Glosy za prosinec 2018

31. 12. 2018

Byly časy, kdy jsem mohli tvořit silvestrovské vtípky o tom, s jak absurdními návrhy evropská a naše byrokracie (ve skutečnosti to je jeden celek) přijde. Jenže nové absurdnosti jsou zaváděny tak rychle, že než se nečemu vychechtáme jako vtipu, už je to realita. Od registrovaného partnerství ke státem organizované změně pohlaví u dětí. Od zakřivení banánu k zákazu spalovacího motoru. Od výchovných řečí o obezitě k zákazu housky se šunkou a plnotučného jogurtu. Od řečí o diskriminaci žen k odebírání chlapečků z rodin za to, že mu rodiče nechají klukovskou hračku. Cokoliv je dnes černý humor, to může být za pár dnů realita. Ta rychlost je neuvěřitelná.

Proto je tak obtížné se bránit každému jednotlivému opatření, protože podobných aktivit chrlí státní a korporátní byrokracie tisíce a tisíce. I kdybychom jednu z nich zastavili, zničí nás ty ostatní. Proto nemá smysl usilovat o nic menšího než úplnou změnu politického a ekonomického režimu.

31. 12. 2018

Nevím, co obsahuje kniha soudruha Grebeníčka (a ani mě to nezajímá), ale pokud s ní někdo nesouhlasí, nechť zveřejní protiargumenty. Pokud někdo nemá jiný protiargument než cenzuru (či vytlačení z veřejného prostoru), ať raději zmlkne. Je suis Grebeníček. Je suis Staněk.

31. 12. 2018

Po nešťastném projektu Realistů ještě neoschla země a už se někteří vrhají do zakládánáí další liberálně-konzervativní strany. Dovoluji si tedy připomenout, že:

a) neoliberální ekonomie zkrachovala stejně jako reálný plánovaný socialismus. Vlastně dosáhla v mnoha směrech ještě horších výsledků. Také jsem v mládí býval jejím horlivým stoupencem, takže mě k ní váže určitá nostalgie, ale nezbývá než přiznat, že v naprosté většině případů to skončilo katastrofou a že neoliberální ekonomie nemá řešení pro žádný ze současných problémů.

b) k tomu, aby někdo říkal, že dítě má mít maminku a tatínka, k tomu nepotřebujeme politickou stranu. Politika je k tomu, aby zcela odstřihla od peněz všechny genderové a další neziskovky, aby od jejich stoupenců vyčistila státní správu a aby od nich chránila i škola a média. Jsou “konzervativci” ochotni jít tak daleko? Pochybuji.

c) a především – politická strana má význam až tehdy, když má k dispozici desítky milionů korun, tisíce členů, vlastní média a slušně fungující administrativní aparát. Bez toho se jedná o dětskou hru, se kterou nemá smysl ztrácet čas.

30. 12. 2018

Ministerstvo školství připravuje úpravu vzdělávací plánu, kde dojde k “redukci objemu látky”. Po inkluzi naprosto logický krok. Základní školy dorovnají na úroveň dřívějších pomocných.

30. 12. 2018

Zdeněk Nováček:
Velké americké internetové firmy, jako je Google, Facebook nebo Amazon, vydělávají v Evropě velké peníze, daní je ale jen minimálně. Rakousko proto hodlá zavést vlastní daň z digitálních služeb, které by příjmy těchto a podobných firem podléhaly.

Záměr v sobotu oznámil rakouský kancléř Sebastian Kurz. “Cíl je jasný. Zdanit společnosti, jako je Facebook a Amazon, které vydělávají vysoké sumy on-line, ale sotva platí daně,” dodal.

Já k tomu dodávám, že v případě těchto gigantů by měla být daň vyměřován z obratu, nikoliv ze zisku. A že by se ČR měla připojit. Dost možná, že by bylo možné zrušit zdanění českých drobných podnikatelů.

30. 12. 2018

Na zavádění islámského práva šaríja, které momentálně intenzivně probíhá v EU (včetně ČR) je zajímavé to, že nevyšel žádný výnos ani deklarace “ode dneška je islámské právo nadřazené světskému.” Ani se nehlasovalo v žádném parlamentě. Neproběhl žádný viditelný krok, ústavní soudy pouze začaly vynášet rozsudky založené na tom, že v případě rozporu mezi islámským a světským právem se postupuje podle islámského.

Muslimové tedy mohou mít na území EU sex s 12letými dívkami, kritika islámu je zakázána, násilí muslimů vůči nevěřícím je trestáno jen velmi mírně (pokud vůbec), rozdělování majetků se řídí podle islámského práva a nikoliv podle občanských zákoníků. Některé aspekty šárije zatím aplikovány nebyly a možná ani nebudou, nezavedly je totiž ani některé arabské země. Vztahy a spory mezi “nevěřícími” se nadále řídí podle sekulárních zákonů – i to je v plném souladu se šárijí.

Sluníčková propaganda může tedy nadále povykovat, že tu žádní muslimové nejsou, k žádnému zavádění islámského práva nedochází atd. Pokud jim ukážete konkrétní případy, namítnou, že se jedná pouze o jednotlivé případy a že usuzovat na celkový trend je projevem rasismu. A mezitím se horlivě podřizují.

30. 12. 2018

Kdyby dnes žil zakladatel Skauta Robert Baden-Powell, mladí Skauti by mu chodili vytloukat okna, zapalovat auto a možná by ho i zkusili přepadnout. Ale voják a tvrdý chlap Robert Baden Powell by si s těmi blbečky neurčitého pohlaví hravě poradil.

29. 12. 2018

Do toho, co se děje v Číně, nám nic není. Je to jiná civilizace s jinými měřítky a my za tamní dění nemůžeme být žádným způsobem odpovědní.

Neonacistický režim na Ukrajině byl ale nastolen s českou pomocí. To je úplně jiný případ. Odpovědnost za upalování lidí a vyvražďování vesničanů na východní Ukrajině nese i česká vláda.

29. 12. 2018

Po útoku na turistky egyptské bezpečnostní síly neřešily konkrétní pachatele, ale provedly odvetu. To je normální, správná a přirozená reakce. Dokud se to nenaučí i Evropané, budou zabíjeni jako králíci.

29. 12. 2018

Už jste někdy slyšeli o HSTE (Hamplova sociologická teorie všeho)? Já taky, ale pobavilo mě to. Stejně jako vánoční recenze Prolomení hradeb.

