajiny proti těmto republikám a tedy vlastnímu obyvatelstvu.

Jde o věci, kterým jsme se zde, na Západě, věnovali jen málo pozornosti. Obětem války. Ze strany ukrajinských úřadů, SBU a ukrajinskými oligarchy placených milicí. Stejně tak opačně, k násilí, páchanému ze strany proruských separatistů.

Šlo o „ruské“ téma. Jen naprosté minimum západních novinářů se věnovalo systematicky analýze konfliktů na Donbasu. Protože kdyby ano, byli by nejspíše obviněni z „proruské propagandy“. Teprve s odstupem času získáme celkový přehled o dění.

Ne teď. Teď jsme ve stádiu propagandy. A hysterie.

Vaše zloba, úlek, naštvanost, nespokojenost, obavy a strach jsou věci, se kterými se počítá.

Tato válka není jen válkou Ukrajiny a Ruska. Je zároveň vyústěním dlouhodobé proxy války mezi Spojenými státy a Ruskem.

Tato válka není jen válkou Ukrajiny a Ruska. Je zároveň vyústěním dlouhodobé proxy války mezi Spojenými státy a Ruskem. Velmi neblahým a barbarským vyústěním, který odsuzuji a hluboce s ním nesouhlasím.

Ale zároveň odmítám stát se obětí tiché proxy války a propagandy.

Smyslem proxy válek je vytvoření většinového souhlasu a postoje veřejnosti. Nasměrování projevů celospolečenské agrese jedním směrem.

Normální člověk nesouhlasí s válkou. To je přirozené. Ale vašeho strachu, naštvání, obav může být využito i jinak.

Akty, se kterými byste za klidového stavu rozhodně nesouhlasili.

Namísto investic do země, vzdělání, infrastruktury půjdou peníze na posílení zbrojních arzenálů.

Je jasné, že začne silné volání po investicích do zbrojení. Namísto investic do země, vzdělání, infrastruktury půjdou peníze na posílení zbrojních arzenálů. Za ruskou invazi zaplatíme všichni. Zvýšenými výdaji na zbrojení. S krutým sarkasmem okomentuji předpoklad, že západní zbrojní koncerny, vlivové organizace, tajné služby a hromady zbytečných institucí, dohlížejících na informace nyní dostanou slušné rozpočty. Všichni by měli poslat Putinovi děkovný dopis.

Jiným příkladem je rozsáhlá imigrační vlna. Upřímně souhlasím s pomocí Ukrajincům, prchajících před válkou. Maminkám s dětmi. Starým lidem. Je to potřeba. Pomáhejme. Velmi si cením všech lidí, kteří pomáhají. Kloním se před nimi a děkuji jim za jejich aktivitu a pomoc.

Není žádným tajemstvím, že na Ukrajině fungují dobře organizované mafiánské organizace. Říká se jim brigády.

Ale zároveň, bohužel, platí, že před měsícem by představa rozsáhlé imigrace byla nepřípustná. Rozsáhlá imigrace by byla řešena jinými cestami a jinými způsoby. Pomáhejme matkám a dětem.

Ale zároveň bychom měli velmi zpozornět. Policie, imigrační úřady.

Není žádným tajemstvím, že na Ukrajině fungují dobře organizované mafiánské organizace. Říká se jim brigády. Jsou považovány za jedny z nejnebezpečnějších na světě. Z Ukrajiny, domnívám se, budou prchat i lidé, se kterými nebudu nikdy souhlasit. Jejich identifikace je jednoduchá – mají ve zvyku označit svá těla různými nacistickými omalovánkami. Tady je potřeba namířit pozornost a činnost úřadů.

…více než propagandistickými prohlášeními, medializaci konfliktu v americkém aranžmá války bychom měli věnovat pozornost lidem v této zemi.

Ruská invaze na Ukrajinu přinese v důsledku turbulenci na trzích. Další zvýšení cen a další problémy. V energiích, cenách potravin. Znamená to, po Covidu, další zásah do ekonomik. Myslím, že více než propagandistickými prohlášeními, medializaci konfliktu v americkém aranžmá války bychom měli věnovat pozornost lidem v této zemi. Řešením obtíží, které přicházejí.

Buďme, prosím mírní. V soudech, projevených názorech i skutcích.

Tahle válka vyplaví všechno na světlo řadu podivných věcí. Teprve s odstupem času a všemi informacemi si budeme moci ujasnit, jak a proč se konflikt vyvíjel. Doufejme, prostřednictvím věcné a střízlivé diskuze. Tak, abychom dovedli předcházet podobným věcem a konfliktům v budoucnu.

Peace. Make love, not war.

Jeden myslel na “David Martínek: Všichni by měli vychladnout

 • 25. 3. 2022 (6:11)
  Trvalý odkaz

  Nedá se to číst.

  Pán dělá, že tu od sametové revoluce byla nějaká práva a svobody.

  Jedině tak, pokud jste patřili k systému a to tak bylo vždy, i za komunistů, nacistů a Franze-Josefa.

  Nikdy se nemohlo veřejně v mainstreamu říkat, že Havel je zrádce a kolaborant, alkoholik a feťák. Agent Německa i USA a nejspíše i StB a KGB.

  Tam je počátek nesvobody. Za to se mělo bojovat. Kdo nebojoval, obětoval i ten zbytek.

Komentáře nejsou povoleny.