Ivo Budil: Důvod k revoluci?

Veškeré výzvy k ukončení bojů na Ukrajině selhaly. Výsledek je proto neodvratitelný. Jestliže nebudeme strženi do totální války s jaderným vyústěním, bude rok 2023 s nejvyšší pravděpodobností ve znamení vojenského vítězství Ruské federace. Západní elity, které podporují boj „do posledního Ukrajince“ se zarputilostí a zaslepeností náboženské války, ve srovnání s níž by středověcí křižáci působili jako umírnění pragmatici, nemají pro podobný vývoj žádnou nosnou alternativu kromě civilizační izolace, zatrpklosti, persekuce oponentů, zaostalosti, stagnace a chudoby. Opravdu si přejeme pro náš kontinent a příští generace podobnou budoucnost?

Západní elity nemají žádnou alternativu kromě civilizační izolace, zatrpklosti, persekuce oponentů, zaostalosti, stagnace a chudoby.

Každý z klíčových aktérů, Čína, Rusko, Evropa a Spojené státy americké, k nimž se nyní připojují posilující národy jižní Asie, Latinské Ameriky a Afriky, měl ve svých dějinách okamžiky jak skvělého vzepětí, tak ponižujícího selhání. Při hledání způsobu soužití v rámci multipolárního světa, který se v uplynulých letech zrodil, musíme vyjít z toho nejlepšího, co se v povaze každé z uvedených kultur nachází. Americká výkonnost, vizionářství a étos individuální svobody, čínská produktivita, houževnatost a vůle k řádu, ruská technologická imaginace, jež nás kdysi vynesla do vesmíru, a impozantní národní vitalita v nejkritičtějších chvílích historie a evropská tvořivost a intelektuální zvídavost, to vše představuje vklad do nového světového uspořádání založeného na soužití plně svrchovaných států spojených harmonií společných zájmů při uskutečňování velkých mezinárodních projektů zlepšujících životní podmínky celého lidstva. To byla vize Franklina Delano Roosevelta na sklonku druhé světové války, jíž zabránila jeho vlastní naivita a neobratnost a podcenění Stalinových mocenských ambicí a Churchillovy imperiální nostalgie.

Kdo nyní stojí v cestě řešení, které nás může vyvést ze současné krize? Západní elity, vedoucí předem ztracený boj za zachování svých privilegií za cenu chudoby širokých vrstev, šovinismu, netolerance, persekuce a války. Měl evropský a americký lid za poslední dvě staletí spravedlivější důvod k revoluci?