Nová Buržoazie: Vánoční komentář ke knize pana Petra Hampla Prolomení hradeb

29. 12. 2018

Z navrhování různých verzí nové ústavy (případně doplňování stávající) se pomalu stává národní sport. Ale sebelepší text nepomůže, pokud ústava nebude dodržována. A pokud bude existovat někdo tak mocný, že mu porušování zákonů projde, dříve či později té možnosti začne využívat.

Ve skutečnosti potřebujeme především vyřešit jiný problém. Jak zabránit tomu, aby kdokoliv získal tak velkou moc nebo takové bohatství, které mu umožní zákony ignorovat nebo dokonce měnit. Tedy jak zabránit tomu, aby vznikaly příliš velké podniky, aby k nám vstupovaly příliš silné korporace, aby oligarchové bohatli nad únosnou mez, aby neziskovky získaly příliš vlivu, aby příliš vlivu nezískala média, aby státní byrokracie nekoncentrovala příliš mnoho moci, aby se ústavní soud nestal příliš silným, totéž o politických stranách a dalších.

Nestačí jednorázové omezení vlivu. Potřebujeme dlouhodobé mechanismy, které zabrání koncentraci jakéhokoliv druhu moci. Chcete-li, které zabrání vzniku příliš velkých majetkových a mocenských rozdílů.

28. 12. 2018

Slovo “lepšočlověk” je revoluční slovo, protože už jen tím, že je vyřčeno, odmítá jeden ze základních stavebních kamentů stávajícího sociálního rozvrstevní společnosti.

28. 12. 2018

Ekonomické režimy nelze posuzovat podle absolutní životní úrovně. V USA si toho lidé mohou dovolit více než v Číně prostě proto, že startovali z vyššího základu.

Dokonce i určité zlepšování v čase je parametrem civilizace jako celku, nikoliv ekonomického režimu. Kupní síla naprosté většiny obyvatel byla v roce 2000 vyšší než v roce 1900, bez ohledu na to, zda žili v kapitalismu, socialismu nebo feudalismu.

Hospodářské systémy lze posuzovat pouze podle aktuálních trendů. Rostla životní úroveň rychleji za socialismu nebo roste rychleji dnes? Roste rychleji ve Francii nebo v Rusku? V Texasu, Kalifornii nebo Venezuele? Nebo snad dokonce klesá?

Totéž platí i pro nás. Nemá cenu srovnávat se s Němci, Španěly nebo Řeky. Místo toho bychom si měli klást otázky typu: Dostáváme za svou práci zaplaceno lépe než před pár lety? Je bydlení dostupnější? Můžeme si toho celkově víc dovolit? Dostáváme za stejné peníze lepší kvalitu? Jsme méně stresováni?

27. 12. 2018

Po obvyklém 30denním zákazu mi byl opět umožněn přístup na komunikační platformu Facebook. Pochopitelně neztrácím čas. Následující obrázek vidělo v prvních dnech více než 50 000 lidí.

27. 12. 2018

Dobrá analýza. I když trochu nespravedlivá. Proti předcházejícímu levicovému běsnění přinesl neoliberalismus podstatné zlepšení.

Ale je zapotřebí dodat to hlavní: ekonomicky zkrachoval socialismus založený na centrálním plánování, ekonomicky zkrachoval sociálně-demokratický model, ekonomicky zkrachoval neoliberalismus. Nepotřebujeme žonglovat se slovíčky a vysvětlovat, že to vlastně byl úspěch nebo že jsme nevděčná chátra. Potřebujeme seriózní přemýšlení o novém politickém a ekonomickém modelu.

PI-NEWS: ALTRIGHT.CZ: Neoliberalismus – cesta do pekla dlážděná dobrými úmysly

27. 12. 2018

Obyvatelé New Yorku dostali k Vánocům milý dárek – novou policejní jednotku. (zdroj: New York Post).

27. 12. 2018

Máloco vystihuje vývoj výkonnosti americké ekonomiky lépe než tenhle graf. Jo, a západní Evropa je na tom ještě mnohem hůře.

Český problém nespočívá v tom, že jsme v tom či onon parametru nesrovnali krok se západní Evropou. Jádro problému je v tom, že jsme spojeni s nefunkčním ekonomickým systémem, který postupně kolabuje, a jehož výkonnost je neuspokojivá dokonce i ve srovnání s již zkrachovalým reálným socialismem.

Někteří liberální ekonomové vám řeknou, že kdyby se nezávádělo tolik regulací, byly by výsledky úplně jiné. Mají pravdu, jenže zavádění regulací je nutným důsledkem stávajícího systému! Celkově ta argumentace není o nic silnější než stará tvrzení, že kdyby centrální plánovači byli chytřejší a kdyby se nekradlo, bylo by to všechno úžasné.

Spojení se “západem” by pro nás bylo zoufale nevýhodné, i kdyby nebylo migrační krize.

26. 12. 2018

Tahle zpráva je tak děsivá, že se tomu člověk zdráhá uvěřit, ale je to ověřené i z řada mainstreamových médií. Londýnská policie začala tolerovat přepadání bílých nemuslimských žen. Kdyby se nejednalo o hereckou hvězdičku, nejspíš by se to ani nedostalo do zpráv.

Je to ukázka toho, jak bude vypadat pokojné soužití s islámskou komunitou, o které dnes usiluje většina evropských politiků a intelektuálů, jakmila ta komunita získá dostatečnou sílu. Zastrašování a tlak na to, aby se zbytky původního obyvatelstva co nejrychleji odstěhovaly. Každodenní život jako permanentní etnická čistka. Londýnský starosta Sadik Khan je pravidelně označován za příklad přátelského integrovaného muslima. Jak by vypadal život ve městě, kde by byl starostou islámský radikál? Jestli si někdo myslí, že to bude v Teplicích (a nejspíš i v Praze) za pár let jiné, je naivka. Naprosto stejný scénář. I výroky pana Kubery jako by byly opsané od kapitulantských západních politiků.

Za druhé. Potvrzuje se, že ačkoliv ve městě probíhá etnická čistka, turista si nemusí ničeho všimnout, i když je třeba jen pár kroků od té události. Jen domácí vědí. Výsledkem pak jsou stupidní výpovědi typu “byl jsem tam a ono se tam vlastně nic neděje.” Chce to ale kus štěstí. Obětí tohoto každodenního džihádu mohla být stejně dobře i česká turistka. A může být příště.

Za třetí. Ukazuje se také, jak naivní jsou představy typu “když se nebudu do ničeho plést, nebude se mě to týkat”. Ve světě společného života s islámskou komunitou jste se provinili už jen tím, že máte bílou barvu kůže a narodili jste se v Evropě. Trest může přijít kdykoliv a od kohokoliv.

