Lekce z logiky o důchodové reformě

Diskuze o důchodové reformě proběhla a ve vzduchu zůstává viset tvrzení, že vláda připravila návrh důchodové reformy a že ANO žádný návrh důchodové reformy nepřipravilo.

Je to tvrzení pravdivé? Jako už několikrát na tomto místě, stojíme před otázkou, která vede k množinové úloze. Je tomu tak, že

  • vláda vytvořila nějaký dokument, který patří do množiny důchodová reforma,
  • opozice nevytvořila žádný dokument, který patří do množiny důchodová reforma?

Odpověď záleží na tom, jaký dokument pokládáme za návrh důchodové reformy. Tedy jaké objekty mohou být zařazeny do množiny důchodová reforma.

Tady jsou různé možnosti. Kupříkladu to může být jakýkoliv text delší tří stran, který má na titulní straně slovo „důchody“. Použití této definice by ovšem znamenalo, že každá politická strana má spoustu takových důchodových reforem.

Nebo můžeme za důchodovou reformu pokládat takový text, který v názvu obsahuje slovo důchody a který umožňuje přesměrovat miliardy ze státní pokladny ke sponzorům pětikoalice. Můžeme pana premiéra podezírat, že právě tak výrazu „důchodová reforma“ rozumí, ale není to definice, na které by se mohly obě strany shodnout.

Bude tu výrobní průmysl? Nebo se staneme zemědělskou zemí? Nebo chceme žít z turistiky? Nebo budeme prodávat orgány? Nebo se snad chceme stát zemí velmi laciné prostituce?

Nicméně lze najít i definici, která by mohla být v tuto chvíli všeobecně přijatelná. Důchodovou reformou budeme rozumět návrh takových změn a opatření, které umožní vyplácet důchody další desítky let, aniž by to bylo zničující pro národní hospodářství.

Z této definice ovšem vyplývá, že návrh důchodové reformy musí pokrývat minimálně následující body:

  • Na čem bude založeno národní hospodářství? Bude tu výrobní průmysl? Nebo se staneme zemědělskou zemí? Nebo chceme žít z turistiky? Nebo budeme prodávat orgány? Nebo se snad chceme stát zemí velmi laciné prostituce? Nebo naopak zemí, která bude klidná, bezpečná a s dobrým zdravotnictvím a kde se budou usazovat lidé, co nemají na Švýcarsko? Nebo se přeměníme na jeden obrovský vědecko-výzkumný ústav?

https://www.pi-shop.cz/ostatni-knihy/miroslav-houska–kalich-a-pulmesic/Pokud nebude země prosperovat, pak na důchody nebude. Bez ohledu na typ důchodového systému a bez ohledu na počet obyvatel.

  • Jakým způsobem se příslušná část národního bohatství přesune k důchodcům tak, aby měli šanci na pár let skromného rentiérství (jak to požaduje současná společenská smlouva) a zabezpečení v bezmoci? Dostanou důchodci akcie elektráren? Nebo bude peníze přerozdělovat stát? Nebo nějaká speciální instituce? A pokud bude peníze přerozdělovat stát, jak získá zdroje? Budou některá aktiva patřit státu? Nebo se naučí vybírat daně? Od koho budou vybírány? Jakým způsobem?
  • Jak budou takto získané prostředky rozděleny? To je ale až poslední krok.

Pokrývá vládní dokument aspoň tyto oblasti? Samozřejmě, že ne! Pak tedy nemůže být pokládán za návrh důchodové reformy. Vláda předložila pouze návrh, aby některým lidem nebyly vyplaceny jejich důchody. Čekat, že tím vznikne stabilní systém je stejně hloupé jako věřit, že vykradením samoobsluhy vznikne dlouhodobé stabilní zásobování potravinami.

Naše logické cvičení tedy vyvrátilo další dezinformaci. Skutečnost je taková, že ani vláda ani opozice nepřipravila návrh důchodové reformy a že nejsou náznaky, že by na něčem takovém pracovala.