Artur Fišer: Zbytečná Policie ve Velké Británii?

Elle Stevensonová, 25 let z Windsoru, byla přepadena se svojí přítelkyní ve stanici Charing Cross v Londýně. Pro neznalé: tato stanice metra se nalézá zhruba celých 80 metrů od Trafalgarského náměstí (doslova srdce centra Londýna) a zhruba 300 metrů na druhou stranu od jednoho z nejdražších hotelu Londýna – Savoj. Takže žádná zastrčená postranní ulička.

Slečna skončila se zlomenými lícními kostmi, čeká jí plastická operace a nevidí na jedno oko, které je vážně poškozené a dle zpráv lékařů ztratí pravděpodobně většinu zraku v tomto oku. Zločinci však nebudou dopadeni, protože Metropolitní Police odmítla přezkoumat 90 minut záznamů bezpečnostních kamer, kde by nalezla nahrané 2 zločince, kteří ji toto způsobili.

Tito dva zločinci se nejdříve pokusili ukrást slečně telefon, a když utekla do blízkého McDonaldu, počkali si na to, až vyjde ven a opětovně ji přepadli!

Slečna Stevensonová je vyděšená a otřesená tím co se stalo a zhrozena z přístupu policie. Řekla doslova: „Policii je to jedno, nemají žádný zájem, neudělali nic“. Ráno totiž kontaktovala Metropolitní policii a bylo jí řečeno, že spis byl uzavřen.

Metropolitní policie k tomuto případu podala toto vysvětlení: “Vzhledem k tomu, že obě ženy nebyly schopny přesně sdělit čas, kdy vstoupili do McDonalds – a uvedly, že nebudou možná schopni identifikovat podezřelé, pokud je znovu uvidí. Důstojníci Metropolitní policie vysvětlili dívkám, že existuje nedostatečná pravděpodobnost identifikovat podezřelé, kteří jsou nahráni někde na 90 minutách záznamů CCTV (bezpečnostních kamerách).

Slečna Stevensonová tvrdí, že toto prohlášení je nesprávné. Řekla, že ví o své kreditní kartě, kdy platila společnosti McDonalds, že by bylo třeba zkontrolovat pouze pět minut CCTV záznamu (bezpečnostních kamer).

Dále řekla, že ona i její přítelkyně písemně oznámily policii, že mohou identifikovat útočníky na jakémkoli CCTV (bezpečnostních kamerách) záznamu.

25. 12. 2018

Jak je vidět, některý vánoční dárek opravdu potěší.

25. 12. 2018

Andrej Babiš je mizerný předseda vlády, nicméně něco pozitivního mu musíme přiznat. Má k obyvatelům vlastní země alespoň takovou úctu (nebo se jich aspoň tolik bojí), aby si dal námahu s předstíráním, že je jedním z nich. Když předvádí na twitteru své vánoční dárky, není tam fotka dostihového koně ani originálu od Picassa ani nově koupeného ostrůvku v Karibiku, nýbrž nové pyžamo (loni) a přehledně seřazené fotky v rodinném fotoalbu (letos). Je to projev základní ohleduplnosti vůči těm, kdo si nemohou dovolit nic lepšího.

Ve zdravě fungující zemi by mělo být normální, že příslušníci politické třídy se snaží neustále dokazovat, že patří k těm dole. A že totéž platí o solidních podnikatelích. Okázalý luxus patří ke kolotočářům, filmovým hvězdám a dalším speciálním skupinám. Je-li naopak nastartován závod v tom, kdo předvádí více bohatství, je to neklamný příznak, že země je na cestě ke kolapsu – morálnímu i ekonomickému.

25. 12. 2018

Dnes nejspíš budeme svědky falešných výrazů solidarity a účasti s českými vojáky, co tráví vánoční svátky na zahraničních misích. Nejaktivněji se do těch orgií pokrytectví zapojí ti, kdo tam ty vojáky bezdůvodně posílají a zbytečně udržují. Americký prezident mezitím řeší, jak dostat americké kluky zpátky domů.

NBC News: Trump administration orders Pentagon to draw up Afghan troop withdrawal plans

24. 12. 2018

Svět bez hranic je světem bez občanů, a tudíž bez demokracie.

Z projevu VK staršího 10. prosince v Budapešti

(z kontextu je zřejmé, že se tím myslí DOBŘE STŘEŽENÉ hranice)

23. 12. 2018

Z dnešního komentáře:

Skvělým vánočním dárkem pro celý svět je rezignace amerického ministra obrany Jima Mattise. Generál Mattis je snad osobně statečný a rázný člověk, ale je to také nebezpečný magor schopný bombardovat celý svět jenom proto, že náhodou přišla další dávka raket. A tuhle agresivitu Mattis spojuje se servilitou vůči islámu.

Petr Hampl: Trump napravil další velkou chybu

23. 12. 2018

“Než jsem díky Tobě našel spřízněné duše a nové přátele, cítil jsem se sám a v obklíčení pravdoláskaři,” napsal mi dnes jeden vlastenec do vánočního přáníčka.

Mám z toho radost, protože takhle to má fungovat. V době, kdy primitivismus vymytých mozků ovládá média, školy a korporace je důležité, aby lidé používající zdravý rozum měli možnost kolem sebe vytvářet takové prostředí, kde si nebudou připadat divně.

Pro lidi pracující ve fabrikách nebo žijící dál od Prahy to problém není, ale třeba pro pražského redaktora…darmo mluvit.

23. 12. 2018

Před chvílí na parlamentkách, mimo jiné, o kultu Václava Havla.

Je to hloupé, iracionální a kýčovité. Ale podle toho, co o Václavu Havlovi víme, by to přesně odpovídalo jeho povaze. Můžeme si ho živě představovat, jak stojí na lavičce Václava Havla a pronáší hodinou řeč o vlastní skromnosti. A poté vystaví fakturu na takových 70 tisíc. Pochopitelně placenou z peněz daňových poplatníků.

George Soros je ztělesněné zlo. Nezastaví se před ničím, budou čmuchat a šikanovat lidi všude, říká o neziskovkách sociolog Hampl

22. 12. 2018

Přáníčko od Raptor TV sdílím s poděkováním za skvělou práci, kterou dělají.

22. 12. 2018

Odpověď do ankety IVK Kniha roku:

21. 12. 2018

Z předvánoční úvahy o slavení yuly, slunovratu a nejrůznějších “pohanských” obřadů:

Skoro pokaždé je výsledkem obraz, v němž jsou ti historičtí pohané ušlechtilými lidmi s demokratickým smýšlením, svobodní a svobodomyslní, nezkrotní, a přitom ochotní držet pohromadě… ale vždyť to jsou hodnoty naší křesťanské civilizace! Je to výpověď o nás samotných! Kdyby stejnou práci vykonával konfuciánský badatel, možná by dospěl k obrazu lidí ctících předky, tradici a dokonale dodržujících všechny předpisy. Muslimský badatel by zase vytvořil…

Petr Hampl: Adventní úvaha o novopohanství

20. 12. 2018

Chudák Andrej. Ve sporu o to, jestli má být Česká republika zaplavena migranty okamžitě (jak to požaduje tzv. kavárna) nebo postupně, se pokusil uspokojit obě strany a teď ho obě strany sporu nenávidí. Ze dvou migračních smluv jednu podepsal a druhou nikoliv. Vlastenci se cítí podvedeni, ale kdybyste viděli, jak mu spílají sluníčka na twitteru!

Ono to v řadě situací jde, že děláte svou práci, a udržujete dobré vztahy s oběma stranami sporu. Za války může třeba stejný obchodník se zbraněmi zásobovat obě strany. Konec konců, Andrej Babiš založil své imperium na tom, že podplácel ODS, ČSSD i havlisty. Jenže nároky na politického vůdce jsou poněkud jiné.

20. 12. 2018

Brněnský Zetor oznámil propuštění stovek zaměstnanců. Je to další z řady varování, že dobré časy ekonomiky končí (ne, že by se žilo nějak skvěle, ale lidé aspoň mají práci) a že směřujeme ke krizi.

Krize přichází celkem pravidelně, ale je obrovský rozdíl v tom, jak jsou jednotlivé národní ekonomiky odolné. A české hospodářství směřuje do té příští zoufale nepřipraveno, dokonce i v porovnání s tou minulou. Sektor živností a drobných firem, které jsou odolnější než korporace, byl vážně poškozen a není tu nic, co by jej mohlo nahradit. Takže až začnou korporace masově propouštět, zbude tu jen státní správa, neziskovky a obrovské počty nezaměstnaných. Na každé místo úředníka na místním úřadu budou stovky uchazečů, protože lidé budou úplně zoufalí.

Koho vinit? Společně Babiše a tzv. demokratickou opozici, a tentokrát i prezidenta Zemana, protože na ekonomickém modelu preferujícím korporace před malými místními firmami se shodnou všichni.

19. 12. 2018

Tomio Okamura se projevil opravdu hodně statečně, když upozornil na to, že v učebnicích biologie pro základní školy se objevilo lživé tvrzení o tom, že „mnohonásobné mísení mezi jednotlivými lidskými plemeny je pro lidskou společnost význačným přínosem. Díky tomu se vytváří tělesně i duševně zdravé a vyspělé populace.“

Teď to schytává, ale ve skutečnosti neexistují žádná empirická data, které by umožnila něco podobného tvrdit. Kde se ta nehoráznost tedy vzala? Možná u Mohamedových bojovníků, kteří měli za to, že děti plozené s křesťanskými otrokyněmi jsou chytřejší. Jenže co je přínos pro jednu skupinu, to vůbec nemusí být přínos pro ty ostatní. Navíc i tahle stará příhoda je neověřená. Celé je to ukázka toho, jak děsivě degeneruje české školství, a že i do zdánlivě odborných předmětů pronikají ty nejstupidnější ranně středověké pověry.

A ještě jedna zajímavost. Všimněte si, že jako “autority” v otázkách kvality populace jsou akceptováni aktivisté neziskovek, z nichž nikdo není biolog, biolosociolog ani statistik ani se nezabýval měřením IQ. Jaký je rozdíl mezi současnými neziskovkami a nacistickými “rasovými vědci”?

MF Dnes: Okamura kroutí hlavou nad učebnicí. Odmítá text o mísení lidských plemen

19. 12. 2018

Včerejší den potvrdil, že je česká společnost hluboce rozdělena. Na jedné straně jsou ti, kdo jsou schopni si přiznat, že kdysi nechali oklamat a zařídit se podle toho. Na druhé straně stojí ti, kterým chybí schopnost kritického myšlení a kteří tudíž dosud adorují jedenoho z nejhorších podvodníků v českých dějinách.

18. 12. 2018

Ve včerejším rozhlasovém rozhovoru se Standou Novotným jsme mluvili mimo jiné o perspektivách evropské civilizace i českých zemí a o tom, co mohou dělat normální lidé. Zopakoval jsem v podstatě to, co říkám na všech besedách.

Elity čas od času udělají velkou chybu. A je mnoho důvodů očekávat, že takových chyb bude přebývat. Rozhodne ale to, zda v té kritické chvíli budou vlastenci rozumně organizovaní. To znamená jestli na každém nebo skoro každém městečku bude funkční skupina, kde se lidé budou navzájem znát, budou mít zřetelnou minulost (žádné rychlé převlékání kabátů), budou mít zkušenosti s organizováním akcí a budou dobře rozumět, o co jde. A není vyloučeno, že bude potřebná i fyzická zdatnost ve všech významech toho slova. Pokud v té kritické chvíli budeme připraveni, je slušná šance, že otočíme civilizační trend – od zániku a podřízení se islámské nadvládě k obraně vlastní země. Ta příprava ale musí probíhat teď. Až se něco semele, bude už pozdě.

Na prahu zmien: Petr Hampl

18. 12. 2018

Čtvrtý dotisk Prolomení hradeb dorazil doslova v poslední chvíli. Tohle už byla celá zbývající zásoba a u distributora leží 150 objednávek.

17. 12. 2018

Dnešní komentář je nejen o Babišově střetu zájmů:

Tím se dostávají do nepříjemné situaci místní euronadšenci. Jak mohou postup EU nadále obhajovat? Jedině tak, že usilovně bojují proti Putinovým agentkám, které si říkají „dedukce“ a „indukce“ a které spadají do sféry plukovníka „logické myšlení“. Zatím se toho nebezpečného vlivu dokázali zbavit ve vlastních hlavách.

Petr Hampl: Dedukce, indukce a další Putinovy agentky

17. 12. 2018

Obávám se, že jediný argument proti zrušení BIS jsou ty fascikly, co tam zcela jistě mají na většinu politiků.

16. 12. 2018

Jestli Vám připadá Prolomení hradeb moc drahé, jsou i jiné knihy.

16. 12. 2018

Vy řešíte pár zabitých bigotů ve Francii a uniká vám, že se stalo něco mnohem horšího. Donald Trump zrušil vánoční večírek pro novináře! Počkejte na ty plačtivé komentáře.

15. 12. 2018

Kolegyně z Antifeministické úderky:

Tomu nebudete tomu věřit, ale ženy dávají přednost mužům s mužnějšími rysy a větší fyzickou zdatností a feministky to táhne k sexistům. Ano, tohle je výsledek psychologického výzkumu. Takže citliví a slabí muži, které k slabosti vyzývají feministky, vlastně ženy nepřitahují.

Máme tedy tady něco jako začarovaný kruh. Feministky vědomě hledají citlivé duše, ale podvědomě potřebují pořádného chlapa. Což se projevuje tím, že s těmi citlivkami nejsou spokojené a jsou z toho frustrované. Vyzývají tedy muže k ještě větší citlivosti, až jim z toho definitivně hrábne.

Vzhledem k tomu, že současné feministky mají dost prostředků a přístup do médií, uvrhávají do nerovnováhy celou společnost… A přitom by stačilo si jen přiznat své skutečné potřeby.

Psychology Today: Feminists Think Sexist Men Are Sexier than “Woke” Men

15. 12. 2018

Vy řešíte pár zabitých bigotů ve Francii a uniká vám, že se stalo něco mnohem horšího. Donald Trump zrušil vánoční večírek pro novináře! Počkejte na ty plačtivé komentáře.

15. 12. 2018

Z rozhovoru pro Sputnik:

Měli bychom si uvědomovat, že oligarcha s největším vlivem na českou politiku není Andrej Babiš, nýbrž George Soros. Má významný vliv na Andreje Babiše a jím vlastněné neziskovky zároveň hrají rozhodující roli při organizování protibabišovských demonstrací. Nicméně i jemu se občas vymknou věci z rukou, jak ukázal lidový odpor proti migračním paktům, který nakonec dosáhl takové síly, že i Andrej Babiš couvl.

Naopak Andrej Babiš nepřinesl do české politiky nic nového. Snad jen to, že některé operace se přestaly tajit a že dvojice politik — kmotr v pozadí splynula do jediné postavy. Ani jeho postup v kauze Čapí hnízdo nijak nepřekračuje praktiky naprosto běžné při čerpání eurodotací. Obávám se, že spory Babiš — Antibabiš slouží spíše k zakrývání skutečných problémů, jako jsou postupné omezování občanských práv, likvidace českého drobného podnikání a předávání posledních zbytků české ekonomiky nadnárodním korporacím.

Sociolog: Spory Babiš – Antibabiš slouží spíše k zakrývání skutečných problémů

14. 12. 2018

Tak vánoce jsou opět takové, jak jsme na ně zvyklí. Stromečky, reklamy se Santa Klausem a vraždící džihádisté. Každá kultura do nich vkládá, co je jí vlastní, čímž vzniká nádherný multikulturní celek.

14. 12. 2018

Připomínám, že pokud chcete limitovanou edici Prolomení hradeb darovat pod stromeček, je jistější ji objednat ještě dnes, aby už o víkendu mohla být odeslána.

Třeba Markéta Šichtařová do ní píše následující:
“Můj soukromý tip zní, že Evropa během několika desítek let nebude multikulturní, nýbrž ostrůvkovitě rozdělená na poměrně uzavřené enklávy, kterých bude mnohem větší počet než dnes. Přitom v „nárazníkových pásmech“ lze počítat s napjatými vztahy.”

Markéta Šichtařová: Lze ještě odvrátit islamizaci Evropy?

14. 12. 2018

Jak vyřešit Babišův střet zájmů? Podepsat migrační pakt. Tím by střet zájmů zmizel během několika minut.

14. 12. 2018

VK mladšího zde pravidelně chválím, ale tentokrát upozorním na slabé místo. V posledních parlamentních volbách získal desetitisíce hlasů pro ODS, ze které se vzápětí vyklubala ryze eurohujerská a neomarxistická strana. Tohle opravdu není to, co voliči chtěli, když Klausovi házeli hlas.

A teď moc nechybělo, aby se stalo téměř totéž podruhé. Obličej a jméno VK mladšího mělo přikrýt projekt multikulturních Svobodných, od lidí z jejichž úzkého vedení jsme v poslední době slyšeli mimo jiné, že Tommy Robinson je zločinec a kdo nechce přijímat šojdrovské “sirotky”, je zmrd (doslovná citace). A k tomu měli být přidruženi Realisté, kteří sice mají superosobnost, ale už dokázali předvést tolik ideového manévrování, že fakticky ztratili důvěryhodnost. VK junior si to naštěstí na poslední chvíli rozmyslel, ale určitá pachuť zůstává.

Jestli ho podporovat, tak ve vlastní formaci (ovšem nevytvořené z profláklých kádrů) nebo ve spolupráci s někým spolehlivě a ověřeně vlasteneckým.

14. 12. 2018

Je to smutné, ale události v Paříži potvrzují, že nenásilné protesty nefungují. Jestli někdo chce, aby ho vláda brala vážně, musí přitvrdit. A že násilí vyvolá protiakci? Kdepak, nejtvrději se zasahuje proti pokojným manifestacím. Aspoň v současné EU tomu tak je.

14. 12. 2018

V úterý jsem vystupoval na semináři Smysl národa a lidská práva (Procházková, David, Hampl, Okamura, Uzunoglu), včera proběhlo setkání s vlastenci v Táboře a příští vystoupení až 8. ledna v Brně.

13. 12. 2018

Americké skautské ústředí bylo nuceno vyhlásit bankrot. Politická korektnost, “boj proti nenávisti”, široká podpora nejrůznějších sexuálních výstřelků, propojení s multikulturními nevládkami, a v poslední době i přítulnost k islámu přinesly jasné výsledky.

Ale pozor. To neznamená, že na tom prodělali funkcionáři, kteří tu špínu do Skauta přinesli. Ti nejspíš dostanou dobrá místa v jiných neziskovkách či korporacích.

Oddíly, kde se budou kluci otužovat, posilovat a učit se přežít v přírodě, ty budou dál existovat. Ale už nebudou fungovat v rámci “skauta”. U nás má trend určité zpoždění, ale můžete se spolehnout, že to půjde stejným směrem.

The Boy Scouts Filing Bankruptcy After a String of “Woke” Decisions Caused It to Go Broke

13. 12. 2018

Pro osvěžení paměti. Ještě v roce 1965 nikdo nikdy neslyšel o nějakých Palestincích. Ale když Arabové dostávali znovu a znovu nařezáno od početně zanedbatelného Izraele, a když to byla fakt donebevolající ostuda, přišli propagandisté s nápadem vymyslet takový muslimský národ, který bude ještě menší. Vynalezli tedy tzv. Palestince a stát Palestinu. Jenže je to národ bez dějin, tradic, hospodářství i bez představ o budoucnosti. Jen banda pěstovaná k tomu, aby zabíjela nebo vzbuzovala lítost (podle toho, co je momentálně výhodnější). Štítí se jich i ostatní arabští muslimové. Jenže jim nedovolí usadit se, nepodpoří je v hospodářském rozvoji… – prostě takoví uměle vypěstovaní skřeti určení pro válku. Mimochodem, podílí se na tom i EU.

Až zase někdy narazíte na propagandu o nešťastném údělu Palestinců, neberte ji vážně. Ti lidé jsou na tom opravdu špatně, ale odpovědnost nesou ti, kdo je vytvořili jako zbraň.

12. 12. 2018

Všimněte si, že za starých časů byly mezinárodní smlouvy o vztazích mezi národy nebo státy. Podepsal se nějaký dokument, a z něj vyplývala třeba povinnost německé vlády nějak se chovat vůči české vládě nebo českým občanům. A naopak.

Dnešní “mezinárodní smlouvy” jsou o tom, jak má česká vláda postupovat vůči českým občanům. Žádný jiný stát s tím nemá nic společného.

Je to vlastně jenom takový podvod, jak obejít občany a demokratické procedury. Proto také pokládají všichni elitáři za nesmírně důležité, aby občané nesměli hlasovat o mezinárodních smlouvách a závazcích.

Slušná vláda by jako první vypověděla téměř všechny smlouvy a úmluvy.

11. 10. 2018

Můj kamarád a spolupracovník David Bohbot v rozhovoru suše konstatuje, že u nás máme desítky (!) lidí, kteří odjíždí bojovat za Islámský stát, nejspíš se tam dopouští masakrů a pak se vrací do České republiky s bojovým výcvikem a odpovídajícím naladěním. Bezpečnostní složky předstírají, že nic nevidí a politici řeší, jak potrestat ty, kdo by snad chtěli, aby se s tím něco dělalo. Multikulturní blbečkové (tzv. “elfové”) to označují za hoaxy a doufají, že obětí útoků bude někdo jiný než oni osobně nebo jejich nejbližší.

Proč BIS nepřizná, že to je mnohem horší? Izraelský expert promlouvá o islámském extremismu u nás

11. 10. 2018

Z dnešní úvahy:
Pamatujete si na časy, kdy se lidé dělili na poctivé a nepoctivé? Když jste chtěli někoho pochválit, řekli jste o něm, že to je poctivý člověk. A naopak. Ve skutečném životě je málokdo úplně dokonale poctivý, ale bylo to tu jako ideál. Lidé vyhlášení svou poctivostí neměli více peněz než ostatní, ale měli více prestiže. Veksláci měli hodně peněz a žádnou prestiž. Kdybych o tom vyprávěl mladým, nevěřili by mi. V posledních 10 letech jsme se s tím slovem úplně přestali potkávat. Na plakátech čteme cosi o slušném předsedovi politické strany, ale to je něco jiného. Poctivost jako ideál zmizela.

Petr Hampl: Pohledem salámožrouta

10. 12. 2018

Můj kamarád a spolupracovník David Bohbot v rozhovoru suše konstatuje, že u nás máme desítky (!) lidí, kteří odjíždí bojovat za Islámský stát, nejspíš se tam dopouští masakrů a pak se vrací do České republiky s bojovým výcvikem a odpovídajícím naladěním. Bezpečnostní složky předstírají, že nic nevidí a politici řeší, jak potrestat ty, kdo by snad chtěli, aby se s tím něco dělalo. Multikulturní blbečkové (tzv. “elfové”) to označují za hoaxy a doufají, že obětí útoků bude někdo jiný než oni osobně nebo jejich nejbližší.

10. 12. 2018

Jak poznat rozdíl mezi výbuchem lidové nespokojenosti a řáděním chátry v ulicích hlavního města? Fotografie vám moc neřeknou. Lepší je zeptat se těch, na jejichž práci země stojí. Jejich instinkt je dostatečně spolehlivý. Proto většina Francouzů podporuje žluté vesty a pohrdá Macronem. A proto se většina obyvatel ČR směje těm taškařicím na pražských náměstích, pokud s nimi kvůli kvůli tomu spíš necloumá vztek.

9. 12. 2018

Z dnešního mého rozhovoru na Parlamentkách:
V tuto chvíli je česká společnost natolik rozdělená, že není možné získávat voliče na obou stranách toho rozdělení. Fakticky příslušníci jednotlivých politických projektů sami stojí na jedné, nebo na druhé straně. Přirozeně tedy získávají voliče z té své strany, a ne z té druhé.

Venkov je naštvaný, ale na protidemonstraci nemá prostředky

8. 12. 2018

Z úvahy Petra Bakaláře o islamizaci Evropy:

V Evropě jako takové je pro některé země již pozdě, náš prostor ještě teoretickou šanci má…
To je udržitelné ale pouze za předpokladu oddělení od Západní Evropy, tedy varianta vytvoření nového útvaru (Trojmoří – Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Polsko), nebo dokonce příklonu k jinému stávajícímu útvaru.
Oboje je zatím pro lidi nepředstavitelné a z říše fantazie. Ovšem bez tohoto stejně nutně spadneme do německého uspořádání, tedy k našemu přirozenému těžišti.

Petr Bakalář: Lze ještě odvrátit islamizaci Evropy? (1)

8. 12. 2018

Jestli uslyšíte, že udělení vysoškolského titulu za práci Genderové aspekty Ferdy mravencce je něčím výjimečným či okrajovým a že většina genderového výzkumu je solidní či poctivější, tak si vzpomeňte na následující.

Dr. Havelková, která tu práci vedla, byla řadu let předsedkyní Českého helsinského výboru pro lidská práva, členkou redakční rady Sociologického časopisu a publikovala řadu odborných prací i v zahraničí. Patří mezi nejrespektovanější odbornice na feminismus, jaké tu jsou.

Kdepak, genderové aspekty Ferdy mravence jsou naprosto stejně solidní jako ty zaručené zprávy o útlaku, útisku, násilí proti ženám, údajných rozdílům ve mzdách, které produkují Babišova rada pro rovnost či různé centra genderu. Na základě takových “vědeckých zjištění” jsou přidělovány miliardy a přijímána opatření zasahují do životů všech obyvatel.

Nevím, jestli vás utěší, že vědecký komunismus a německá rasová věda neměly o mnoho vyšší úroveň.

8. 12. 2018

Média se nás snaží přesvědčit, že když lidé ve volbách nehlasují pro protisystémovou opozici, znamená to, že jsou v zásadě spokojení. Až vám to zase budou říkat, vzpomeňte si na Paříž posledních dnů a na to, že demonstranty podporuje drtivá většina Francouzů.

8. 12. 2018

Martin Konvička napsal zatím nejrozumněji znějící vysvětlení kauzy BIS nebo “Zeman versus Bis”, jaké jsem četl. Rozhodně doporučuji.

A zároveň doplňuji: Pokud se BIS propadá do byrokratické imbecility (aspoň zvenku to tak působí), pak to znamená, že je nepoužitelná proti jakémukoliv vnějšímu nebezpečí, ale také to znamená, že klesá její použitelnost proti lidem ve vlastní zemi. Je to ve shodě ve scénářem z Prolomení hradeb: Poroste brutalita elit, ale poroste také jejich neschopnost. Na tom je založena naděje na přežití civilizace.

MARTIN KONVIČKA: VÁLKA TAJNÝCH, PREZIDENT – A BLBOVÉ

7. 12. 2018

Méně vzdělaní lidé se někdy pošklebují středověkým mnichům, kteří bádali, kolik andělů se vejde na špičku jehly. V době, kdy vědecké práce pojednávají o genderových aspektech Ferdy mravence, by někdo mohl mít pocit, že je to podobné. Je i není.

Výpočet počtu andělů na jehle totiž obsahuje dělení dvou nul – špička jehly má nulovou plochu a anděl rovněž zabírá nulovou plochu. To ukazuje k limitám, derivacím a dalším pokročilým matematickým nástrojům. Mnich ve skutečnosti nepřemýšlel o andělech, ale řešil matematickou úlohu.

Co řeší dnešní výzkumnice při psaní o genderových aspektech Ferdy mravence? Opět narážíme na nesnadnou úlohu v pozadí. Jak udělit vysokoškolský titul studentce, která jen tak tak zvládá látku základní školy. Tím nezpochybňuji, že existují i velmi inteligentní gendertetky. Jenže ty zpravidla studují právnickou fakultu, a v jejich kapsách budou končit desítky milionů. Z genderové katedry na fakultě humanitních studií vychází jen druhořadé aktivistky, které budou celý život terčem posměchu, na slušné peníze si nesáhnou a mají význam jen jako krytí pro skutečné zločince v pozadí. Člověk by na první pohled čekal, že ty si na univerzitní vzdělání nesáhnou a že by pro ně měly být zřizovány jakési pomocné školy pro aktivistky. Jenže máme inkluzi, pomocné školy se ruší, a co tedy s nimi. Řešení už známe a umožňuje získat diplom každému, kdo porozumí knížce pro předškolní děti. Bravo!

7. 12. 2018

Dvě novinky k Prolomení hradeb.
1) Verze pro čtečky bude k dispozici do vánoc.
2) Na e-shopu již je limitovaná edice (300 kusů bez možnosti dotisku). V hezké kartonové krabici je kromě Prolomení hradeb s podpisem autora i sborník s texty Petra Bakaláře, Evy Hrindové, Ladislava Jakla, Mariana Kechlibara, Daniely Kovářové, Waltera Krafta, Hany Lipovské, Markéty Šichtařové, Alexandera Tomského a Václava Vlka).

6. 12. 2018

V úterý v Olomouci s Davidem Bohbotem. Bezpečnostní expert tam mimo jiné prohlásil, že kdyby se Erdogan rozhodl a vydal své armádě rozkaz, má za pár dnů obsazenou Evropu. Není tu žádná síla, která by ho mohla i třeba jenom zpomalit. David doporučil, abychom Turkům případně zkusili nabídnout pivo. Nejspíš to nezabere, ale lepší než nic.

Evropské země jsou tedy bezbranné, politici a média lidem lžou, že nic nehrozí a gigantické náklady na obranu končí u předraženého vybavení pro zbytečné mise. Ještě nikdy v dějinách to nebylo takhle špatné.

6. 12. 2018

Jak na to budou reagovat sluníčka? Budou na mě na besedách křičet, že takový článek nikdy nevyšel, ty informace neexistují, já jsem si všechno vymyslel, jsem lhář atd. Vsaďte se, že v celé zemi se nenajde ani jedno jediné, které změní názor. A pokud jim dojdou argumenty (což bývá po první větě), je tu ještě možnost odvolat se na Putina.
MF Dnes: Islám v Česku je z hlediska terorismu hrozbou, říkají policisté z NCOZ

5. 12. 2018

Ještě ke včerejší poznámce. Někteří lidé by měli rádi nějakou jednoduchou zásadu, kterou by bylo možné aplikovat na všechny subjekty všech typů a velikostí a na které by bylo možné založit dokonalé uspořádání státu. Jenže žijeme v nedokonalém světě a taková dokonalá zásada neexistuje.

Třeba ochrana vlastnictví. Když připustíme ničení živností a okrádání normálních občanů, jsme na cestě k nevolnictví. Když budeme přehnaně chránit vlastnictví magnátů a korporací, vypěstujeme mostra, která rovněž nastolí nevolnictví. Správné řešení pro svobodné lidi je někde uprostřed. Ale není to jednoduché univerzální řešení. Pokaždé musí být znovu hledáno. Na základě zdravého rozumu, s bázní, a s vědomím, že můžeme chybovat.

4. 12. 2018

Nevím, odkud se dojem zachycený v tom příspěvku bere, ale pro jistotu opakuji naprosto jednoznačně.

Jsem pro to, aby byl bez náhrady vyvlastněn Agrofert, veškerý majetek gangstera Bakaly, majetek všech organizací, které kdy vzaly peníze od Georga Sorose a rovněž panství Karla Schwarzenberga. Ochrana vlastnictví je nástrojem pro ochranu lidské svobody. Pokud začnou velké majetky lidskou svobodu nadále ohrožovat, není žádný důvod je chránit.

4. 12. 2018

Z odpovědi na dotaz, proč občas používám namísto neomarxista termín “neobolševik”:

Ruští Bolševici představovali tu nejhorší zločineckou chátru, jakou se podařilo najít. Nenáviděli Rusko, nenáviděli ruské lidi, nenáviděli jejich život, nenáviděli celý svět, včetně sama sebe. Proto jim také Němci pomáhali – věděli, že jsou schopni v Rusku způsobit pohromu větší než jakékoliv zbraně hromadného ničení. A byl to správný odhad. Přesněji řečeno, Němci Bolševiky ještě podcenili.

Opravdu vám to nic nepřipomíná?

Neomarxista nebo neobolševik?

3. 12. 2018

Ladislav Jakl a Folimanka Blues včera Na slamníku.

3. 12. 2018

Křesťané obecně a katolíci zvláště žili po staletí v temnotě, dokud jim marxisté nevysvětlili podstatu stvoření nebo tak nějak. Tvrdí – a teď se podržte – plzeňský biskup Tomáš Holub! Celý tradiční a biblický pohled na muže a ženu byl špatně. Ale už má řešení: “neideologicky koncipovaná genderová studia”. To budou, panečku, lítat granty! To se nám to hoduje, když nám daňoví poplatníci dopřávají.

To už není ani k smíchu. Vidět takovou degeneraci je hodně smutné. Ani poznámka o tom, jaké z 56 pohlaví si teď pan biskup vybere, mi už nějak nepřipadá vtipná.

Gender: Je třeba odlišovat, ale ne oddělovat

3. 12. 2018

Z britských základních škol bylo v loňském roce vyloučeno skoro 5000 (!) dětí na základě obvinění z rasismu. S většinou z nich se to potáhne celý život. Nedostanou šanci na slušné vzdělání a na slušnou práci. Podobně jako tomu bylo v komunistických zemích. S tím rozdílem, že v dnešní Británii jsou dopady na osobní život daleko těžší. A v kolika případech proběhlo disciplinární řízení se záznamem v kádrovém posudku a nedošlo to až k vyloučení? To statistika neříká.

Sluníčka budou tvrdit, že je to hoax (jako pokaždé, když narazí na nepohodlnou skutečnost), ale uvádí to jejich nejposvátnější zdroj – The Guardian.

Record number of UK children excluded for racist bullying

2. 12. 2018

V britské UKIP proběhlo další kolo sporů. Předseda strany
Gerard Batten začal spolupracovat s Tommy Robinsonem, Nigel Farage se pokusil zorganizovat Battenovo odvolání. Širší vedení strany Battena jednoznačně podpořilo.

Jednání Farageho, který postupně spěje do pozice kůlu v plotě, ale vysvětluje také pozici “konzervativní části” Svobodných v ČR. Jejich postoj je pryč z EU, ale zároveň maximální vstřícnost k islámu, až do případné plné islamizace. Jak kdysi řekl Petr Mach, “nikdy nepřipustím, aby u nás bylo jedno náboženství diskriminováno” (při debatě o islámu). Přitom jiné jeho postoje jsou velmi rozumné. Takže pozor příští rok při eurovolbách.

Controversial Ukip leader Gerard Batten backed by national executive

2. 12. 2018

Z nedávné analýzy pro Institut VK:

Prezident Donald Trump podnikl řadu správných kroků, ale nezdá se, že by byl schopen vypnout mechanismus destrukce. A to zejména proto, že se znovu a znovu ukazuje, že neokonzervativci, kteří dnes v Republikánské straně převažují, sice odmítají nejhorší výstřelky neomarxismu, ale celkově jsou s vývojem spokojeni a nejsou ochotni připustit zásadní změnu trendu.

Postupně se hroutící Spojené státy americké tak představují hrozbu pro celý svět. Nejen proto, že jejich obrovská vojenská moc se vymkla kontrole a že napříště může být terčem „humanitárního bombardování“ víceméně kdokoliv. Ještě větší problém představují nejrůznější nátlakové skupiny, aktivity bláznivých miliardářů a programy „rozvoje“ či „podpory demokracie“, které z Ameriky vycházejí a které ničí společnosti v řadě jiných států.

Petr Hampl: Poznámky k příjmovému aspektu amerických voleb

1. 12. 2018

Včera v Břeclavi byla řeč o vývoji skautského hnutí a spoustě dalšího. Diskuze místy hodně vzrušená, ale v mezích slušnosti.

1. 12. 2018

Z rozhovoru pro parlamentky:

Jenže jakmile vznikne taková společenská vrstva (elita), začnou v celé společnosti vznikat skupiny, které mají ambici stát se součástí této nové aristokracie. Napodobují tedy její životní styl, chování a návyky, včetně těch vymytých mozků. Logicky je jich nejvíce mezi mladými lidmi a logicky je jich nejvíce na humanitních vysokých školách. Beztvará neosobní dokonale manipulovatelná masa. Dnes křičí proti Babišovi, zítra budou křičet proti Kalouskovi, pokud to panstvo uzná za potřebné.

Elity s tím pochopitelně cíleně pracují a dávají okázale najevo, jak velká odměna čeká ty nejlépe přizpůsobené. Před pár dny třeba proskočila zpráva o tom, že historik Michal Frankl byl za proimigrační propagandu odměněn 52 miliony korun, které může rozdělit mezi sebe a své blízké spolupracovníky. To je více peněz, než kolik si Andrej Babiš přisvojil v kauze Čapí hnízdo! O takovou cenu se soutěží! To už stojí za to vzdát se nezávislého myšlení. Zejména, když je to podpořeno masivní propagandou.

Petr Hampl si to vyřídil s neobolševiky: Zemana nám ve světě mohou závidět. Kalouskova sprostota. Kdo ovládá velká média, může manipulovat tupým davem

1. 12. 2018

Hlavní ideolog světového povstání proti neomarxistickým elitám Steve Bannon se po čase v něčem shodl se svými levicovými oponenty. Tedy s těmi rozumnějšími.

Velké technologické firmy jako Google, Apple, Facebook či Amazon potlačují inovace, brání vytváření pracovních míst a ohrožují občanské svobody. Je zapotřebí jednat. Steve Bannon navrhuje část těch gigantů nuceně rozdělit na malé vzájemně si konkurující firmy. A co takto rozdělit nejde, to znárodnit.

Nevím, jestli je to nejlepší řešení. Nerozumím té problematice dost podrobně. Ale v každém případě to zní logicky. A v každém případě to ukazuje obrovský rozdíl mezi lidmi schopnými přemýšlet o problémech a tím, co se v Česku označuje jako “pravice” a v Americe jako “neocons” – hnutí založené na mechanickém opakování frází z 18. století. Každý, kdo je přemýšlivější než oni, je podle takových “pravičáků” komunista nebo etatista. A přemýšlivější než oni je téměř každý.

Break Up Big Tech, Say Steve Bannon and Robert Reich